Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Overlæger/afdelingslæger til neuroradiologi ved Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

 

To stillinger som overlæge, alternativt afdelingslæge, ved den neuroradiologiske funktion er ledige til besættelse fra 01.11.2020 eller efter aftale.

Afdelingen står for at skulle udvide sin akutte neuroradiologiske funktion betragteligt, hvorfor der stiles imod at etablere en egentlig neurovagt. De, der ansættes i stillingerne vil indgå i denne vagt.

Det radiologiske speciale i Region Sjælland arbejder efter visionen om at levere den højeste faglige kvalitet indenfor radiologisk diagnostik og behandling med afsæt i patienternes behov. Samtidig er der også øget fokus på medarbejdernes trivsel, udvikling og samarbejde på tværs af specialer.

 

Om Billeddiagnostisk Afdeling

Billeddiagnostisk Afdeling har afsnit i både Køge og Roskilde med fælles afdelingsledelse. Man vil derfor være ansat ved begge matrikler, men med hovedarbejdssted i Roskilde, da den neuroradiologiske funktion er placeret der.

Afdelingen har et tæt og godt samarbejde med de kliniske afdelinger, hvilket er essentielt for faglig udvikling og god kvalitet i udredning og behandling. Hovedsamarbejdspartner vil være Neurologisk Afdeling, som varetager både hovedfunktioner, højt specialiserede funktioner og en lang række regionsfunktioner, herunder neurodegenerative lidelser, demens, epilepsi, neurofysiologi, samt den akutte apopleksi med trombolyse, som nu udvides. Regionens ØNH afdeling ligger i Køge og her foretages CT og MR af hoved-hals regionen, afholdes MDT, mv. Desuden foretages MR undersøgelser for øjenafdelingen og børneafdelingen.

Roskilde og Køge har fælles RIS/PACS system og der beskrives på tværs af matriklerne, afh. af kompetencer og interesse. Der er derfor stor mulighed for at beskæftige sig med en bred vifte at neuroradiologiske undersøgelser, både akutte, udredninger og elektive undersøgelser.

På begge matrikler har vi moderne apparatur. I Roskilde forefindes 3 CT scannere, herunder dual-energy CT, to 1.5T og en 3T MR. Yderligere en 3 T MR vil blive installeret i slutningen af i år.

Vi er ca. 210 ansatte i alt på afdelingen. Der er p.t. 25 fastansatte speciallæger, hvoraf 5 er tilknyttet neuro-teamet. Vi har en større uddannelsesforpligtelse med introlæger og H-læger på alle niveauer. De uddannelsessøgende har fremmøde på begge matrikler.

Afdelingen har en forskningsenhed, med hovedinteresse inden for MR. Der er samarbejde om projekter med flere kliniske afdelinger, og især et tæt samarbejde med den neurologiske KFE, så har man lyst, vil der være god mulighed for at deltage i forskningsaktiviteter.

 

Stillingerne

Vi søger speciallæger i radiologi med interesse og kompetencer inden for neuroradiologi. Afhængig af kvalifikationer vil man indgå i varetagelsen af opgaverne på lige fod med de øvrige speciallæger, med mulighed for at veksle imellem den akutte og den elektive funktion. Har man behov, vil vi sikre oplæring og supervision. Har man interesse i hoved-hals funktionen, kan deltagelse her aftales, ligesom andre interesseområder vil kunne inkorporeres i stillingerne.

Stillingerne er med vagtforpligtigelse, som led i den planlagte neurovagt.

Alle speciallæger tilbydes hjemmeopkobling. Hjemmearbejdsdage og fleksibel arbejdstid vil i en vis udstrækning kunne aftales under hensyn til afdelingens drift.

Der er god mulighed for kursusdeltagelse.

 

Afdelingen lægger vægt på et godt tværfagligt arbejdsmiljø. Vi værdsætter derfor at man er god til at samarbejde og er indstillet på at løfte opgaven sammen med ens team, når der er travlt.

Transport: SUH, Roskilde ligger lige ved stationen, hvortil der er mange afgange til og fra København hver time, en tur der tager ca. 25 minutter. Kommer du i bil, er der gode parkeringsmuligheder ved mødetid klokken 8.

 

For at blive ansat som overlæge, skal man som udgangspunkt have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for specialet i en samlet periode på minimum 5 år efter opnået speciallægeanerkendelse.

 

Løn i henhold til overenskomst og kvalifikationer.

 

Yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til ledende overlæge Karina Vinum, kbu@regionsjaelland.dk eller tlf.+45  47 32 53 01 / 24 98 13 43.

 

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de 7 lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de 7 lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013 http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/05maj/De7laegeroller2udg.pdf

 

Som led i SUH’s strategi inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget, såfremt man søger en overlægestilling.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Køge & Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Kontaktperson
  Karina Vinum
  kbu@regionsjaelland.dk
  47325301
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Stillingstype
  Overlæge, Afdelingslæge
 • Speciale
  Radiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-11-2020
 • Regionens jobnr.
  009852
 • Quick-nr.
  394721
 • Ansøgningsfrist
  28-08-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Køge & Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Karina Vinum
  kbu@regionsjaelland.dk
  47325301
 • Stillingstype
  Overlæge & Afdelingslæge
 • Speciale
  Radiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-11-2020
 • Regionens jobnr.
  009852
 • Quick-nr.
  394721
 • Ansøgningsfrist
  28-08-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Overlæger/afdelingslæger til neuroradiologi ved Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.