Jobbet "Er du specialpsykolog og brænder du for ambulant psykiatri og arbejdet med FACT? Så har vi stillingen til dig!" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Gammel Kongevej 33, 1610 København V

Dit næste skridt

På Psykiatrisk Center Amager tilbyder vi lige nu en unik mulighed for at blive en del af et FACT team på et dynamisk center, hvor patienten er i centrum, og hvor vi har et vedvarende ønske om at dygtiggøre os og forbedre behandlingstilbuddene. I vores psykiatriske ambulatorium på Gl. Kongevej har vi nemlig et 1-årigt vikariat ledigt som specialpsykolog i vores nyoprettede FACT team – Måske det kunne være noget for dig?
 

Velkommen indenfor på Gl. Kongevej

På Gl. Kongevej opstarter vi d. 31. august 2020 to FACT teams, der hver vil varetage behandlingen af ca. 225 patienter. FACT er en hollandsk metode for ambulant psykiatrisk behandling, som indbefatter fleksibel udgående og opsøgende behandling i nærmiljøet. Metoden har fokus på at være der, hvor patienten ønsker at lykkes. Med FACT kan vi sikre en mere fleksibel tilgang til patienterne, afhængig af hvor patienten er i sit sygdomsforløb.

Teamene behandler patienter med alle diagnoser undtagen affektive lidelser. Der vil være flere tværgående opgaver på tværs af de to teams, du vil derfor få funktion i begge teams.
 

Dine arbejdsopgaver og ansvarsområder

Dine opgaver som specialpsykolog er mangeartede, men vil bl.a. omfatte

 • indledende vurderinger af nye patienter
 • udredning, behandling og evt. henvisning til andet behandlingstilbud
 • psykoedukation af patienter og pårørende
 • undervisning og vejledning af tværfaglige kolleger
 • tværgående opgaver i huset – herunder supervision, testning og kriseberedskab
   

Vores forventninger til dig

For at blive taget i betragtning til stillingen skal du være autoriseret specialpsykolog. Derudover forventer vi, at du er god til at skabe overblik i komplicerede patientforløb.
 

Hvad tilbyder vi dig?

 • En arbejdsplads med sammenhæng mellem klinik og forskning. Dette blandt andet gennem et udbygget internt program, hvor der vil være mulighed for undervisning. Har du interesse for forskning, er der også mulighed herfor – Psykiatrisk Center Amager er bl.a. i gang med at opbygge en forskningsenhed med fokus på socialt udsatte (særligt hjemløshed) og patientens oplevelse af tvangsindgreb.
   
 • Synlige ledere og engagerede kollegaer. Du bliver en del af en personalegruppe, hvor humor og god kollegial sparring prioriteres højt. Afsnittet har en velfungerende og tværfaglig personalegruppe bestående af både læger, sygeplejersker, psykologer, ergoterapeut, socialrådgiver og lægesekretær. Der er et godt samarbejde på tværs i huset og de to FACT teams dækker ind for hinanden ved fravær.
   
 • Et tværgående monofagligt fællesskab. Som psykolog indgår du i den samlede psykologgruppe, der fagligt ledes af en chefpsykolog. Der afholdes månedlige monofaglige møder, og alle deltager i de tværgående opgaver.
   

Løn- og ansættelsesforhold

Stillingen er et 1-årigt fuldtidsvikariat med tiltrædelse per 1. oktober 2020 eller snarest derefter. Du vil blive ansat efter gældende overenskomst. Der indhentes, efter aftale med ansøger, altid referencer forud for endelig ansættelse.
 

Interesseret?

Søg stillingen via linket på siden senest mandag d. 24. august 2020. Du bedes uploade et CV med oplysninger om tidligere ansættelser samt relevante eksamensbeviser og autorisation sammen med din ansøgning. Vi forventer at afholde samtaler i uge 35.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afsnitsledende overlæge Bertil Steen Hansen, bertil.steen.hansen@regionh.dk , afdelingssygeplejerske Stine Koppel, stine.birch.koppel@regionh.dk eller klinikchef René Sjælland på rene.sjaelland@regionh.dk, telefon 21729501.

Du kan også læse og høre mere Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  "Job i Psykiatrien".
 

Om Psykiatrisk Center Amager

Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 250.000 borgere, og der forventes en yderligere befolkningstilvækst.

Centeret har 9 døgnafsnit med i alt 129 sengepladser fordelt på fem intensive og fire åbne, subspecialiserede sengeafsnit. Den ambulante behandling varetages i to psykiatriske ambulatorier på hhv. Hans Bogbinders Allé og Gl. Kongevej samt i hhv. det Psykoterapeutiske og Ældrepsykiatriske Ambulatorium på Digevej. Derudover har vi et Gadeplansteam, et OPUS Ambulatorium, et Kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse og et botilbudsteam.

Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier og til uddannelse af specialpsykologer.