Jobbet "Introduktionsstilling i ortopædkirurgi på Nordsjællands Hospital" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 29, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

To stillinger som reservelæge i introduktionsstilling ved  Ortopædkirurgisk Afdeling på Hillerød Hospital, er ledige til besættelse den 1.  oktober 2020 (2000320-i-3) eller tidligere om muligt (2000320-i-6). 

Stillingen er med en funktionstid på 1 år, hvorefter der er mulighed for fortsat ansættelse i afdelingen, i mellemvagtslaget,  med henblik på færdiggørelse af evt. forskningsprojekt. Der er selvfølgelig tutor og uddannelsesansvarlig overlæge.  

Ortopædkirurgisk Afdeling varetager ortopædkirurgisk behandling i hele Planområde Nord. 

Ortopædkirurgisk Afdeling omfatter skadestue, traumatologi, håndkirurgi, fod/ankel kirurgi, skulder/albuekirurgi, idrætsklinik, alloplastikkirurgi og nogen børneortopædi.  

Skadestuen dækkes af forvagter, og et særligt skademellemvagtslag i dag/aftenvagt med henblik på bl.a. supervision. Forvagtens arbejde indbefatter i øvrigt stuegang og operationsassistance/oplæring og superviseret ambulatoriefunktion. Artroskopioplæring starter med Artro-SIM. 

Mellemvagternes arbejde indbefatter, ud over vagtarbejdet som indebære en del operationer,  operationsdage og stuegang. I vagterne er der ud over bagvagten en overlæge, der kan supervisere til kl 21. Vagterne er dag eller aften/nat tjeneste. Derudover er der et mellemvagts-ambulatorium, hvor mellemvagten kan fungere under supervision. 

Afhængig af kvalifikationer tilstræbes det, at man bliver indplaceret som forvagt de første måneder, og i de sidste mange måneder som mellemvagt. 

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos overlæge Karen-Lise Crone Lind, telefon 4829 2069.

 

Ansøgning om stillingen inkl. CV og gyldig dansk autorisation, søges elektronisk via nedenstående link. Angiv stillingsnummer i ansøgningen.

 

Ansøgningsfrist fredag d. 14. august 2020 kl. 12.00