Jobbet "Nattevagtsvikariat i Specialområde Socialpsykiatri Voksne, Sønderparken, Hornsyld" er udløbet

Region Midtjylland

Sønderparken Vikarer

Søndergade 21, 8783 Hornsyld

Dit næste skridt
Vi søger:                      1 medarbejder med en socialfaglig uddannelse til nattevagtsarbejde i 6 måneder
Arbejdstid:                   7 nætter arbejde og 7 nætter fri i.h.t. lokalaftale, 30 t/uge
Tiltrædelse:                  snarest eller 1.9.20.

Sønderparken er en afdeling under Specialområde Socialpsykiatri Voksne, som er Region Midtjyllands tilbud om recoveryorienteret psykosocial rehabiliterende indsats til mennesker med en betydelig nedsat funktionsevne pga. kompleks psykisk sygdom.

Om natten lægger vi vægt på at støtte den enkelte beboer til en fornuftig søvnrytme, at give nødvendig omsorg og pleje samt at løse nogle få praktiske opgaver med rengøring, vask m.v.

Sønderparken er en afdeling under Specialområde Socialpsykiatri Voksne, som er Region Midtjyllands højt specialiserede tilbud om recoveryorienteret psykosocial rehabiliterende indsats til mennesker med en betydelig nedsat funktionsevne pga. kompleks psykisk sygdom.

Sønderparken er et botilbud i Hornsyld med 35 moderne lejligheder for fortrinsvis yngre beboere under 40 år. Vi er ca. 75 fastansatte medarbejdere fra mange faggrupper: pædagoger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergoterapeuter, socialrådgivere, fysioterapeut, diætist, ernæringsassistenter samt service- og administrationsmedarbejdere.

Vi forventer:
- en socialfaglig uddannelse
- psykiatrisk viden og erfaring
- IT på brugerniveau
- evne til at bruge sig selv i relationen til brugere og kolleger
- lyst til faglig og personlig udvikling

Vi tilbyder:   
  • udstrakt selvstændighed og ansvar
  • du bliver del af et kollegateam på 2 + 2 vågne nattevagter
  • introduktion, faglig vejledning og supervision
Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingerne.
Der kan være brugerdeltagelse i ansættelsesforløbet.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Flere oplysninger hos afd. leder Peter Tanghus, tlf. 30536314 eller stedfortræder Ann S. Spoorendonk ler, tlf.23606702.
Læs mere om os på www.svo.rm.dk

Ansøgning med CV, eksamensbeviser, referencer og evt. autorisation sendes via Ofir Emply senest d. 12.8.20.
Ansættelsessamtaler afholdes i uge 34.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.