Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Overlæge til Afsnit for Brystundersøgelser, Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands universitetshospital, Roskilde

 

En stilling som overlæge, alternativt afdelingslæge, ved den mammaradiologiske funktion er ledig til besættelse 01.11.2020, eller efter aftale. Stillingen er vagtfri.

Den mammaradiologiske funktion flyttede 1. april 2020 fra Ringsted til Roskilde. Processen med at etablere og tilpasse afdelingen i de nye omgivelser er stadig i gang, så man vil have mulighed for at sætte sit præg på udviklingen. Per 1. september flytter brystkirurgien også ind i Roskilde, hvor hele funktionen således vil være samlet.

Afdelingen

Afsnit for Brystundersøgelser i Roskilde er en selvstændig del af Billedagnostisk Afdeling på SUH, som er placeret på to matrikler i Roskilde og Køge.

Afsnittet varetager hele mammografifunktionen i Region Sjælland. Der foretages ca. 12.000 kliniske mammografier om året og ca. 60.000 indkaldes årligt til screening.

Der er moderne udstyr med 7 nye Hologic Dimension mammomater. Samtlige med mulighed for tomosyntese og 3 maskiner har også udstyr til stereotaksi. Desuden er der et nyt Hologic prone table med mulighed for vacuum biopsi. Dertil UL apparatur til de kliniske mammografirum. Der er for nylig i samarbejde med brystkirurgerne indført Tag-markering af mammatumorer. Der er god adgang til MR, der foretages cirka 1500 MR mamma per år. Der er mulighed for kontrastforstærket mammografi.

Screeningen foretages dels i 3 mobile enheder, dels i en stationær enhed i Roskilde.

Den nuværende bemanding består af en blanding af fastansatte og konsulentansatte speciallæger, alle med meget bred erfaring, hvilket giver gode muligheder for faglig sparring og supervision. Der er et godt sammenhold og et godt arbejdsmiljø baseret på tillid og respekt.

Stillingen

Du skal være speciallæge i radiologi. Ansættelse som afdelingslæge eller overlæge er afhængig af kvalifikationer. Overvejer du at søge stillingen, men mangler tilstrækkelig erfaring til at kunne varetage funktionen fuldt ud, vil vi sørge for at du kan opnå de rette kvalifikationer.

Det drejer sig som udgangspunkt om en vagtfri stilling, men hvis der er ønske om delestilling og eventuel deltagelse i afdelingens vagtfunktion kan dette aftales. På samme måde kan eventuelle ønsker om dedikeret forskningstid også aftales. Afdelingen fungerer med en daglig senvagt, som man forventes at deltage i dækningen af.

Som alle speciallæger på Billeddiagnostisk Afdeling, SUH ansættes man ved begge matrikler, men med hovedarbejdssted i Roskilde.

Løn i henhold til overenskomst og kvalifikationer.

Transport: SUH, Roskilde ligger lige ved stationen, hvortil der er mange afgange til og fra København hver time, en tur der tager ca. 25 minutter. Kommer du i bil, er der gode parkeringsmuligheder.

For at blive ansat som overlæge, skal man som udgangspunkt have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for specialet i en samlet periode på minimum 5 år efter opnået speciallægeanerkendelse. For at blive ansat som overlæge, skal man som udgangspunkt have været ansat som afdelingslæge eller tilsvarende inden for specialet i en samlet periode på minimum 5 år efter opnået speciallægeanerkendelse.

Løn i henhold til overenskomst og kvalifikationer.

 

Yderligere oplysninger om stillingen ved henvendelse til ledende overlæge Karina Vinum, kbu@regionsjaelland.dk eller tlf.+45  47 32 53 01 / 24 98 13 43.

 

Sundhedsstyrelsen har decentraliseret bedømmelserne vedrørende overlægestillinger, og Sjællands Universitetshospital anvender en vurdering af de 7 lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de 7 lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013 http://sundhedsstyrelsen.dk/publ/Publ2013/05maj/De7laegeroller2udg.pdf

                                  

Som led i SUH’s strategi inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget, såfremt man søger en overlægestilling.

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Køge & Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Kontaktperson
  Karina Vinum
  kbu@regionsjaelland.dk
  47325301
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Radiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-11-2020
 • Regionens jobnr.
  009861
 • Quick-nr.
  394786
 • Ansøgningsfrist
  30-08-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Køge & Sjællands Universitetshospital, Roskilde
 • Adresse
  Sygehusvej 10, 4000 Roskilde
 • Kontaktperson
  Karina Vinum
  kbu@regionsjaelland.dk
  47325301
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Radiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-11-2020
 • Regionens jobnr.
  009861
 • Quick-nr.
  394786
 • Ansøgningsfrist
  30-08-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Overlæge til Afsnit for Brystundersøgelser, Billeddiagnostisk Afdeling, Sjællands universitetshospital, Roskilde"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.