Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Overlæge/Afdelingslæge Anæstesiologisk afdeling, Holbæk Sygehus

 

Ved Anæstesiologisk afdeling, Holbæk Sygehus er en stilling som overlæge/afdelingslæge, med vagtforpligtelse, ledig til besættelse den 1. november eller efter aftale.

Som overlæge/afdelingslæge vil du få mulighed for at bruge dine evner i en udfordrende og attraktiv stilling, hvor det tværfaglige samarbejde vægtes højt.

Holbæk Sygehus er et akut sygehus med traumemodtagelse, hvorfor en del af det anæstesiologiske- og intensive arbejde vil være præget af denne funktion.

På sygehuset findes følgende specialer: Kirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi og obstetrik, intern medicin (med grenspecialerne kardiologi, gastroenterologi, nefrologi og endokrinologi), pædiatri med neonatologi samt diagnostisk radiologi inkl. MR- og CT-scanning.

Anæstesiologisk Afdeling

Anæstesiologisk Afdeling yder pr. år ca. 7000 anæstesier til indgreb foretaget af Kirurgisk-, Ortopædkirurgisk- og Gynækologisk-Obstetrisk afdeling. Disse operationer er fordelt på den centrale operationsgang med 8 operationsstuer og et nyindrettet dagkirurgisk afsnit med 3 operationsstuer. Herudover betjenes Billeddiagnostisk og Kardiologisk afdeling med anæstesi til en række indgreb og undersøgelser. Afdelingen har regionsfunktion for børneanæstesi.

Det multidisciplinære intensivafsnit er et niveau 2 afsnit, som årligt behandler ca. 800 patienter og aktuelt har 9 behandlingspladser. Der er mulighed for hæmodialyse. Afsnittet varetager desuden opvågningsfunktionen om natten og i weekender.

Afdelingens tværfaglige smertecenter behandler indlagte patienter med cancerlidelser samt ambulante patienter med både maligne og non-maligne smertetilstande. Smertecenteret har en fast dedikeret lægestab.

Afdelingen prioriterer uddannelse højt. Afdelingen varetager postgraduat uddannelse af læger, samt af anæstesi- og intensivsygeplejersker. Afdelingen er uddannelsessted for 4 introduktionslæger, samt 4 læger i hoveduddannelsesstillinger. Forskningen i afdelingen ledes af en forskningsansvarlig overlæge og der er aktuelt ansat en ph.d. studerende i afdelingen. Der er desuden en stor forskningsaktivitet inden for sygeplejeområdet.

Vagtberedskabet udgøres af et forvagtslag bestående af reservelæger, samt et bagvagtslag med speciallæger. Begge vagtlag har tilstedeværelsesvagt.

Vi tilbyder

 • Ansættelse som overlæge eller afdelingslæge alt efter kompetencer

 • En afdeling med højt fagligt niveau, hvor der lægges vægt på arbejdsmiljø, samarbejde og inddragelse i afdelingens fortsatte udvikling.

 • En afdeling med fokus på undervisning, uddannelse og udvikling for alle medarbejdere

 • En varieret klinisk hverdag med mulighed for at bevare den anæstesiologiske bredde, men hvor specifikke ønsker om specialisering også kan tilgodeses

 • Mulighed for eget ansvarsområde

 • En afdeling med fokus på optimering af patientforløb

 • Godt tværorganisatorisk samarbejde om udvikling af optimale patientforløb

Vores forventninger:

 • Speciallæge i anæstesiologi

 • Faglig kompetent med bred anæstesiologisk erfaring

 • Fagligt inspirerende og initiativrig

 • Gode samarbejds- og kommunikationsevner

 • Interesse for og erfaring med vejledning og undervisning

Ansøgningen skal udformes med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens beskrivelse af speciallægens syv roller.

Løn- og ansættelsesvilkår:

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Du er velkommen til at kontakte ledende overlæge Ole Christensen på mail olch@regionsjaelland.dk eller på tlf. 24 24 99 56 for yderligere oplysninger.

 

Ansøgningsfrist:

Fredag den 28. august 2020

Ansættelsessamtaler i uge 37-2020

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her.

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Holbæk Sygehus
 • Kontaktperson
  Ole Christensen
  olch@regionsjaelland.dk
  47325001
 • Adresse
  Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Anæstesiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-11-2020
 • Regionens jobnr.
  009864
 • Quick-nr.
  394798
 • Ansøgningsfrist
  28-08-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Holbæk Sygehus
 • Adresse
  Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk
 • Kontaktperson
  Ole Christensen
  olch@regionsjaelland.dk
  47325001
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Anæstesiologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-11-2020
 • Regionens jobnr.
  009864
 • Quick-nr.
  394798
 • Ansøgningsfrist
  28-08-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Overlæge/Afdelingslæge Anæstesiologisk afdeling, Holbæk Sygehus"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.