Region Syddanmark

Region Syddanmark

Sygehusvej 24, 6000 Kolding

Hjerne- og Nervesygdomme, Sygehus Lillebælt, Kolding, søger kvalitetsansvarlig overlæge.

I Hjerne- og Nervesygdomme sætter vi patienten og de pårørende først.
Det gør vi ved at efterleve Sygehus Lillebælts værdier, og ved at have et stærkt og kontinuerligt fokus på kvaliteten i patientforløbene.

Afdelingen fastholder sin positive udvikling og der er gang i mange udviklingstiltag. Kvaliteten skal være pejlemærket der sikrer at vi holder den rette kurs.

Den kvalitetsansvarlige overlæge får ansvaret for afdelingens kliniske databaser, DAP-databasen og COMPOS-databasen. Sammen med afdelingens kvalitetskoordinator, og i tæt samarbejde med afdelingsledelsen, er den kvalitetsansvarlige overlæge ansvarlig for håndtering af og opfølgning på afdelingens UTH’er. Den kvalitetsansvarlige overlæge skal, sammen med afdelingsledelsen, analysere, præsentere og bearbejde data fra Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Præsentation af UTH’er og data fra LUP kan foregå på forskellige mødeformer, herunder tavlemøder.

Ud over de formelle data der skal understøtte kvalitets- og udviklingsarbejdet forventes det at den kvalitetsansvarlige overlæge dagligt har fokus på detaljer af betydning for kvaliteten i afdelingen. For at kunne det kræver det at den kvalitetsansvarlige overlæge formår at arbejde selvstændigt og systematisk, kan sikre fremdrift i egne og fælles opgaver og har stor gennemslagskraft, gode kommunikative evner og gode samarbejdsevner.

I Hjerne- og Nervesygdomme går kvalitetsarbejdet hånd i hånd med udviklingsarbejdet. Den kvalitetsansvarlige overlæge er derfor en naturlig del af afdelingens Lokale Strategiråd og vil blive inviteret ind i forskellige former for udviklingsarbejde.

Kendskab til Den Syddanske Forbedringsmodel og formel kvalitetsuddannelse er ikke et krav, men en fordel.

Ledelsesmæssigt referer den kvalitetsansvarlige overlæge til afdelingsledelsen.

 

Afdelingen

I Hjerne- og Nervesygdomme varetager vi diagnosticering og behandling af patienter fra Region Syddanmark på højt fagligt niveau.

Afdelingen udgøres af et Hjerne- og Nervesygdomme sengeafsnit med en akut profil, et Hjerne- og Nervesygdomme ambulatorium samt et Hjerne- og Nervefysiologisk ambulatorium. Yderligere har afdelingen et udkørende team, DUA, der kan følge patienterne hjem i eget hjem og understøtte kommunerne i rehabileringsarbejdet.

Vi ser stor fordel i at arbejde i subspecialiserede teams, både fagligt og i forhold til at opnå effektive og tilfredsstillende patientforløb. Samtidig har det enkelte team en forpligtelse over for helheden. De tværfaglige teams er opdelt efter subspecialer: Dissemineret sklerose, Neurofysiologi (R), Hovedpine, Epilepsi (R), Bevægeforstyrrelser (R), ALS (R), Perifere Nervesygdomme (R), Muskelsygdomme (R), Neurogenetik (R) og Apopleksi. (I teams mrk. (R) har vi regionsfunktion).

Stuegang afvikles med 14 dages kontinuitet og er særdeles velstruktureret med time slots til patientsamtalerne og en stod grad af medindflydelse på fordelingen af patienter og dagens program.

Vi prioriterer uddannelse højt, og byder med vores faglige miljø og store patientgrundlag på gode muligheder for fordybelse og subspecialisering.
Vi lægger vægt på høj faglighed og planlægning af patientforløb til gavn for patienten. Vi har daglige uddannelsesorienterede konferencer, ugentlig teoretisk undervisning samt radiologiske og neurofysiologiske konferencer flere gange ugentlig. Netop fordi vi lægger vægt på at videreudvikle det høje faglige niveau, ønsker vi en overlæge, der vil bidrage til at videreudvikle kompetenceniveauet på tværs, og som vægter supervision og undervisning af yngre kolleger som en kerneopgave.

Arbejdsplanlægningen er velstruktureret og vi bestræber os på, at vagtplanen kendes otte uger forud.

 

Sygehuset
Kolding Sygehus er Trekantområdets Akutsygehus for 300.000 borgere og en del af Sygehus Lillebælt.

Sygehus Lillebælt er visionært, fremadskuende og ikke bange for at gå nye veje.

 


Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen også selvom man ikke har fem års anciennitet som speciallæge.

Stillingen er omfattet af Lokal løndannelse.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Henrik Boye Jensen, tlf. 76360321 eller mail: henrik.boye.jensen@rsyd.dk

eller oversygeplejerske Charlotte Troldborg, tlf. 763603220 eller mail: charlotte.troldborg@rsyd.dk.

 

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst for overlæger.

Ansøgning modtages via nedenstående link, senest d. 21. august 2020 - kl. 12.00

 

Ansættelsessamtaler forventes afviklet d. 26. august 2020.


 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus
 • Kontaktperson
  Hanne Brink Skousbøl
  hanne.brink.skousboel@rsyd.dk
 • Adresse
  Sygehusvej 24, 6000 Kolding
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Neurologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2020
 • Regionens jobnr.
  211865
 • Quick-nr.
  394810
 • Ansøgningsfrist
  21-08-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sygehus Lillebælt, Kolding Sygehus
 • Adresse
  Sygehusvej 24, 6000 Kolding
 • Kontaktperson
  Hanne Brink Skousbøl
  hanne.brink.skousboel@rsyd.dk
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Neurologi
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2020
 • Regionens jobnr.
  211865
 • Quick-nr.
  394810
 • Ansøgningsfrist
  21-08-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Hjerne- og Nervesygdomme, Sygehus Lillebælt, Kolding, søger kvalitetsansvarlig overlæge."

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.