Region Sjælland

Region Sjælland

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Afdelingslæge til fod/ankelsektionen, Ortopædkirurgisk afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge

 

 

Ved Ortopædkirurgisk afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge, er der en 1-årig fase 4 stilling som afdelingslæge ledig fra den 01.10.2020.

 

Stillingens funktioner og ønskede kvalifikationer

Du bliver ansat i fod/ankel sektionen. Sektionen er normeret til 3 overlæger og en afdelingslæge. Stillingen ønskes besat med en speciallæge i ortopædisk kirurgi der har særlig interesse i fodkirurgi samt dokumenteret erfaring i subspecialet.

Stillingen er tidsbegrænset til 30.09.2021 og henvender sig til fod/ankelkirurger med ønske om fase 4 uddannelse.

Fod/ankel sektionen i Køge varetager hovedfunktion, regionsfunktion samt højt specialiserede funktioner inden for fod- og ankel-kirurgi i henhold til Sundhedsstyrelsens Specialeplan.  Sektionen varetager elektiv kirurgi og specialiseret traumatologi på fod og ankel herunder Lisfrank og calcaneus frakturer.

Vi tilbyder dig at blive en del af et dynamisk team med fokus på tværfagligt samarbejde og vedvarende udvikling af specialet. Sektionen har et tæt samarbejde med afdelingens sårsektion samt traumesektion

 

Øvrige specialer på Køge

Anæstesiologi med et intensivt terapiafsnit samt palliationsenhed, kirurgi, reumatologi, oto-rhino-laryngologi, kæbekirurgi, klinisk biokemi, klinisk fysiologi, billeddiagnostik inkl. CT-skanning, MR-skanning og ultralydsdiagnostik samt intern medicin omfattende endokrinologi, kardiologi og medicinsk gastroenterologi. Desuden findes en akutafdeling med egen lægestab.

 

Ledelse

På Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge er der etableret afdelingsledelser med decentralisering af en række ledelsesmæssige, økonomiske og administrative opgaver.

Den ledende overlæge og den ledende oversygeplejerske udgør i fællesskab afdelingsledelsen, der har det ledelses- og driftsmæssige ansvar for afdelingen. Afdelingsledelsen er således ansvarlig for fordeling af funktioner, arbejdsopgaver og ressourcer. Fordelingen skal ske ud fra faglige og funktionelle hensyn, herunder hensyn til helhed i patientforløb. Derudover skal der tages hensyn til rationel ressourceanvendelse.

Den ledende overlæge fastlægger efter samråd med afdelingens øvrige overlæger retningslinjer for afdelingens diagnostik, behandling, visitation og lægelige uddannelsesopgaver. Inden for disse retningslinjer har afdelingens overlæger og øvrige læger et selvstændigt ansvar.

 

Ortopædkirurgisk Afdeling

Ortopædkirurgisk afdeling i Køge omfatter to stationære afsnit med i alt 63 senge. På det centrale operationsafsnit har afdelingen 4-6 operationsstuer (to med laminært flow) og i sammendagskirurgisk afsnit 2 – 3 operationsstuer dagligt. Afdelingen driver endvidere et stort ambulatorium. Afdelingen har akut døgnfunktion og modtager akutte- og elektive patienter fra en stor del af Region Sjælland.

 

Afdelingens lægelige stab

Ortopædkirurgisk Afdeling har en normering på 24 overlæger og 11 afdelingslæger. Desuden er der p.t. ansat 22 reservelæger/1.reservelæger.

 

Afdelingens lægelige arbejdstilrettelæggelse

Ortopædkirurgisk Afdeling dækker bredden af det ortopædkirurgiske speciale på hovedfunktionsniveau og er tillagt en række regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner.

Lægerne er sektioneret i 8 delvis selvstyrende, subspecialiserede sektioner med faste operations-, ambulatorium- og SDK-dage.

Afdelingslægerne deltager i døgnvagtsdækning som bagvagt i tilstedeværelse sammen med mellemvagten. Ortopædkirurgisk bagvagt har traumeleder funktionen på hospitalet.

Overlægerne har overvejende dagfunktion. Overlægerne deltager i en delvagt på hverdage hver 14. dag frem til kl. 19.00 samt dagvagt med efterfølgende rådighedsvagt en weekend hver 3. måned.

 

Undervisning

Sjællands Universitetshospital i Roskilde og Køge indgår i Københavns Universitetshospital, som er et samarbejde mellem Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og Sygehusene i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Afdelingen varetager undervisning af medicinske studenter på alle relevante semestre og er involveret i udrulningen af kandidatsporet på Sjællands Universitetshospital fra foråret 2019. Afdelingen har 3 kliniske lektorer.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Thomas Juul Sørensen, 47 32 33 01, tnse@regionsjaelland.dk.

Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge på internettet: http://www.regionsjaelland.dk/

 

Ansøger bedes i ansøgningen – med bedst mulig dokumentation – forholde sig konkret til de syv kompetencer, da Sjællands Universitetshospital Roskilde og Køge anvender en vurdering af de syv kompetencer (Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på  http://www.regionsjaelland.dk/detgodelægeliv/

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Køge
 • Kontaktperson
  Thomas Sørensen
  tnse@regionsjaelland.dk
  47323301
 • Adresse
  Lykkebækvej 1, 4600 Køge
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Ortopædisk kirurgi
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2020
 • Regionens jobnr.
  009865
 • Quick-nr.
  394824
 • Ansøgningsfrist
  21-08-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Køge
 • Adresse
  Lykkebækvej 1, 4600 Køge
 • Kontaktperson
  Thomas Sørensen
  tnse@regionsjaelland.dk
  47323301
 • Stillingstype
  Afdelingslæge
 • Speciale
  Ortopædisk kirurgi
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2020
 • Regionens jobnr.
  009865
 • Quick-nr.
  394824
 • Ansøgningsfrist
  21-08-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Afdelingslæge til fod/ankelsektionen, Ortopædkirurgisk afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.