Jobbet "Psykolog til projektstilling, Bakkehuset, Børne- og Ungdomspsykiatrien, Roskilde" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

STOPPEDE ENHEDER, 4180 Sorø

Dit næste skridt

Erfaren psykolog søges til projektstilling i Bakkehuset

Ved Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri, projekt Bakkehuset, er en projektstilling som psykolog ledig fra den 1. oktober 2020 eller efter aftale. Stillingen er på 37 timer pr. uge med ansættelse i projektet indtil udgangen af 2021. Der arbejdes på at projektet herefter permanentgøres.

Vi søger en erfaren psykolog til at indgå i det tværsektorielle og tværfaglige team i Bakkehuset.

Kompetencer

 • Gerne erfaring fra børne- og ungdomspsykiatri
 • Erfaring i vejledning og rådgivning
 • Evne for og erfaring i at arbejde selvstændigt samt i team
 • Kørekort

Bakkehuset

Bakkehuset er et satspuljeprojekt, som startede 1. januar 2019.

Enheden er bemandet af medarbejdere med børne- og ungdomspsykiatrisk erfaring samt kommunale sagsbehandlere. Enhedens tilbud er tilgængeligt i dag- og aftentiden alle ugens syv dage.

Hensigten er at styrke den tværsektorielle indsats for børn, unge og deres forældre/netværk, når der ikke umiddelbart er behov for en indlæggelse. Enheden kan afdække barnets/den unges samlede situation med henblik på at skabe den mest relevante indsats i et koordineret forløb med eventuelt igangværende handleplaner i kommunen/psykiatrien/almen praksis.

Formålet med projektet er at udvikle erfaring med indsatser på tværs af kommune og børne- og ungdomspsykiatrien. Ansøgere skal derfor kunne se sig selv i en rolle, hvor man er med til at udvikle faglige rammer og struktur for samarbejdet.

Projektet omfatter

 • Arbejde med forløbsprogrammer
 • Udgående funktioner
 • Særlig indsats for selvskade og spiseforstyrrelser

Opgaverne i Bakkehuset varierer i de enkelte patientforløb og indebærer direkte patientkontakt samt kontakt med familier og netværk. Det kan være kontakt og rådgivning til for eksempel opholdssteder m.m.

Eksempler på opgaver:

 • Netværksmøder og samarbejdsmøder med kommunalt regi
 • Rådgivning og vejledning til familier og øvrigt netværk
 • Samtaler med børn og unge
 • Miljøobservationer i patienternes primære miljø

Indsatsen i Bakkehuset tager udgangspunkt et mentaliseringsbaseret netværkstilgang, hvor vi vil arbejde på at styrke integrationen af indsatsen i forhold til komplicerede sager, hvor der både er psykiatriske og sociale problemstillinger.

Medarbejdere i Bakkehuset kan, alt efter behov, foretage hjemmebesøg, besøg på anbringelsessteder, telefonopringninger, videomøder, skriftlige orienteringer eller afholde tværsektorielle møder, hvor det aktuelle overblik drøftes og koordineres med hjemkommune eller andre relevante parter.

Vi tilbyder dig

 • En spændende stilling i et projekt, hvor du er med til at udvikle og få erfaringer med en tværsektoriel indsats for børn og unge i den akutte og subakutte fase
 • En dynamisk og engageret arbejdsplads, hvor vi gør det, der skal til, og gerne tager et ekstra skridt for børnene, de unge og deres familier, så de oplever sig hjulpet videre i deres forløb
 • Tværsektorielt samarbejde og koordinering
 • Teamtræning

I forhold til kompetenceniveau vil der være nogen supervisionsmulighed, og derudover løbende refleksion og sparring ved de enkelte sager medarbejderen indgår.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn i henhold til gældende overenskomst.

Ansættelse er betinget af, at der senest ved tiltrædelsen foreligger tilfredsstillende børne- og straffeattest.

 

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte ledende oversygeplejerske Poul Erik Ravnsmed på 29 27 12 66 eller psykologfaglig ledende koordinator Annette Anbert på 20 23 42 82.

Ansøgning

Ansøgning vedlagt dokumentation for uddannelse og tidligere beskæftigelse. Ansøgning fremsendes elektronisk via ’søg jobbet’.

 

Ansøgningsfrist: 16. august 2020

Ansættelsessamtaler:  20. august 2020

”Mennesker og muligheder – en psykiatri med relationer”.

 

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri

Afdeling for Børne- og Ungdomspsykiatri dækker hele Region Sjælland. I Regionen bor der ca. 185.000 børn og unge. Afdelingen består af 8 kliniske afsnit, og de enkelte afsnit har selvstændig daglig ledelse, der alle refererer til afdelingsledelsen. Der er ca. 300 ansatte. Afdelingsledelsen og ledelsessekretariatet er placeret i Roskilde.

 

 

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.