Jobbet "Uddannelsesstilling til intensiv specialuddannelse " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV

Dit næste skridt

Intensivt afsnit på Bispebjerg Hospital søger sygeplejersker til intensiv uddannelse. Det intensive speciale er karakteriseret ved kompleks pleje og behandling af den kritisk syge patient i et miljø tæt på patienten. Specialet kræver høj grad af faglighed og selvstændighed, hvor omsorg til patient og pårørende er afgørende.

Patienterne på Intensiv kommer fra alle specialer på Bispebjerg Hospital, bl.a. medicinsk modtageafsnit, ortopæd- og mavetarmkirurgi, lungemedicin, neurologi, geriatri og kardiologi. Meget ofte har patienterne flere konkurrerende lidelser indenfor de ovenstående specialer, hvilket øger kompleksiteten betydeligt.

Vi er en stor tværfaglig personalegruppe på 110 dygtige medarbejdere, som består af sygeplejersker, læger, sekretærer, fysio- & ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter, portører og rengøringspersonale. Intensivt Afsnit ledes af et dynamisk og synligt ledelsesteam. Vi arbejder med en flad ledelsesstruktur og uddelegerer mange spændende opgaver til medarbejderne.
 

Vi tilbyder et to årigt uddannelsesforløb, som indeholder:

 • En struktureret 12 ugers oplæringsperiode
 • Fastlagte mentordage og samtaler gennem hele uddannelsesforløbet
 • Teoretisk forløb kombineret med læring i egen afdeling
 • Praktikophold på anden intensiv afdeling, opvågningsafsnit samt en valgfri praktik
 • Afsluttende skriftlig opgave
   
  Den kliniske del af specialuddannelsen er berammet til 37 timer pr. uge med weekendvagt hver anden uge samt ca. 8 vagter på en 4 ugers plan. I afdelingen er der ansat en uddannelsesansvarlig, som vil vejlede dig gennem dit uddannelsesforløb.
   
  Om dig:
 • Du har en professionsbachelor i sygepleje
 • Du har minimum 2 års relevant erfaring
 • Du er motiveret for at indgå i et uddannelsesforløb og har høj grad af ansvarlighed og selvindsigt
   

Afsnittet er kendetegnet ved:

 • Læring og kollegial sparring med fastlagte undervisningslektioner og konferencer
 • Et tæt lægefagligt samarbejde i form af strukturerede stuegange, tværfaglige konferencer samt faglige arbejdsgrupper
 • Høj personaletrivsel med stærk faglig stolthed og et godt kollegialt fællesskab, hvor 85 % af sygeplejerskerne er intensiv specialuddannet
 • Funktion som MAT kald og Udgående Intensiv Sygeplejerske, der tilser patienter på hele hospitalet.
 • En afdeling, hvor forskningsprojekter er en del af hverdagen
   
  Intensivt afsnit er en del af Anæstesiologisk afdeling, som udover intensivt afsnit består af anæstesi, perioperativt afsnit, intermediært afsnit, sterilfunktion, lægebil og Giftlinjen. Afdelingen er velfungerende med et værdigrundlag præget af retfærdighed, forudsigelighed og helhed. Vi arbejder vedvarende med vores faglighed, trivsel og arbejdsmiljø som fundament for dette. Bispebjerg Frederiksberg Hospital tager udgangspunkt i ”Strategi for sygeplejen”, som er udarbejdet på tværs af hospitalet med fokus på ”Fundamentals of Care”.
   
  Finder du ovenstående stilling attraktiv og har du lyst til at se afsnittet eller høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig Brenda Vestergaard, mobil 20256850 eller afdelingssygeplejerske Grethe Bendixen, mobil 2138 1172.
   
  Ansøgningsfrist mandag d. 24. august 2020 kl. 9.00.
  Tiltrædelse d. 1. oktober 2020 eller efter aftale.
  Vi holder ansættelsessamtaler tirsdag d. 25. august 2020 eller efter aftale.