Jobbet "Sygeplejersker søges til Psykiatrisk Rehabiliteringsafsnit S6 De Særlige Pladser, Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien, Skejby" er udløbet

Region Midtjylland

AFP Sengeafsnit 6 Særlige Pladser

Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Har du lyst til at arbejde i længerevarende behandlingsforløb med den psykiatriske patient, hvor fokus er på rehabilitering, miljøterapi og kognitive principper?

Så har vi jobbet til dig!

På S6, Psykiatrisk rehabiliteringsafsnit, Aarhus Universitetshospital, søger vi sygeplejersker til del- og fuldtidsstillinger med mulighed for blandede vagter i to- eller treholdsskift. Der vil indgå weekendvagter, og vi arbejder på at udvikle individuelle vagtplaner, således at weekendvagterne bliver valgfri i forhold til hver anden og hver tredje weekend.

Vi tilbyder
 • Introduktionsforløb. For at sikre os, at du kommer godt ind i arbejdet og på afsnittet, har vi et omfattende introduktionsprogram, hvor du vil blive klædt godt på til arbejdet. Vi har forskellige introduktionsforløb alt efter dit erfaringsniveau. Dog er der et fastlagt introduktionsforløb på minimum 2 måneder, hvor du lærer vores psykiatriske speciale at kende.
Blandt andet starter de først uger med et omfattende introduktionsforløb, hvor du både globalt og lokalt bliver introduceret til sygdomslære, arbejdsmiljø, vores journalsystemer (EPJ), vores logistiksystemer, generelle arbejdsgange, psykiatriens værdiggrundlag og rigtigt meget andet.
Denne første del af introduktionsforløbet foregår sammen med andre, nye medarbejdere og uafhængigt af vagtplaner. Du skal ikke både arbejde på S6 og deltage i introduktionsforløbets første fase.
Derudover vil du få en mentor tilknyttet afsnittet, løbende undervisning og fastlagt supervision samt indgå i et sygeplejefagligt vejledning forløb.
 
 • Udvikling til den enkelte. Du får løbende mulighed for at udvikle dig fagligt bl.a. igennem kurser. Derudover vil du få kurser i konflikthåndtering, deeskalering, Safewards, Åben Dialog, Psykiatriloven, m.v.
 
 • Et sundt tværfagligt arbejdsmiljø, hvor alle faggrupper indgår i et behandlerteam omkring patienten, og hvor alle kan bruge deres faglige baggrund til at fremme den gode, effektive behandling og rehabilitering. Vi lægger vægt på den enkelte medarbejders medindflydelse, medansvar og trivsel. Vi arbejder kontinuerligt med et dynamisk arbejdsmiljø.
 
 • Karriereudvikling. Et af psykiatriens opmærksomhedspunkter er faglig udvikling af personalet. Vi arbejder derfor med karriereplanlægning. Vi vil meget gerne understøtte, at medarbejdere i psykiatrien kontinuerligt vedligeholder, og ikke mindst udvikler deres faglige kompetencer. Eksempelvis støtter vi op om muligheden for at tage specialuddannelsen for Psykiatrisk sygeplejersker, diplomuddannelser, Cand. Cur og andre relevante uddannelser.


Dine arbejdsopgaver som sygeplejerske i et psykiatrisk rehabiliteringsafsnit
Du vil komme til at bruge dine kliniske færdigheder i tæt samarbejde med patienten. Det er vigtigt, at du opbygger en god og personlig relation til patienterne, så patienten oplever en tryg og professionel behandling.

Vi tilbyder en individuel og tilrettelagt sygepleje med fokus på den enkeltes patients sygdomsbillede, hvor patienten inddrages i handleplaner og mestringsstrategier.
Dine vigtigste opgaver og fokusområder:
 
 • tværfaglig koordination og samarbejde med patienten i fokus, herunder patientens behov både psykiatrisk og somatisk
 • at arbejde ud fra en kognitiv miljøterapeutisk tilgang i hverdagen
 • at sikre en aktiv pårørendeindsats
 • være sparringspartner sammen med vores dygtige læger, psykologer og socialrådgiver
 • nedbringelse af tvang, herunder implementeringen af Safewards (en aktiv, kommunikativ metode, hvor man møder patienten åbent og nysgerrigt)
 • projektstyring af de forskellige udviklingsprojekter vi har gang i på afsnittet

Hvad er S6 for et afsnit?
S6 er et skærmet psykiatrisk sengeafsnit med plads til 16 patienter, der alle har enestue med eget bad. Målgruppen for de særlige pladser er patienter over 18 år med svære psykiske lidelser og adfærdsmæssige udfordringer. Vores patienter er indlagt i en længere periode end normalt, hvilket giver mulighed for den rehabiliterende indsats.

Det er patienter, der ofte har misbrug og flere afbrudte behandlingsforløb bag sig og komplicerede sociale forhold. En god plejenormering følger disse senge, hvilket vil give mulighed for en intensiv rehabiliterende indsats omkring den enkelte patient af et behandlerteam.

Vi afprøver metoder og tager nye initiativer i brug. Vi arbejder systematisk med viden, indsatser, handlemuligheder og kulturændringer i klinisk praksis. Derudover har vi et stort fokus på tiltag, der kan bidrage til nedbringelse af tvang og hjælpe vores patienter på rette vej.
I Afdeling for Psykoser arbejder vi med en struktur, hvor vi varetager hele patientens behandlingsforløb fra den akutte indlæggelse, igennem det intensive forløb og til den rehabiliterende indsats.

Hvorfor skal du søge jobbet hos os?
Hos os vil du få de mest omsorgsfulde, videbegærlige, humoristiske og positive kolleger, der vil gøre alt for at få dig til at føle dig velkommen og til at få dig til at føle dig klædt på til at varetage jobbet.

Løn- og ansættelsesvilkår
 • Stillingen er betinget af tilfredsstillende autorisation og aflønnes i henhold til gældende overenskomst.
 • Stillingen er til besættelse efter aftale.
 • S6 – Særlige Pladser ligger på Palle Juul Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N, Indgang K, krydspunkt 211, Aarhus Universitetshospital.

Mere information
For yderligere information eller spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte
afdelingssygeplejerske Lone Nørgaard Møller på 9243 8487 eller på mail: lonnel@rm.dk

Ansøgningsfristen er den 17. august og ansættelsessamtaler afholdes den 24. august om eftermiddagen.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.