Jobbet "Lægesekretær til Indvandrermedicinsk Klinik" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Dit næste skridt

Vil du arbejde for lighed i sundhed og være del af et stærkt tværfagligt team?

Indvandrermedicinsk klinik er et ambulant tilbud etableret med det formål at øge lighed i sundhed og give en særlig sårbar gruppe patienter samme muligheder for udredning og behandling som andre. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af patienter med etnisk minoritetsbaggrund, der har sammensatte problemstillinger. I klinikken gennemgås patienternes fysiske, psykiske og sociale belastninger og ressourcer, og der ydes en koordineret tværfaglig behandling med inddragelse af læger, sygeplejersker, farmaceut og fysioterapeuter.

Vi tilbyder en unik mulighed for at arbejde helhedsorienteret med inddragelse af biomedicinske, psykologiske og sociale perspektiver på trivsel og mestring af sygdom.

Du vil blive en del af et stærkt tværfagligt miljø, hvor undren, retten til at være i tvivl, og gensidig læring, er i højsædet. Vi har fastlagte tværfaglige patientkonferencer, et aktivt forsknings- og undervisningsmiljø samt gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Vi er et mindre team, der i arbejdet med patienter i hårde livsomstændigheder, kender vigtigheden af god kollegial sparring og et godt arbejdsmiljø. Indvandrermedicinsk Klinik er en del af Infektionsmedicinsk Afdeling på Amager-Hvidovre Hospital, og deltager i en del af afdelingens faglige og kollegiale aktiviteter.

Vi forestiller os at du først og fremmest har interesse for området og måske kender du til tværkulturelle møder i sundhedsvæsenet. Du har interesse for at arbejde udviklingsorienteret. Du er superbruger i Sundhedsplatformen eller villig til at blive det.

Lang erfaring som lægesekretær er ikke et uomgængeligt krav, men du skal være dygtig til at lære nyt, kunne arbejde selvstændigt og forholde dig refleksivt til dig selv og din faglighed.

Primære arbejdsopgaver

  • receptionistfunktion med modtagelse af patienter
  • administrativ koordinering og booking af patientforløb
  • deltagelse i tværfaglige konferencer

Sekundære arbejdsopgaver

  • deltage i klinikkens daglige drift i forbindelse med administrative og praktiske opgaver.
  • deltage i udviklings- og formidlingsaktiviteter, der knytter sig til klinikkens virksomhedsområde.

For mere information om stillingen: Kontakt overlæge Hanne Nødgaard Christensen eller afdelingssygeplejerske Hanne Winther Frederiksen på telefon 38 62 13 82.

Arbejdstid er som udgangspunkt 28 t/uge mandag-torsdag

Ønsket startdato: 1. oktober 2020.

Ansøgningsfrist: Mandag den 24. august 2020 kl. 10.00

Ansættelsessamtaler: Onsdag den 26. august og torsdag 27. august 2020