Jobbet "Afdelingslæge inden for det rygkirurgiske område ved Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Rigshospitalet Glostrup." er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Valdemar Hansens Vej 13, 2600 Glostrup

Dit næste skridt

Ved Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme er 1 stilling som afdelingslæge ledig til besættelse pr. 1. november eller snarest derefter.

Vi mangler 1 ryginteresseret speciallæge i neurokirurgi eller ortopædkirurgi, som har lyst til at gå ind i rygkirurgien, eller som allerede har nogen erfaring indenfor dette.

Afdelingen planlægger uddannelsesforløb med henblik på oplæring i rygkirurgiske færdigheder afhængigt af behov. Dette indebærer deltagelse i kurser og kongresser i ind- og udland.

Afdelingslægerne indgår i afdelingens almindelige kliniske drift med operationer og ambulante vurderinger samt vagtfunktion for hele Region Hovedstaden og Region Sjælland. Herudover administrative opgaver i henhold stillings­beskrivelse, som kan rekvireres.

Afdelingens organisation og arbejdsopgaver:

Afdelingen er landets største rygkirurgiske afdeling og varetager udredning og behandling af patienter med degenerativ rygsygdom på højt specialiseret og regionsfunktionsniveau for hele Region Hovedstaden og i et vist omfang for Region Sjælland.

Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme rummer tre lægelige specialer: ortopædkirurgi, neurokirurgi og reumatologi. Afdelingen er bygget op omkring tværfaglige patientforløb for patienter med ondt i ryggen, der inddrager læger fra alle tre lægelige specialer, plejepersonale, fysioterapi, ergoterapi og andre tværgående afdelinger/professioner i tæt samarbejde med primærsektoren.

Afdelingen er samtidigt landets største reumatologiske funktion og varetager udredning og behandling af reumatologiske patienter på hovedfunktionsniveau i Region Hovedstaden.

For nærmere beskrivelse af afdelingens faglige profil henvises til sundhedsstyrelsens specialeplaner for de tre specialer.

Afdelingens drift varetages i 2 kirurgiske sengeafsnit med ca. 2800 udskrivninger årligt, et reumatologisk sengeafsnit med ca. 1600 udskrivninger årligt, et reumatologisk dagafsnit, et fælles ambulatorium med ca. 50.000 kontakter årligt på Glostrupmatriklen og en operationsgang med ca. 2100 operationer årligt.

Afdelingen har en særlig forskningsforpligtelse. I alt er der til afdelingen knyttet 5 professorer, fordelt på to forskningsenheder.

Afdelingen deltager i studenterundervisningen ved medicinstudiet på Københavns Universitet på flere semestre.

Afdelingen deltager i speciallægeuddannelsen til ortopædkirurgi, neurokirurgi, reumatologi og arbejdsmedicin.

Kvalifikationer

Speciallæge i ortopædkirurgi eller neurokirurgi med interesse for rygkirurgi.

Vagtforpligtelse

Deltagelse i et bagvagtslag (8-skiftet) med rådighed fra hjemmet efter kl 18 på hverdage og tilstedeværelse i dagtiden i weekender og på helligdage med rådighed efter kl. 15. Der vil i vagten være overlæge back-up i oplæringsfasen efter behov. 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos ledende overlæge Henrik Røgind på telefonnr. 3863 2696, Torben Bøge Rasmussen 3863 4234 eller Jon Tuxøe 3863 4089.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsesvilkår og aflønning sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger indgåede overenskomst.

Glostrup Hospital er røgfrit. Rygning tillades ikke på hospitalets område.

Ansøgning

Bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder. Ansøgere bør i ansøgningen forholde sig til de 7 kompetenceområder og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne indenfor disse kompetencer.

Ansøgning indsendes elektronisk og stiles til ledende overlæge Henrik Røgind, Videncenter for Reumatologi og Rygsygdomme, Glostrup Hospital, Valdemar Hansens Vej 13, 2600 Glostrup. Ansøgningen skal være hospitalet i hænde senest den 18. september 2020 kl.12.00.

Der forventes afholdt samtaler i uge 39/40.