Jobbet "Ledende overlæge til Børne- og ungeafdelingen på Sydvestjysk Sygehus" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsengade 35, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt

Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg søger ambitiøs ledende overlæge, der vil lede og videreudvikle et stærkt team af medarbejdere.

  • Er du pædiatrisk speciallæge?
  • Brænder du for specialet?
  • Og har du ledelseserfaring?

Så er du måske vores nye ledende overlæge på Børne- og ungeafdelingen. Som ledende overlæge udgør du sammen med den ledende oversygeplejerske afdelingsledelsen for en veldreven og innovativ afdeling, og du refererer direkte til direktionen.

Afdelingsledelsen skal lede afdelingen med innovation som et nøglebegreb, ligesom du og den ledende oversygeplejerske i samarbejde skal sikre drift, forskning, uddannelse og udvikling inden for jeres økonomiske rammer.

Som ledende overlæge indgår du i et stærkt lederteam sammen med de øvrige afdelingsledelser og direktionen på tværs af hele sygehuset, og vi forventer at du helt naturligt indgår i dette, for at sikre gode patient forløb og en god arbejdsplads.

Om afdelingen:
Afdelingen består af et ambulatorium, børnemodtagelse og en sengeafdeling.

  • 18 sengepladser til børn med mange forskellige børnemedicinske, psykosomatiske og kirurgiske sygdomme – herunder mavetarm kirurgi, ortopædkirurgi og øre/næse/hals børn
  • I børneambulatoriet er der ca. 12.000 ambulante besøg samt 2000 besøg i sygeplejeambulatoriet på årsbasis
  • I børnemodtagelsen modtages alle børn fra 0-18 år. Børnene visiteres herfra videre til enten indlæggelse i sengeafdelingen, opfølgning på ambulatoriet eller til direkte udskrivelse.
  • Lægerne er organiseret i teams: Neonatal, Endokrinologi, Gastroenterologi, Nefrologi, astma-allergi, socialpædiatrisk og ungdomsmedicin, akutteam og Neurologi
  • Afdelingen har et naturligt tæt samarbejde med Gynækologisk – Obstetriks Afdeling, specielt med fokus på de neonatale børn
  • Ca. 30 læger/psykologer/socialrådgivere/socialpædagoger, 40 sygeplejersker og Social og sundhedsassistenter og 7 lægesekretærer. Alle med en høj grad af loyalitet for specialet og en vilje og lyst til vedvarende udvikling.

Fra 2022 skal afdelingen også bidrage til undervisning af fremtidens læger på SDU’s kandidatuddannelsen i medicin på Sydvestjysk Sygehus.

Det er et ønske fra vores side, at du er forskningsaktiv, eller har et grundigt kendskab til forskningens betydning for Børne- og ungeafdelingen, hvor forskningen integreres i driften.

Vores forventning til dig:
Vi tør godt stille krav til vores medarbejdere, og vi forventer, at du har en ambition om at sikre smidige og effektive patientforløb af høj kvalitet og være en del af at veldrevet og ambitiøst sygehus.

Som person er du engageret og visionær, og du er en stærk forandringsleder, der ikke er bange for udvikling og implementering. Du er synlig og nærværende – og du skal være handlekraftig, robust og en dygtig kommunikator.

Vi forventer også, at du vil bidrage til at fastholde afdelingens gode uddannelsesmiljø for alle faggrupper. Derudover skal du understøtte og udbygge den forskning, der er i gang.

Om sygehuset:
Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet akutsygehus med høj faglighed for det sydvestjyske område i Region Syddanmark. Sygehuset har aktiviteter i henholdsvis Esbjerg, Grindsted og i Brørup.

Sydvestjysk Sygehus rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion. Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter om året, og der gennemføres ca. 285.000 ambulante besøg på årlig basis. Der er mange spændende aktiviteter i gang på sygehuset. Sydvestjysk Sygehus ombygges i disse år til et af regionens akutsygehuse, og i den forbindelse er der blandt andet bygget en ny sengebygning. Sengebygningen indeholder 158 enestuer og er med til at understøtte et dynamisk og fleksibelt sygehus, der matcher patienterne og personalets fremtidige krav og forventninger.

Derudover etableres en kandidatuddannelse i medicin også på Sydvestjysk Sygehus med studiestart i 2022. Det bringer sygehuset i selskab med kun 5 andre sygehuse i landet, og giver os en helt særlig rolle. Ambitionen er at skabe Danmarks bedste læger i et samarbejde med Syddansk Universitet og lokale sundhedsaktører.

Ansøgning:
Ansøgningen skal udfærdiges med udgangspunkt i de 7 lægeroller for speciallæger: Medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder/administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel.

Følgende skema bedes udfyldt med relevante data fra dit CV og sendes med din ansøgning. Se  funktionsbeskrivelse og ledelsesgrundlag for SVS.

Yderligere oplysninger:
Vil du høre mere om stillingen eller sygehuset, så tag fat i lægefaglig direktør Anna-Marie Bloch Münster på tlf. 7918 2005 eller mail: Anna-Marie.Bloch.Munster@rsyd.dk.

Du er også meget velkommen til at læse mere om afdelingen.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold overenskomst for lægelige chefer.

Ansættelsestidspunkt d. 1. januar 2021 eller efter aftale.
Ansøgningsfristen er d. 17. september 2020
Ansættelsessamtaler afholdes d. 5. og 7. oktober i Esbjerg.

På Sydvestjysk Sygehus tænker vi i det hele menneske. Du vil opleve, at vi både har fokus på dig og din faglige karriere, men også på resten af din familie, som også skal være en del af Danmarks 6. største by med by, skov, hav og strand i nær afstand.
Se f.eks. mere om karrieremuligheder og tilflytterservice på http://www.nyiesbjerg.dk/da-dk/om-tilflytterservice.