Jobbet "Afdelingslæge/overlæge i urinvejskirurgi, Urinvejskirurgisk Afdeling, Vejle - en del af Sygehus Lillebælt" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Beriderbakken 4, 7100 Vejle

Dit næste skridt

En stilling som afdelingslæge/overlæge i Urinvejskirurgi ved Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus er ledig til besættelse 1.11.2020 eller snarest derefter.
 

Vi søger:
En dygtig og engageret speciallæge i urologi med erfaring i behandling af nyrekræft. Ansøgeren skal indgå i afdelingens nyrekræftteam, samt eventuelt i et yderligere team efter aftale.  Der er til stillingen mulighed for dedikeret forskningstid, hvis ansøgeren er forskningsinteresseret, men det er ikke et krav.

 

Afdelingen

  • Urinvejskirurgisk Afdeling på Vejle Sygehus varetager akut og elektiv urologi på hovedfunktionsniveau for den nordlige del af Region Syddanmark. Herudover har afdelingen regionsfunktioner inden for behandling af nyrecancer og urinvejssten, samt højt specialiseret funktion for nyresten hos børn.
  • Afdelingen råder over 18 stationære senge på selvstændigt sengeafsnit. Herudover ligger en del af afdelingens akutte patienter på Akut Visitationsafsnit og børn ligger på børneafsnit. Afdelingen bemander 12,5 operationslinjer pr. uge, heraf 5 på dagkirurgisk afsnit. Desuden varetages nyrestensknusning 2 gange ugentligt.     
  • Den årlige aktivitet inkluderer ca. 2.300 indlæggelser, 2.500 operationer og 16.000 ambulante besøg.
  • Afdelingens speciallæger arbejder alle i et eller flere teams og varetager i fællesskab almene funktioner i afdelingen. Speciallægegruppen udgøres aktuelt af 7 overlæger og 8 afdelingslæger.  

Undervisning og forskning

  • Afdelingen har en meget aktiv forskningsenhed, der har status som Fokuseret Forskergruppe på Syddansk Universitet, Institut for Regional Sundhedsforskning. Forskergruppen har tilknyttet et professorat, en associated professor, en lektor, en sekretær, 2 forskningssygeplejersker og flere ph.d. -studerende.  Herudover har flere af afdelingens speciallæger dedikeret tid i Forskningsenheden.
  • Klinikkens læger deltager i både nationale og internationale postgraduate uddannelsesaktiviteter, som afholdes i og uden for afdelingen.
  • Afdelingen uddanner læger i alle faser af den postgraduate uddannelse og har aktuelt 9 reservelæger ansat.
  • Afdelingen modtager medicinstuderende og afdelingens læger deltager i undervisningen af disse.

Stillingen
Afdelingslægen/overlægen, der ansættes, skal indgå i afdelingens nyrekræftteam. Funktionen vil herudover omfatte afdelingens almene urologiske funktioner, herunder bagvagtsfunktion i vagt fra bolig (10 skiftet), samt undervisning og uddannelse af yngre læger og medicinstuderende.

Hvis ansøger er forskningsinteresseret, kan der aftales dedikeret forskningstid med henblik på, at man indgår i afdelingens forskningsenhed.

Den, der ansættes, skal være speciallæge i urologi.

Løn-og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til den mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger indgåede overenskomst.

Yderligere oplysninger
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, ph.d. Bettina Nørby, 79 40 94 20.

Ansøger bør i ansøgningen forholde sig til de syv kompetenceområder: Medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse/administration, sundhedsfremme, akademiker, professionel og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne inden for disse kompetencer.

Ansøgning sendes til
Stillingen søges via det angivne link.
Ansøgningsfrist 25.september 2020