Jobbet "Overlæge - PCI, Aalborg Universitetshospital" er udløbet

Region Nordjylland

Hjertemedicin: læger, PCI

Hobrovej 18-22, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
En stilling som specialeansvarlig overlæge med tjeneste ved Kardiologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, er ledig til besættelse efter nærmere aftale.
 
Stillingen ønskes besat med en speciallæge i kardiologi, der har erfaring med PCI. Det er en forudsætning, at ansøger til fulde mestrer invasive procedurer indenfor iskæmisk hjertesygdom herunder avanceret PCI-behandling og CTO.
 
Arbejdsområdet dækker hele PCI subspecialet med stuegangsfunktion og ambulatoriefunktion, sidstnævnte på flere af universitetshospitalets matrikler.
 
Overlægen vil indgå i PCI specialevagten sammen med afdelingens øvrige invasive speciallæger, og herunder varetage direkte infarkt PCI-behandling.
 
Ansøger forventes som specialeansvarlig at have en aktiv og ledende rolle i forhold til udviklingen af fagområdet, forskning, undervisning af yngre læger og medicinstuderende samt administrative opgaver.
 
Den faglige bedømmelse af ansøger vil ske på baggrund af ansøgers oplysninger om egne kompetencer indenfor hver af de 7 lægeroller
 
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Eva Korup