Jobbet "Specialeansvarlig overlæge alternativt speciallæge søges til mavetarmmedicinske sygdomme, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabernaa

Dit næste skridt

Er du speciallæge og brænder du for at opbygge det gastroenterologiske/hepatologiske speciale ?

Medicinsk Afdeling, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa søger 1 visionær specialeansvarlig overlæge fra den 1. januar 2021 alternativt speciallæge i gastroenterologi/hepatologi.

Som specialeansvarlig overlæge forventer vi at du tager det lægelige ansvar for:

 • det lægefaglige ansvar i gastroenterologi/hepatologi
 • sikre et godt læringsmiljø i afdelingen
 • sikre kvalitetsforbedrende tiltag
 • holde dig selv up-to-date med den nyeste gastroenterologisk og hepatologiske viden
 • sammentænke gode arbejdsgange og patientforløb på tværs af sektorer

Vi forventer at du

 • er speciallæge i Intern Medicin- Gastroenterologi/Hepatologi.
 • har interesse for faglig udvikling og forskning
 • har lyst til at indgå i opbygningen af en moderne, velfungerende gastroenterologisk / hepatologisk enhed.
 • Sørge for følgeskab blandt speciallægekollegaerne, og skabe fælles retning
 • har interesse i uddannelse og supervision af uddannelsessøgende læger
 • er omgængelig, uhøjtidelig og god til at håndtere hverdagens udfordringer i en god tone.
 • tænker kreativt og har øje for optimering af arbejdsgange/problemer
 • har mod på at implementere telemedicinske løsninger

Om medicinsk afdeling
Afdelingen flyttede i marts 2020 til en helt ny sengebygning med 47 enestuer og integreret ambulatoriefunktion fordelt på to etager – En etage til Ældresygdomme og en etage til Mavetarmsygdomme. Vi varetager endoskopifunktion i samarbejde med kirurgisk afdeling, og har sigte mod at opbygge funktionen yderligere. Afdelingen har et godt samarbejde med universitetsafdelingen på OUH, faste ambulatoriekonferencer, samt tværfaglige konferencer med vores støttefunktioner her på sygehuset. Sygehus Sønderjylland har forskningsaktivitet bl.a. inden for det gastroenterologiske område.

Teamet består af 5 gastroenterologer og 2 erfarne internmedicinere. Afdelingen er uddannelsessted for læger i hoveduddannelsen i Geriatri, Almen medicin, Reumatologi, samt for introduktionsstillinger og KBU-forløb. Vi er i fuld gang med at opbygge et fagligt stærkt og målrettet gastroenterologisk team med et godt uddannelses- og arbejdsmiljø, som på sigt skal varetage uddannelse af HU-læger i gastroenterologi.

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder. I forbindelse med din ansøgning skal du udfylde spørgeskemaet vedr. de lægefaglige kompetencer.

Arbejds- og vagtforhold 
Specialeansvarlig overlæge indgår i den samlede gruppe af overlæger i Medicinsk Afdeling, Aabenraa, og deltager således i dækningen af bagvagtsfunktionen for Medicinsk Afdeling, Aabenraa. Rammer og vilkår i forhold til varetagelse af specialeansvarlige opgaver drøftes i forbindelse med ansættelse.

Løn- og ansættelsesvilkår 
Den specialeansvarlig overlæge ansættes i henhold til aftalen vedrørende lægelige chefer. Speciallæge ansættes i henhold til overenskomsten med yngre læger

Yderligere oplysninger
Kan fås ved henvendelse til Ledende overlæge Elsemarie Døssing på tlf. nr. 29423947.

Du kan læse mere om Sygehus Sønderjylland her.

Ansøgningsfrist er 17.september 2020, ansættelses samtaler forventes afholdt i uge 39 2020.