Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Sygeplejevejleder til nyoprettet stilling til Afsnit for Børn og Unge med Kirurgiske sygdomme i ansigt, knogler og led

Juliane Marie Centret

Afsnit for Børn og Unge med kirurgiske sygdomme i ansigt, knogler og led – BUKIR 3081-3084 søger pr. 1. oktober 2020 eller efter aftale en ny kollega til en fast stilling gerne på 37 timer ugentligt. Mødetiden vil overvejende være i dag tid men vagter og weekend arbejde vil forekomme. Weekendvagter vil dog ikke forekomme hyppigere end hver tredje weekend.

BUKIR varetager behandlingen af børn og unge i alderen 0-18 år. Afdelingen har 26 sengepladser fordelt på heldøgns senge og dagkirurgi. Ligeledes har vi opvågningsfunktion for nogle patientforløb og et selvstændigt sygeplejeambulatorium. Vi varetager behandlingen af børn og unge inden for fem forskellige kirurgiske specialer:

 • plastikkirurgien, bl.a. børn med læbe- ganespalte. Indenfor læbe-ganespaltekirurgien har afdelingen landsdelsfunktion
 • ortopædkirurgien herunder også traumer og tumor
 • øre-næse- halskirurgien
 • tand- mund- og kæbekirurgien
 • øjenkirurgien

Som sygeplejevejleder er du ansvarlig for at sikre den daglige koordinering af sygeplejen til afsnittes indlagte børn og unge. Du er ligeledes ansvarlig for at sikre dig, at sygeplejerskerne gennem dagen har tilknyttet en sparringspartner og facilitere ”time-out”. Du er ligeledes ansvarlig for i samarbejde med kollegerne at vedligeholde og udvikle fagligheden gennem dialog og refleksioner om sygeplejen til de kirurgiske patienter og i samarbejde med sygeplejeledelsen at lave audits blandt afsnittets indlagte børn, unge og deres familier således at vi sikrer at vi løbende justerer vores pleje og behandling så den lever op til patienternes og familiernes behov. Du er deslige medansvarlig for at afsnittet lever op til kvalitetskrav, den politiske dagsorden og arbejder efter seneste evidens beskrevet i kliniske retningslinjer eller VIP’er.

I afsnittet prioriterer vi undervisning og kompetenceudvikling. Det kommer blandt andet til udtryk gennem vores sygeplejekonferencer som afholdes tre gange om ugen. Disse sygeplejekonferencer vil du som sygeplejevejleder være medansvarlig for at facilitere og aktivt støtte en læringskultur hvor anerkendelse og feedback er en naturlig kommunikationsform. Derudover er du ansvarlig for at sikre undervisning inden for sygeplejen til afsnittets patienter og i samarbejde med sygeplejerskerne og sygeplejeledelsen sikre og kvalificere relevant undervisning i henhold til afsnittes årshjul og nøglepersonernes fokusområde. 

I afdelingen mener vi at det er essentielt at modtage nye kollegaer professionelt ved at sikre et velstruktureret introduktions- og oplæringsprogram. Vi mener, at det skaber de bedste forudsætninger for at blive oplært i specialerne og samtidig skabe trygge og tillidsfulde rammer for såvel nyansatte som erfarne kolleger. Det betyder, at du som sygeplejevejleder har ansvar for at planlægge og afholde undervisning og certificering jf. afsnittets introduktions- og oplæringsprogram og løbende kvalitetskrav ved at vedligeholde re-certificeringerne blandt de erfarne kolleger. Du er ansvarlig for løbende at holde systematiserede evalueringssamtaler med nyansatte kolleger og sammen med den daglige mentor sikre den fulde oplæring af nye kolleger.

Du skal være rollemodel og ligeledes sikre den praktiske vejledning bed-side samt være ressourceperson og sparringspartner for hele sygeplejegruppen.

For at kunne varetage funktionen som sygeplejevejleder er det essentielt at du også indgår i plejen på lige fod med dine sygeplejekollegaer.

Vi arbejder ud fra værdien om patient- og familiecentreret pleje og som vores nye kollega, vil du blive en del af en personalegruppe, der brænder for at udføre sygepleje af høj faglig kvalitet.

At arbejde med børn stiller høje krav til din faglighed, du skal derfor have et brændende ønske om at gøre en forskel for hver patient og familie og være i stand til at inddrage forældrene i forhold til viden om deres barn. Du skal ligeledes kunne indgå i og håndtere psykosocial sygepleje til børn og unge samt deres familier, der er i krise.

Den kirurgiske sygepleje retter sig mod at skulle håndtere højt specialiserede sygeplejeopgaver, som har en kompleksitet, der kræver en tværfaglig indsats. Dette vedrører alle specialer, hvor der er børn med medfødte sygdomme, børn med svære traumer samt børn der i forbindelse med deres kræftbehandling har behov for kirurgi. Nogle børn følger vi gennem deres opvækst og får en tæt relation til mens andre forløb er kortvarige og strækker sig over enkelte timer.

Det forventes, at du har erfaring indenfor den kirurgiske børnesygepleje samt uddannelse som klinisk vejleder. Der er ikke personaleledelse i stillingen men ved sygeplejeledelsens fravær er du som sygeplejevejleder ledelsens stedfortræder. Du er medansvarlig for at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst.

Ønsker du yderlige oplysninger er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Anne-Sofie Wezelenburg på telefon 3545 5898.

Ansøgningsfrist den 21. september. Samtaler afholdes torsdag d. 24. september.

Søg stillingen via linket.

Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger.

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Kontaktperson
  Anne-Sofie Wezelenburg
  anne-sofie.wezelenburg.01@regionh.dk
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Stillingstyper
  Klinisk vejleder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2020
 • Regionens jobnr.
  226331
 • Quick-nr.
  395988
 • Ansøgningsfrist
  21-09-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Kontaktperson
  Anne-Sofie Wezelenburg
  anne-sofie.wezelenburg.01@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Klinisk vejleder
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2020
 • Regionens jobnr.
  226331
 • Quick-nr.
  395988
 • Ansøgningsfrist
  21-09-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Sygeplejevejleder til nyoprettet stilling til Afsnit for Børn og Unge med Kirurgiske sygdomme i ansigt, knogler og led"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.