Jobbet "Ledende terapeut til Regionshospitalet Holstebro, Hospitalsenheden Vest" er udløbet

Region Midtjylland

Ergo- og fysioterapien, Holstebro

Lægårdvej 12A, 7500 Holstebro

Dit næste skridt
Vi søger en leder, der kan omsætte strategier og værdibaserede holdninger til praksis i et nært samarbejde med medarbejdere og samarbejdspartnere. 
 
Neurologi og Fysio-Ergoterapi, Regionshospitalsenheden Vest søger en ledende terapeut til Regionshospitalet Holstebro pr. 1. november 2020. Afdelingen består af det neurologiske speciale og af hospitalets ergoterapeuter og fysioterapeuter, der er tilknyttet alle Hospitalsenheden Vests somatiske kliniske specialer.
Afdelingsledelsen udgøres af den ledende neurologiske overlæge og den ledende oversygeplejerske. Du indgår i afdelingens funktionsledergruppe med tæt tilknytning og samarbejde med afdelingens 2 øvrige ledende terapeuter på Regionshospitalerne i Holstebro og Herning. 

Vi søger en leder, der er synlig og er en aktiv holdspiller, og som har fokus på, at vi som ledelse går foran og sætter mål og retning for Neurologi og Fysio-ergoterapi, der om ca. 1 år flytter ind i nye bygninger på Regionshospitalet Gødstrup. Vi vægter et tæt samarbejde med samarbejdende afdelinger, hvor bestræbelserne på at sikre smidige og veltilrettelagte patientforløb, går hånd i hånd med at udvikle en velfungerende og effektiv hospitalsenhed, der forbereder sig til indflytning i Det Nye Hospital i Vest, Gødstrup i 2021. Efter udflytningen til Gødstrup vil terapeuterne med den nye organisering have fremmøde i de respektive specialer, de er tilknyttet.

Patienternes behov og ønsker er det ubetingede udgangspunkt for varetagelse af de sundhedsfaglige aktiviteter. Du skal være nytænkende, kunne agere innovativt og have flair for det tværgående udadgående samarbejde, idet det er afgørende for patientens videre forløb, at kontakten til de kommunale samarbejdspartnere er smidigt, velfungerende og hviler på et gensidigt og respektfuldt fagligt grundlag.
 
Som ledende terapeut står du i spidsen for 20-25 engagerede medarbejdere, der primært er tilknyttet hospitalets Neurologiske Afdeling og Børn og Unge Afdeling. De forskellige opgaver fordrer overblik, samt gode evner i at formulere og tydeliggøre, hvor vi er på vej hen.

Det er vigtigt, at du som ledende terapeut går foran, er tæt på klinikken og formår at understøtte et tværfagligt specialiseret teambaseret koncept. Du har en lederstil, hvor anerkendende tilgang og tillid er dit varemærke og er det du møder medarbejderne med i de fælles bestræbelser på at løse de daglige udfordringer i fordomsfri dialog, således at alle føler sig hørt og værdsat.
 
Vi søger en kompetent funktionsleder med grunduddannelse som ergoterapeut eller fysioterapeut, gerne med erfaring fra hospitalsverdenen og eventuel erfaring fra lignende lederfunktion. Det vil være en fordel med kendskab til og interesse for børneområdet og dets specialer. Du skal have en supplerende lederuddannelse på diplom- eller master- niveau eller være indstillet på at tilegne dig dette.

IT-kompetencer på brugerniveau forventes

Se stillings- og funktionsbeskrivelse her
 
Yderligere oplysninger:
Har dette vakt din interesse, kan du søge yderligere oplysninger om stillingen og rekvirere information hos ledende oversygeplejerske Birgitte Egholm Jacobsen på tlf. 25141005 eller pr. mail birgitte.jacobsen@vest.rm.dk.
 
Om Hospitalsenheden Vest og afdelingen på www.vest.rm.dk.
 
Ansøgere skal være indstillet på at gennemgå en persontest.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.
Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest og autorisation.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV
 
Ansøgningsfrist
Ansøgning sendes elektronisk senest mandag 21.09.20.
Samtaler forventes afholdt torsdag 24.09.20.

Læs mere om et job med drive, dygtige kolleger og muligheder på vest.rm.dk/job
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.