Jobbet "WEEKEND-vikarer til bostøtte i Specialområde Socialpsykiatri Voksne – Sønderparken Hornsyld" er udløbet

Region Midtjylland

Sønderparken Vikarer

Søndergade 21, 8783 Hornsyld

Dit næste skridt
Vi søger:                      tilkaldevikarer til vores afløserteam
Arbejdstid:                  weekender med mulighed for andre vagttyper
Tiltrædelse:                 hurtigst muligt

Sønderparken er en afdeling under Specialområde Socialpsykiatri Voksne, som er Region Midtjyllands tilbud om recoveryorienteret psykosocial rehabiliterende indsats til mennesker med en betydelig nedsat funktionsevne pga. kompleks psykisk sygdom.


Vi er et botilbud i Hornsyld med 35 moderne lejligheder. Der er fleksible aktivitets- og samværstilbud med bl.a. et psykosocialt træningscenter. Medarbejderne i bostøtten er organiseret i 4 specialiserede teams, hver bestående af 7 - 21 medarbejdere, som samarbejder tværfagligt om og med et antal beboere:
Team 1: Spiseforstyrrelser
Team 2: Personlighedsforstyrrelser
Team 3: Psykoser
Team 4: Psykiatri med svær somatisk kompleksitet.

Vi har netop taget en ny tilbygning i brug med storkøkken, café, møderum, spise- og samværsrum samt kontorer.

Arbejdets indhold:
Der arbejdes målrettet med at:
• Støtte beboerne i at anvende og udvikle egne ressourcer psykisk, socialt og fysisk, herunder
  følge lægeordineret behandling, spise sund kost og dyrke motion.
• Yde støtte til at strukturere og overskueliggøre dagligdags gøremål i. f. m. at bo i egen bolig samt deltage i uddannelse og beskæftigelse.
• Yde personlig og praktisk hjælp i beboerens eget hjem.
• Støtte beboerne til at fastholde og udvikle deres sociale netværk individuelt og i det omkringliggende samfund.
• Dokumentere i IT-system i forhold til den individuelle plans målopfyldelse.

Vi forventer:
- relevant uddannelse, min. SSA eller godt i gang med en uddannelse som f.eks. SSA, ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, pædagog.
- bevidsthed om at bruge sig selv i relationen til primært beboere, sekundært kolleger og andre aktører.
- evne til at arbejde med skriftlighed i elektronisk journal.

Vi tilbyder:
- grundig introduktion og faglig vejledning.
- udstrakt kompetence og ansvar i et tværfagligt kollegateam.

Både mænd og kvinder opfordres til at søge.
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til regionens overenskomst.
Flere oplysninger og evt. besøg hos vagtplanlægger Pia Larsen, tlf. 21 15 62 65 eller konsulent/facilitator Maja Klint, tlf. 23 60 67 01.
Læs mere om os på www.svo.rm.dk

Ansøgning med bilag sendes via Ofir Emply hurtigst muligt og senest 1.10.20.
Ansættelsessamtaler afholdes løbende, og ansættelser sker løbende.


Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.