Jobbet "Klinisk underviser i et års vikariat fra 01.11.20 – 31.10.21. " er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Valdemar Hansens Vej 13, 2600 Glostrup

Dit næste skridt

Kunne du tænke dig at være med til at videreudvikle og facilitere det gode læringsmiljø for uddannelsessøgende i  Videnscenter for Reumatologi og Rygsygdomme (VRR)? Har du lyst til, erfaring med og uddannelse i at undervise og vejlede både studerende, kliniske/daglige vejledere og praktikvejledere?

Dine tætte samarbejdspartnere i VRR vil være klinikledelsen, afdelingssygeplejerskerne, klinikkens vejledere samt den kliniske uddannelsesansvarlige i HovedOrtoCentret (HOC) Stillingen er på 37 timer, og du vil være i stabsfunktion til klinikledelsen.

Du vil i stillingen og i samarbejde med klinikledelsen være overordnet ansvarlig for:

 • Tilrettelæggelse af studieforløbene i klinikken, så vi skaber de bedste rammer for læring til studerende på forskelligt niveau
 • Planlægning og varetagelse af refleksionsseancer for studerende i klinikken
 • Planlægge fremlæggelser af bachelorgrupper fra Matchpol-projekter
 • Undervise ved klinikkens VRR-CV
 • Deltage i udviklingen af rekrutteringsstillinger for nyuddannede sygeplejersker, der har været studerende i VRR
 • Fungere som supervisor og sparringspartner for de kliniske - og daglige vejledere
 • Varetage obligatoriske studieaktiviteter og interne prøveforløb i tæt samarbejde med kliniske vejledere i klinikken
 • Implementere den nye studieordning for sygeplejestuderende
 • Varetage kvalitetssikrings- og udviklingsaktiviteter samt deltage i forskningsaktiviteter i forhold til klinisk undervisning af studerende og via klinisk praksis Medvirke til profilering af Centret i uddannelsesmæssige sammenhænge

Som klinisk underviser bliver du en del af HOC's udddannelsesteam af kliniske undervisere og klinisk uddannelsesansvarlig, som i fællesskab løfter uddannelsesopgaven på tværs i Centret. Du kommer til at medvirke til at udvikle og varetage en del af den fælles undervisning, vi har i Centret for studerende, og samtidig planlægge, koordinere og facilitere forløbene for egne studerende i VRR.

Om afdelingen:

Vi er en af de 9 klinikker, der er beliggende i HovedOrtoCentret på Rigshospitalet. Vi er en stor klinik med 400 ansatte og har specialerne ortopædkirurgi og neurokirurgi, som samlet ses som en rygkirurgisk funktion og derudover reumatologi. Vi varetager al reumatologi og degenerativ rygkirurgi i regionen.

Vores klinik spreder sig over 5 hospitaler i regionen. Der er uddannelsessøgende på alle 5 matrikler, men dine arbejdsopgaver vil sprede sig over matriklerne Blegdamsvej og Glostrup. VRR rummer både operationsgang og sengeafsnit i det kirurgiske speciale, mens der i den reumatologiske del af afdelingen findes ambulatorier, daghospitaler og et højt specialiseret sengeafsnit. VRR er altså en afdeling, der breder sig vidt både geografisk og fagligt På de to nævnte matrikler har vi sengeafsnit, 1 operationsgang, 1 ambulatorium og 1 daghospital, som vi typisk har studerende og elever fordelt på.

Om dig:

 • Du er enten master- eller kandidatuddannet
 • Du har lyst til, erfaring med og uddannelse indenfor undervisning og vejledning
 • Du er engageret, brænder for sagen og har evner for selvledelse
 • Du er god til at formidle både mundtlig og skriftligt
 • Du forstår at navigere i organisationen og har gode samarbejdsevner

Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Tine Lundbak, ledende oversygeplejerske i VRR på mobil 2127 9601, eller Anne Frandsen, klinisk uddannelsesansvarlig i HOC på tlf. 3545 8649

Ansøgningsfrist: onsdag den 23. september kl. 12.00 og samtaler afholdes tirsdag den 29.september.