Jobbet "1-årig introduktionsstilling i intern medicin ved Infektionsmedicinsk Afdeling (1.11.20-30.4.21) og Nefrologisk Afdeling P/PE (1.5.21-31.10.21)" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Dit næste skridt

1-årig introduktionsstilling med uddannelsesprogram og 6 måneders ansættelse ved Infektionsmedicinsk Afdeling og 6 måneders ansættelse ved Nefrologisk Afdeling P/PE (nefrologi og endokrinologi) er ledig til besættelse pr. 01.09.2019.

Infektionsmedicinsk Afdeling, Hjertecentret, Rigshospitalet

Vagtforhold: 7-skiftet bunden vagt, 2-holdsdrift hverdage, døgnvagt weekend og helligdage.

Infektionsmedicinsk Afdeling varetager patienter med svære infektionsmedicinske sygdomme herunder HIV og hepatitis, infektioner i CNS, tropesygdomme, immundefekter og cystisk fibrose samt visse patienter med tuberkulose. Klinikken har særlige tropemedicinske forpligtelser overfor DANIDA, Røde Kors m.fl.

Afdelingen har tilsynsforpligtelse for infektionsmedicin for Rigshospitalet og tilknyttede institutioner.

Afdelingens ambulatorium varetager især HIV- og cystisk fibrose behandling og er herudover et efterbehandlingsambulatorium for afdelingen, og infektions- og tropemedicinsk henvisningsambulatorium.

 Ambulatoriet er desuden en åben HIV-screeningsklinik. I ambulatoriet findes en rejseservice, som er et selvfinansieret rejsemedicinsk rådgivnings- og vaccinationskontor.

Nefrologisk Afdeling P/PE, Center for Kræft og Organsygdomme, Rigshospitalet

Vagttilrettelæggelse: 9 læger i P/PE fællesvagt med 2-holdsdrift både hverdage og weekender.

Dagfunktionen vil væsentligst foregå i Nefrologisk Afdeling P, der har behandlingsforpligtelsen i Region Hovedstaden, optageområde ”Byen og dele af Syd”. Det drejer sig om patienter med akut og kronisk nefrologisk behandlingsbehov omfattende: Akut og kronisk dialyse, plasmaferesebehandling samt dialysekrævende forgiftninger. Udredning og behandling af akutte og kroniske nyresygdommme samt svær og/eller renal hypertension. Afdelingen er en højt specialiseret enhed, der udover at passe hovedfunktion i nefrologi også varetager specielle nefrologiske sygdomme samt alle akutte nefrologiske sygdomme, nyretransplantation og pædiatrisk nefrologi (specielt dialyse og nyretransplantation).

Endokrinologisk Afdeling PE varetager den medicinske behandling af patienter med hormon- og kirtelsygdomme. Afdelingen er en højt specialiseret enhed i grenspecialet endokrinologi og behandler foruden thyreoideasygdomme og diabetes mellitus, hypofyse- og binyresygdomme. Desuden modtager begge afdelinger patienter fra Grønland og Færøerne.

Eventuelt yderligere oplysninger hos

Ledende overlæge, professor, dr.med. Bo Feldt-Rasmussen, tlf. 3545 2135 eller

Ledende overlæge, dr.med. Åse Bengård Andersen 3545 3639 eller

Uddannelsesansvarlig overlæge, dr.med. Ole Kirk 3545 1494

Alle afdelinger hører under Københavns Universitet, er forskningsaktive og deltager i studenterundervisningen.

Stillingen har stillingsnr. 1301772-01-i-01 (Infektionsmedicinsk Afdeling) og 1301402-01-i-01 (Afdeling P/PE).

Stillingen er omfattet af Rigshospitalets retningslinier for indhentelse af børneattester, og det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at du har en blank børneattest.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for underordnede læger indgået Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Yngre Læger. 

Interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.

Ansøgningsfrist:  21. september 2020 kl. 12.00