Jobbet "Ledende lægesekretær, Endokrinologisk Afdeling M, OUH" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Odense, Danmark, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Virkelig spændende lederjob til dig, der brænder for ledelse og har store ambitioner på patienternes vegne. Vi søger en ledende lægesekretær med en tydelig ledelses- og lægesekretærfaglig profil, som mestrer samarbejdet på tværs.   

Vores ambition er at sætte patienten først med OUH’s kodeks og patientpyramiden  (1)  som den strategiske ramme. Vi arbejder ud fra OUH’s ledelsesgrundlag og medarbejderskab  (2) som er vores fælles referenceramme.

Vores ledende lægesekretær har en vigtig rolle inden for personaleledelse samt udvikling og drift af det sekretærfaglige område.

Afdeling M består af Ernæringsenheden, der har 7 senge og behandler spiseforstyrrelser samt M-ambulatoriet, som består af en række klinikker med hvert sit subspeciale inden for endokrinologi. M-ambulatoriet har ca. 20.000 besøg/år.

Endelig har afdelingen 8 senge i sengeslangen MCS, hvor afdeling S har værtsrollen.

Du refererer til afdelingsledelsen, er leder for 18 dygtige sekretærer og har desuden et tæt samarbejde med afdelingssygeplejersken i ambulatoriet samt de funktionsansvarlige speciallæger.

De ledelsesmæssige fokusområder for de kommende år omfatter bl.a. implementering af EPJ-Syd, udarbejdelse af standardiserede arbejdsgange i vores klinikker, herunder implementering af Manatee og Mit Sygehus.

Vi nærmer os desuden udflytningen til Nyt OUH, og vi skal forberede vores organisation på nye rammer, forandringer og flytning.

Vi har brug for, at du har gode samarbejdsevner, har gennemslagskraft og er god til at skabe relationer til afdelingens øvrige ledere og medarbejdere.
Du skal medvirke til at sikre en arbejdsplads, hvor sekretærgruppen udfordres i deres kompetencer, udvikler sig og trives til gavn for arbejdsmiljøet og patienterne.

Det er vigtigt for os, at du er tilgængelig og rummelig som leder over for dine medarbejdere og forstår at se den enkelte medarbejders styrker og bruge dem. Du skal kunne strukturere og prioritere arbejdet. Vi vægter en anerkendende kultur og er bevidste om, at engagerede medarbejdere med et godt arbejdsmiljø skaber de bedste resultater. Derfor består din opgave i at motivere på tværs af faggrupper og styrke fagligheden i sekretærgruppen med fokus på kvalitets- og kompetenceudvikling.

Vi ønsker en ledende lægesekretær, som

  • Er uddannet lægesekretær, gerne med tidligere ledelseserfaring og som har fokus på udvikling af sekretærfaget
  • Gerne har en lederuddannelse eller er villig til at uddanne sig på sigt
  • Har lyst til personaleledelse, faglig ledelse og driftsledelse
  • Praktiserer ordentlighed og rummelighed i sin ledelsesstil og vil arbejde for høj faglighed og godt arbejdsmiljø
  • Har gode kommunikations- og formidlingsevner samt formår at skabe lydhørhed og få følgeskab
  • Arbejder inddragende og involverende, men samtidig kan træffe nødvendige beslutninger
  • indgår aktivt i udviklingsprocesser frem mod Nyt OUH.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for ledende lægesekretærer m.fl. mellem HK/kommunal og Regionernes lønnings- og takstnævn.

Vil du vide mere
er du velkommen til at kontakte afdelingsledelsen: Oversygeplejerske Anna Sofie Lillevang tlf. 21679277 eller mail: anna.sofie.lillevang@rsyd.dk  eller ledende overlæge Jan Frystyk tlf. 23300330 eller mail: jan.frystyk@rsyd.dk

Ansøgning
Ansøgningsfrist er den 21. september 2020.

Vi forventer at afholde samtaler den 23. september 2020 på Odense Universitetshospital, Odense.