Jobbet "Bioanalytikerunderviser til Blodprøver, Biokemi og Immunologi, Sygehus Sønderjylland Aabenraa" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa

Dit næste skridt

En fuldtidsstilling som bioanalytikerunderviser i Blodprøver, Biokemi og Immunologi (BBI), Aabenraa, Sygehus Sønderjylland (SHS) er ledig 01.10.2020 - eller snarest herefter. Vi søger en bioanalytiker, som brænder for at undervise og formidle bioanalytikerfaget, primært det immunologiske speciale, til både studerende og kollegaer. Har du lyst til at være bioanalytikerunderviser og være med til at uddanne vores kommende kollegaer? Så er denne stilling sikkert noget for dig.

BBI har funktioner på sygehusene i Sønderborg, Aabenraa og Tønder. Afdelingen har ca.125 ansatte, bestående af læger, bioanalytikere, laboranter, biokemikere, kvalitetsbionanlytiker, bioanalytikerundervisere og sekretærer.

Sygehuset i Aabenraa er akutsygehus, og analyserepertoire og opsæt er væsentligt bestemt af denne funktion. Den volumenmæssigt største analyseproduktion varetages i Sønderborg, idet det er her, prøver fra almen praksis analyseres. Laboratoriet i Tønder udfører udvalgte analyser. Det biokemiske analyserepertoire inkluderer foruden rutineanalyser også en række specialanalyser så som hormon- og allergi analyser, analyser for autoimmune antistoffer samt analyser for monoklonale gammapatier. Den immunologiske del af afdelingen omfatter transfusionsmedicin, tappefunktion og vævscentervirksomhed.

Afdelingen har studerende i både Aabenraa og Sønderborg, og der er et tæt samarbejde omkring de studerende med alle ansatte på afdelingen og på tværs af matriklerne.

Organisatorisk vil du indgå i afdelingens driftsgruppe, og du refererer til afdelingsledelsen.

Du vil indgå i afdelingsteamet, samt i et meget velfungerende team med bioanalytikerunderviserne fra de øvrige laboratoriespecialer (patologi og mikrobiologi). Teamet mødes en gang i måneden, hvor evt. problematikker løses, og den kommende periode planlægges overordnet. Efterfølgende vil du selv skulle planlægge detaljerne for de studerendes forløb indenfor dit eget område. Teamet har en tæt dialog i dagligdagen på tværs af specialer og er fælles om at skabe et lærerigt og udviklende studiemiljø i det kliniske ophold for de studerende. Dette gøres bl.a. ved at lave fælles opstartsdage, temadage, mm.  
Desuden er der et velfungerende samarbejde i diverse ERFA-grupper samt med underviserne på UC SYD i Esbjerg, hvor der afholdes halvårlige møder.   

Dine primære arbejdsopgaver er: 
- Tilrettelægge, planlægge og gennemføre kliniske undervisningsforløb af bioanalytikerstuderende primært indenfor det immunologiske felt, men du vil også få enkelte områder indenfor biokemi.
- Udføre teoretisk og praktisk undervisning samt vejlede, eksaminere og evaluere de studerende i forbindelse med studie- og eksamensprojekter.
- Deltage ved oplæring i blodprøvetagning og EKG-måling.
- Udarbejde undervisningsmateriale og studieplaner samt bidrage til udformning eller revidering af retningslinjer og vejledninger.
- Deltage i kompetenceudvikling af eksisterende og nyt personale.
- Deltage i afdelingens udviklings- og kvalitetsarbejde.

Sygehus Sønderjylland får hvert semester 10 studerende, som fordeles mellem de 4 specialer.  
 
Vi forventer, at du har:  
- gode pædagogiske evner med STOR lyst til at undervise.  
- bred faglig indsigt og solid erfaring med det immunologiske område samt indsigt i det biokemiske område.
- erfaring med prøvetagning.  
- gode samarbejds-, koordinerings- og kommunikationsevner. 
- evne til at arbejde selvstændigt og ansvarsbevidst og bidrage i samarbejdsrelationer.     
- IT kundskaber.
- indsigt i kvalitetssikring og kan bruge statistiske metoder.
- en sundhedsfaglig diplomuddannelse/master eller er villig til at gennemføre uddannelsen.

Vi kan tilbyde:  
- et job med faglige og personlige muligheder i et spændende miljø, der er præget af omstilling og udvikling.                         
- samarbejde med et dygtigt og engageret personale i et arbejdsmiljø, der bygger på gensidig tillid, respekt og lydhørhed.
- velfungerende samarbejde underviserteam både lokalt og på tværs af specialer og sygehuse.
- tæt samspil med bioanalytikerunderviseren på BBI i Sønderborg.

 
Løn i henhold til gældende overenskomst samt principper for Lokal Løndannelse.  

Funktionsbeskrivelse kan ses her.

Nærmere oplysning om stillingen fås ved henvendelse til ledende bioanalytiker Susan Cording, telefon  28 95 27 80. 

Ansøgningsfristen er den 22. september 2020. Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler umiddelbart herefter.