Jobbet "Psykolog til Face your Fears projektet" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Gentofte Hospitalsvej, 2900 Hellerup

Dit næste skridt

Psykiatrisk Center København, Forskningsenheden søger psykolog til behandlingsprojekt med virtual reality til mennesker med paranoide forestillinger, 37 timer/uge.

Psykolog søges til en stilling som behandler i Face your Fears projektet ved Copenhagen Research Centre for Mental Health (CORE) på Psykiatrisk Center København. Face your Fears er et stort interventionsforsøg, der undersøger effekten af en innovativ virtual reality-baseret behandlingsform til patienter med paranoide forestillinger. I forskningsprojektet undersøges det, hvorvidt kognitiv adfærdsterapi (KAT) suppleret med virtual reality eksponering (KAT-VR) er mere effektivt end klassisk KAT til at afsvække paranoide symptomer.

Dine primære arbejdsopgaver bliver at forestå KAT og KAT-VR behandling til patienter med paranoide symptomer, der indgår i projektet. Endvidere kan der muligvis i mindre omfang være opgaver forbundet med at rekruttere patienter til projektet og indsamle data i form af psykopatologiske udredninger. Behandlingen i projektet er manualiseret, og der vil være grundig optræning og løbende supervision på behandlingen forestået af vores internationale samarbejdspartnere.

Vi tilbyder en spændende og fleksibel arbejdsplads i et internationalt velanset forskningsmiljø med mange kollegaer af forskellig uddannelsesmæssig baggrund. Vi er i øjeblikket omkring 60 ansatte seniorforskere, ph.d.-studerende, projektsygeplejersker, forskningsårs-studerende m.m. I Face your Fears projektet vil du komme til at arbejde sammen med en post.doc forsker, ph.d.-studerende og 2 kliniske psykologer. Det forventes, at der vil være mulighed for deltagelse i relevante kurser og symposier.

Fysisk er forskningsenheden midlertidigt beliggende på Gentofte hospital, men tilbageflytning til Bispebjerg hospital forventes om 3-4 år.

Vi forventer, at du 

  • Er uddannet psykolog (cand.psych)
  • Har videreuddannelse i kognitiv adfærdsterapi (og gerne er specialist i psykoterapi)
  • Har erfaring for psykoterapi med psykosepatienter og interesserer dig for innovative psykoterapeutiske behandlingsformer
  • Gerne har solid erfaring i arbejdet med psykiatriske patienter og evt. psykopatologiske vurderinger
  • Både kan arbejde selvstændigt og som del af et team
  • Kan arbejde struktureret og ansvarligt med vekslende arbejdspres
  • Har mod på at arbejde opsøgende, assertivt og fleksibelt med målgruppen.

Løn og ansættelsesforhold:

Arbejdstiden er 37 timer/uge med mulighed for fleksibel tilrettelæggelse. Stillingen er som udgangspunkt 2-årig med mulighed for forlængelse.
Løn efter anciennitet og kvalifikationer.

Ansættelse pr. 1. januar 2021 eller efter aftale.
Ansøgningsfrist 2. Oktober 2020.

Der vil blive indhentet referencer forud for ansættelse.

Yderligere oplysninger fås hos:

Specialpsykolog, PhD, projektleder Louise Birkedal Glenthøj, louise.birkedal.glenthoej@regionh.dk eller tlf.: 2254 0222 eller Professor Merete Nordentoft, merete.nordentoft@regionh.dk

Projektbeskrivelse kan rekvireres hos sekretær hanne.junge.larsen@regionh.dk

Motiveret ansøgning med CV indeholdende oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, samt kopi af eksamensbevis og evt. andre kvalifikationer sendes via elektronisk ansøgningssystem.