Jobbet "Funktionsleder til testcenter for Covid-19" er udløbet

Region Midtjylland

Blodprøver og Biokemi, RHH

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
Blodprøver og Biokemi, Regionshospitalet Horsens søger en funktionsleder – afdelingssygeplejerske eller afdelingsbioanalytiker - til at forestå ledelse af Regionshospitalet Horsens testcenter for COVID-19
 
Vi søger en sundhedsfaglig leder af nyt testcenter i Regionshospitalet Horsens med lyst til ledelse og mod på nye udfordringer fra 1. november 2020 - eller snarest herefter. 
 
I dag foregår der test for COVID-19 i et sygespor og test i et samfundsspor på Regionshospitalet Horsens. Pr. oktober skal der ske en fysisk sammenlægning af sporene på en ny lokation i Horsens.
 
Din opgave vil være at få opbygget et robust, effektivt og agilt testcenter i samarbejde med ledelsen i Blodprøver og Biokemi – samtidig med at du bliver daglig leder af funktionen.
 
Testcentret bliver et selvstændigt afsnit under Blodprøver og Biokemi, hvor der vil blive tilknyttet fast personale samt vikardækning på timebasis.
 
Arbejdsopgaver og ansvarsområder efter opstart:
 • Faglig – og personaleledelse
 • Koordinere bemandingsplaner for testsporene herunder indgå aftaler vedr. vikardækning samt løbende vurdere behovet for bemanding af sundhedsfaglig personale
 • Koordinere bemanding og køreplan for de udkørende funktioner (testbiler)
 • Kvalitetsansvarlig ift. testprocessen, hygiejne, brug af værnemidler, håndtering af testmateriale og forsendelse samt indretning af podestationerne
 • Sikre at podepersonalet modtager relevant information og uddannelse og løbende modtager nye/reviderede retningslinjer relevant for opgaven
 • Arbejdsmiljøleder og koordinering af denne opgave med arbejdsmiljørepræsentanten
 • Indgå aftaler om vareleveringer og lagerstyring i et samarbejde med hospitalets indkøbsafdeling mht. værnemidler og andre utensilier- og Statens Seruminstitut mht. testkits
 • Koordinere den daglige bookingplan inklusiv åbningstider i samarbejde med afdelingsledelsen og Staben.
 • Koordinere indsatsen regionalt i samarbejde med Sundhedsberedskabet, Præhospitalet og Sundhedsplanlægningen samt de øvrige interessenter
 • Deltagelse i relevante mødefora/fora lokalt og regionalt.
 • Øvrige koordineringsmæssige opgaver.
  
Hvad kan vi tilbyde dig?
 • Et nyt og spændende arbejdsområde, der er meget påvirket af den aktuelle teststrategi regionalt og i Danmark
 • Samarbejde med mange forskellige aktører i testcentret f.eks. Sundhedsberedskabet, Beredskabsstyrelsen, vagtordning, politi og kommunerne.
 • Tæt dialog og sparring med afdelingsledelsen i Klinisk Biokemisk afdeling

Personlige og faglige kvalifikationer:
 • Autorisation som bioanalytiker eller sygeplejerske med min. 2 års erhvervserfaring.
 • Evt. diplomuddannelse eller tilsvarende uddannelse
 • Serviceorienteret
 • Udadvendt og et godt humør
 • Gode samarbejdsevner og lyst og vilje til at arbejde tværfagligt
 • Gode kommunikative egenskaber
 • Være initiativrig og kunne arbejde selvstændigt.
 • Være nytænkende med en analytisk tankegang og kritisk sans.
 • Være ansvarsbevidst og fleksibel.
 • Kan bevare et godt overblik, og kan sikre kontinuitet og fremdrift. 
 • Har en tillidsvækkende personlighed, som er anerkendende i sin omgangsform og ikke mindst, at du er lydhør og nærværende
 • Har evnen til at delegere og motivere en selvstændig og ansvarlig medarbejdergruppe        
 • Har evner til at koordinere og træffe beslutninger under hensyn til ressourcer, opgaveportefølje og uddannelsesbehov.
                                                                                                                            
De faglige kvalifikationer skal i øvrigt matche stillings- og funktionsbeskrivelsen.
 
Blodprøver og Biokemi
Afdelingens ledelse består af ledende overlæge og ledende bioanalytiker,
Afdelingen har en samlet personalenormering på 75 stillinger, ekskl. det nye testcenter.
                                                                                                                                         
Organisatorisk indplacering
Der refereres til afdelingsledelsen i blodprøver og Biokemi.
 
Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til overenskomst for ledere mellem Danske Regioner og Sundhedskartellets organisationer.
 
Ansættelse er betinget af tilfredsstillende autorisation og  børneattest.
 
Flere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende bioanalytiker Tina Arentzen Bjerre tlf. nr. 7842 6047/2691 6808
 
Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist: 20 september 2020. Ansøgningen skal sendes via nedenstående link.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt: Uge 39
 
Se i øvrigt mere på http://www.regionshospitalet-horsens.dk/afdelinger/blodprover-og-biokemi/
         
Vi glæder os til at høre fra dig.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.