Jobbet "Stillingsopslag: social- og sundhedsfaglige medarbejdere (18,5 timer/uge) søges til tværsektorielt team til nedbringelse af tvang" er udløbet

Region Midtjylland

Afdeling for Depression og Angst

Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Tidsbegrænset stilling fra snarest muligt til 31/12-2021
 
Vil du være med til at forebygge tvangsindlæggelser i psykiatrien?
 
"Projekt Liv uden Tvang" er et tværsektorielt samarbejde som afprøver Sundhedsstyrelsens Model for tværsektorielle teams til nedbringelse af tvang. Samarbejdsparterne i projektet er Afdeling for Depression og Angst, AUH Psykiatri, Region Midtjylland, Job Udsatte og Socialpsykiatri, Aarhus Kommune, samt Handicap og Psykiatri, Favrskov Kommune. Se Sundhedsstyrelsen modellen her:
 
https://www.sst.dk/da/puljer/afproevning-af-model-for-tvaersektorielle-teams-til-nedbringelse-af-tvang
 
I projektet deltager mennesker med psykisk sygdom inden for det affektive område som har være tvangs indlagt, heraf mange med svær selvskadende adfærd oplever tvangsindlæggelse for allerførste gang. Det er borgere bosiddende i Aarhus og Favrskov Kommuner.
 
Projektet er sammensat af mange forskellige faggrupper: fysioterapeut, sygeplejerske, psykolog og peermedarbejder, ergoterapeut, socialrådgivere, og pædagoger.
 
Teamets opgaver er:
 • indgå i tæt samarbejde med borgeren og andre samarbejdsparter omkring borgeren
 • koordination af den samlede indsats
 • afsøge og afprøve konkrete sundhedsfaglige og socialfaglige indsatser
 • faglig sparring, undervisning og supervision
 
Åben Dialog er en central tilgang til at inddrage og planlægge indsatsen sammen med den enkelte borger, og til at skabe dialog med privat og professionelt netværk.
 
Vi efterspørger desuden erfaring og kompetencer inden for metoder og tilgange ift.
 • mennesker med selvskadende adfærd
 • kommunikation
 • inddragelse og brugerfeedback.
 
Vores forventninger til dig:
 • at du sammen med andre kan bringe din faglighed i spil og udvikle nyt
 • at du kan fungere i en konsulentfunktion og stille din viden og faglighed til rådighed for andre
 • at du synes, at det vil være rigtig spændende at indgå i et team med så mange fagligheder og erfaringer
 • at du kan facilitere processer.
 
Projektet har været i gang i 1½ år og selvom vi i denne periode fået erfaringer med, hvordan vi løser opgaven har vi stadig brug for at udvikle projektet og den konkrete indsats.
 
Vi søger 3 medarbejdere med hver 18,5 timer (evt. lidt færre/flere), og vi vil gerne have ansøgere fra både region og kommune. Hvis du kommer fra en fast stilling i Psykiatri og Social eller Aarhus Kommune, vil vi gå i dialog med din nærmeste leder med henblik på, at du kan blive frigjort svarende til halvtid til projektet i perioden frem til 31.12.2021, hvor projektet afsluttes.
 
Spørgsmål til stillingerne kan rettes til:
 • Tværkommunal projektleder Dorte Elleby, telefon: 5152 6088
 • Faglig projektleder Lene Nyboe, telefon: 2015 8109
 
Samtalerne forventes at finde sted d. 22. september 2020
 
Ansøgningsfrist :18.september 2020 kl. 12.00
 
 
Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.