Jobbet "Klinisk psykolog Arbejdsmedicinsk Afdeling Sydvestjysk Sygehus, Grindsted Barselsvikariat" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

Finsengade 35, 6700 Esbjerg

Dit næste skridt

Et barselsvikariat som psykolog med klinisk funktion, er ledig til besættelse d. 15. oktober 2020 eller snarest derefter.

Stillingen vil være af 1 års varighed

Arbejdsmedicinsk Afdeling har regional funktion i den vestlige del af Region Syddanmark for arbejdsmedicinske og arbejdspsykologiske ambulante patientudredninger, samt almene arbejdsmedicinske rådgivningsspørgsmål.

Vi har en solid stab af erfarne speciallæger, psykologer, socialrådgivere og administrative medarbejdere, og afdelingen har en meget høj patienttilfredshed.

Afdelingens hovedopgave er at virke forebyggende indenfor det arbejdsmedicinske område gennem kliniske enkeltperson/gruppeundersøgelser, information, rådgivning, undervisning og forskning. Afdelingen har et gruppebaseret forløb for patienter med symptomer på arbejdsrelaterede stress belastninger.

Forskning og udvikling vægtes højt med henblik på at skabe vidensgrundlag for rationel forebyggelse.

Vi tilbyder dig at blive en del af et godt arbejdsmiljø, der er præget af faglighed, gode samarbejdsrelationer og humor.

Vi arbejder med fokus på at skabe værdi for patienten og respekt for mennesket. Ved patientundersøgelsen er der tid til grundig udredning og rådgivning.

Der er mulighed for flextid/hjemmearbejdsdag.

Du kan forvente, at vi tager godt imod dig og at du vil blive sat godt ind i dine arbejdsopgaver igennem et introduktionsprogram.

Kvalifikationer:

  • Cand. Psych.
  • Autoriseret psykolog
  • Gerne erfaring med klinisk udredning og kognitiv behandling af målgruppen (stresspatienter), eller anden gruppebehandling.
  • Gerne interesse og erfaring med forskning og formidling
  • Gode empatiske evner, fleksibel, og gode samarbejdsevner.
  • Skal kunne indgå i tværfaglig konferencer.

Funktionsbeskrivelsen kan rekvireres her.

Andre informationer kan hentes fra klinikkens web-site:

Bemanding:
Klinikken har for øjeblikket en fast bemanding på 4 overlæger, 1 afdelingslæge, 2 uddannelseslæger, 3 psykologer, 1 socialrådgiver, samt et sekretariat med 3 sekretærer og administrativ medarbejder.

Ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Deb vil blive tilbudt den fornødne supervision.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Jesper Rasmussen 79182286 eller koordinerende psykolog Karen Marie Jørgensen, tlf. 79183567.

Ansøgningen skal være os i hænde senest fredag d. 25. september 2020. Jobsamtaler vil blive afholdt d. 9. oktober 2020.