Jobbet "Matrikelledende lægesekretær til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Dyrehavevej 48, 3400 Hillerød

Dit næste skridt

Vil du stå i spidsen for lægesekretærerne i Hillerød og være med til at opbygge Klinisk Sekretariat?

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC), Region Hovedstaden, er Danmarks største børne- og ungdomspsykiatriske center med 13 ambulante- og 8 døgnafsnit fordelt på 4 matrikler. Klinisk Sekretariat består af godt 60 engagerede lægesekretærer, der ledes af 4 matrikelledende lægesekretærer, 1 sekretariatsleder og administrationschefen.

Vi søger en leder, der - med stærke ledelsesmæssige kompetencer, faglighed ift. kerneopgaverne samt erfaring fra hospitalsvæsenet - sammen med resten af lederteamet i Klinisk Sekretariat kan lede centrets lægesekretærer. Fokus er i høj grad på at sikre en ensartet, høj kvalitet for patienter, pårørende og afsnittenes ledere og medarbejdere.

Tiltrædelse ønskes snarest muligt.
 

Opgaven

Som matrikelledende lægesekretær får du sammen med ledelsesteamet i Klinisk Sekretariat ansvaret for at udvikle sekretariatet. Du skal bl.a. bidrage til at udvikle ledelsesteamet og styrke samarbejdet med afsnittene på tværs af Klinisk Sekretariat.

Du får ledelsesansvar for ca. 11 lægesekretærer, som løser opgaver for 4 afsnit i Hillerød og 1 afsnit på Bornholm. Der er afsat 3 dage/uge til ledelsesopgaverne. Den øvrige arbejdstid forventer vi, at du indgår i lægesekretærernes løsning af kerneopgaverne. En vigtig opgave er at sikre et velfungerende samarbejde med afsnitsledelserne i de 5 afsnit.

Du har ansvaret for personaleledelse og den faglige ledelse af gruppen. Som en del af din ledelsesopgave vil du samtidig have et tværgående ansvar for opgaver under Ventet og Velkommen. Det bliver din opgave at sikre ensartet kvalitet i de opgaver for hele Klinisk Sekretariat. Dine kollegaer har ligeledes et tværgående ansvar fordelt på Forløbskoordinator, Patientadministrator og Tovholderfunktioner for bl.a. personaleadministration, it-systemer og øvrig drift.

Vi søger en leder, som sammen med det øvrige ledelsesteam kan planlægge og udvikle opgaveløsningen for lægesekretærerne på BUC’s matrikler, så der sikres sammenhæng og ensartet kvalitet i ydelserne på tværs af centrets matrikler, og så disse løbende tilpasses centres udvikling og behov. Dette kræver en evne til at se muligheder for nye, smidige og effektive arbejdsgange. Vi søger derfor en leder, som har overblik, kan være retningsgivende og samtidig har evnen til at samarbejde med det øvrige ledelsesteam i Klinisk Sekretariat og med afsnitsledelserne, der er helt centrale samarbejdspartnere.

 

Vi tilbyder dig

 • En spændende stilling med mulighed for såvel personlig som ledelsesmæssig udvikling
 • En sekretærgruppe og et BUC i udvikling
 • At være en del af og indgå i tæt samarbejde med lederteamet
 • At være med til at udvikle samarbejde og opgaveløsning i Klinisk Sekretariat
 • En dynamisk og fleksibel arbejdsplads
 • Et dedikeret og fagligt stærkt team


Dine kvalifikationer

 • Gerne lægesekretær eller anden relevant baggrund med kendskab til Sundhedsplatformen
 • Gerne ledelseserfaring fra tilsvarende stilling
 • Har en synlig og anerkendende ledelsesstil, er struktureret og kan inspirere, involvere og udvikle den enkelte såvel som gruppen
 • Går forrest i at skabe et positivt arbejdsmiljø med udgangspunkt i kerneopgaverne
 • Skaber grobund for nødvendige forandringer og sikrer fortløbende forbedringer
 • Har forståelse for implementeringsprocesser og ynder at følge op på en nysgerrig og retningsgivende måde
 • Skaber hurtigt overblik, har gennemslagskraft og kan tage beslutninger
 • Er fleksibel i opgaveløsning samt samarbejde og agerer med ordentlighed
 • Er tydeligt kommunikerende, skriftligt og mundtligt


Vilkår

De matrikelledende lægesekretærer refererer til administrationschefen og sekretariatslederen for Klinisk Sekretariat. Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med mulighed for at forhandle tillæg svarende til kvalifikationer.
 

Ansøgning

Ansøgningsfristen er 22. september 2020 kl. 10.00.

Første ansættelsessamtalerunde forventes afholdt d. 24. september og anden samtalerunde forventes afholdt d. 29. september.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center her: www.psykiatri-regionh.dk

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til administrationschef Rasmus J. Hjuleraa på tlf. 2388 4433 eller på mail: rasmus.joergen.hjuleraa@regionh.dk