Jobbet "Specialeansvarlig fysioterapeut, Slagelse Sygehus" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Fælledvej 2 C, 4200 Slagelse

Dit næste skridt

Brænder du for at tage ansvar som fysioterapeut med geriatriske og neurologiske patienter

En afdeling i bevægelse – med patienten i fokus

Vi søger en faglig engagerede specialeansvarlig fysioterapeut i det Geriatriske og Neurologiske speciale.

Fysioterapiafdelingen er en dynamisk afdeling, med fokus på faglighed, faglig forankring, faglig sparring og udvikling. Vi er i konstant forandring fordi vi arbejder på en Akut Sygehus, hvor hverdagen sjældent er forudsigelig. I arbejdet med geriatriske og neurologiske patienter, sigter den samlede behandlingsproces mod  genoprettelse af den fysiske og psykiske funktion, samt sociale tilpasning med sigte mod at kunne klare sig bedst muligt med størst mulig uafhængighed, selvbestemmelse og selvrespekt.

Geriatrisk-Neurologisk gruppe består af 10 fysioterapeuter, som varetager fysioterapi på to geriatriske sengeafsnit og et neurologisk sengeafsnit, samt et geriatrisk ambulatorium. 

Fysioterapeuter som arbejder i det geriatriske og neurologiske speciale vil har sin daglige gang på sengeafsnittene, hvor de udfører fysioterapeutiske interventioner i tæt tværfagligt samarbejde med ergoterapeuter, plejepersonale og læger. Deres opgaver er, at foretage vurdering af patienternes funktionsniveau, vurdere behov for hjælpemidler samt at påbegynde genoptræning og mobilisering af indlagte patienter, tilpasset den enkelte patients ønsker, ressourcer og behov. Du vil ligeledes indgå i den tværfaglige planlægning af patientens udskrivelse og videre træning efter udskrivelsen.

Som afdeling prioriterer vi faglighed, arbejdsmiljø, udvikling og trivsel højt. Der skal være plads til forskelligheder, tolerance og humor i et rum med meningsfulde udfordringer og relevant støtte. Professionel udvikling vægtes højt, og vi er gode til at etablere udviklingsprojekter og processer for at højne og optimere vore patientforløb, hvilket giver vore medarbejdere en indholdsrig, spændende og udfordrende dagligdag. 

Vi forventer, at den specialeansvarlige fysioterapeut er fagligt engageret i det geriatriske og neurologiske speciale. Vi forventer, at du er fagligt opdateret og har interesse i at holde dig fagligt opdateret, og medvirke til at støtte op om fortsat udvikling og forskning i specialerne, både mono- og tværfagligt.

Den specialeansvarlig fysioterapeut skal kunne vedligeholde og udviklespecialet, skal udarbejde kliniske retningslinjer. Skal kunne udvikle og støtte en faglige retning, som organisationen efterspørger. Du skal have kompetencer til at understøtte dine kollegaers faglige forankring og udvikling inden for specialerne.

Med patienten i fokus, vægter vi tværfaglighed og tværsektorielt samarbejde højt med henblik på at højne kvaliteten i behandlingen af vore pateinter, og søger tæt samarbejde med  læger, plejepersonale og ergoterapeutiske kollegaer.

 

Har du lyst til

 • Et spændende og udfordrende arbejde
 • En varieret arbejdsdag
 • Et tæt samarbejde og sparring med engagerede kolleger
 • Et tæt samarbejde med andre specialeansvarlige fysio- og ergoterapeuter inden for andre specialer
 • Gode muligheder for kompetenceudvikling inden for geriatri og neurologi
 • Et godt arbejdsmiljø
 • En afdeling, hvor forskning og udvikling vægtes

Vi lægger vægt på, at du

 • Trives i en kompleks og uforudsigelig hverdag
 • Er fleksibel i forhold til opgavefordeling
 • Trives med tværfagligt samarbejde
 • Kan arbejde selvstændigt
 • Har gode samarbejds- og kommunikationsevner
 • Er nysgerrig og positiv
 • Har en høj arbejdsmoral

Det er en fordel, hvis du har erfaring med det geriatriske og neurologiske speciale, vurderinger af funktionsniveau, vurderinger af behov for hjælpemidler og udfærdigelse af genoptræningsplaner.

Forskning i Fysioterapien

I samarbejde med vores tværfaglige forskningsenhed, PROgrez, lægges der vægt på praksisnær forskning, og stræber efter implementering af forskningsresultater i den kliniske virkelighed. PROgrez inkludere mere end 8 professioner, mere ende 25 personer er involveret i en lang række projekter, støttet af diverse fonde, Regionen og afdelingen. Der er ansat PhD’ere, Postdocs og nogle af afdelingens fysioterapeuter.

Slagelse og Ringsted sygehuse

Fysioterapien på Slagelse Sygehus består af 49 medarbejdere. Heraf 4 specialeansvarlige fysioterapeuter, 2 kliniske undervisere, 2 SSA, 2 sekretærer, 1 souschef og 1 overfysioterapeut.

I fysioterapien har vi vagtordning i weekender og på helligdage. 

Stillingen er på 37 timer pr. uge. Tiltrædelse 1. oktober 2020

Vi forventer, at afholde ansættelsessamtaler i uge 39.

Løn ifølge gældende overenskomst.

Har vi vakt din nysgerrighed kan du eventuelt læse mere på følgende links:

http://www.regionsjaelland.dk/nyheder/pressemeddelelser/Sider/Fysioterapeuter-hjaelper-dig-p%C3%A5-skadestuen.aspx

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til overfysioterapeut fysioterapeut Kim Poulsen, tlf. 25 60 34 28.

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 
Vi har viljen til at blive bedre hver dag

Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse er både et akut- og specialsygehus. Vi er ambitiøse og modige, og vi har viljen til at blive endnu bedre – hver dag. Vi ønsker at tiltrække de bedste medarbejdere, der tør tænke nyt og anderledes i hverdagen til patientens bedste.
Stærk faglighed og udvikling skal sikre god og ensartet høj kvalitet i behandlingen døgnet rundt. Vi skaber forbedringer og nye løsninger i fællesskab. Vi lægger vægt på datadrevet og synlig ledelse og tilsigter en uformel og uhøjtidelig omgangstone baseret på gensidig tillid mellem leder og medarbejder. Vi prioriterer uddannelse, forskning og udvikling, fordi vi mener, at faglighed er afgørende for at nå vores mål.
På Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse gør vi os umage med at skabe en udviklende og spændende arbejdsplads, og vi arbejder for at være Region Sjællands bedste uddannelsessted.

Dit behov – vores fælles opgave