Region Midtjylland

Børn og Unge

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Afdelingssygeplejerske søges til Nyfødt- og intensivafsnit ved Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital

Børn og Unge søger en kompetent og visionær afdelingssygeplejerske til Nyfødt- og intensiv afsnit, BU3. Du ansættes i sideordnet ledelse med anden afdelingssygeplejerske og skal have særligt fokus på personaleledelse og uddannelse. Stillingen er midlertidig i et år, er på 37 timer pr. uge og ønskes besat pr. 1. oktober 2020 eller snarest derefter.

Om afdelingen
Børn og Unge på Aarhus Universitetshospital (AUH) er en universitetsafdeling, der behandler børn og unge i alderen 0-17 år. Vi er samtidig en af landets største børn- og ungeafdelinger med 71 senge, 6.500 indlæggelser og mere end 25.000 ambulante besøg årligt. Børn og Unge omfatter 15 pædiatriske fagområder, hvor en eller flere højtspecialiserede funktioner varetages inden for hvert fagområde. Afdelingen er organiseret i tre sengeafsnit og én klinik (BUK). Ligeledes rummer afdelingen også børn og unge med kirurgiske problemstillinger, hvor det er de kirurgiske afdelinger, der har behandlingsansvaret. Vi er en afdeling med mange snitflader og samarbejdsparter.

I BU3 indlægges (ekstremt) for tidlig fødte og intensivt syge nyfødte op til 3 måneder. Afsnittet tilbyder tidligt hjemmeophold (THO), har eget ambulatorie tilknyttet samt varetager al intensiv behandling og transport af nyfødte i Region Midtjylland (RM). Afsnittet har tæt samarbejde med øvrige børneafsnit, Kvindesygdomme & Fødsler, AUH og i Horsens. Ligeledes har vi et tæt regionalt samarbejde med øvrige neonatalafsnit i regionen. Der er et stort flow og stor variation i kompleksiteten af forløbene. Forløbene varierer fra få timer til mange måneders indlæggelse.

I Børn og Unge lægges der vægt på høj kvalitet i pleje og behandling af patienterne, og visionen er at være førende inden for alle fagområder.

I BU3 er der fokus på kompetenceudvikling af sygeplejersker, hvor vi yder højtspecialiseret og teknisk sygepleje. Vi arbejder målrettet ud fra NIDCAP principperne og Family-Centered Care tilgangen. Vi er i en positiv faglig udvikling inden for specialet. Vi vægter det gode arbejdsmiljø, tværfagligheden og inddragelse af forældrene højt. Afdelingssygeplejerskerne står i spidsen for dette arbejde sammen med den afsnitskoordinerende overlæge, speciallægerne, koordinatorer, udviklingsansvarlige sygeplejerske, udviklings og implementeringsansvarlige sygeplejerske samt oplæringsansvarlige.

I afsnittet er der ansat cirka 120 sygeplejersker, mange med stor erfaring i specialet, men der er også en stor gruppe af nyere sygeplejersker, da personale-flowet er højt grundet barsler og mange søger optagelse på sundhedsplejerskeuddannelsen. Desuden er der en høj vagtbelastning, hvilket kræver stor fleksibilitet i privatlivet.

I makkerskabet med den anden afdelingssygeplejerske skal du have dedikeret personaleledelse af ny ansatte sygeplejersker de første tre år, med særlig fokus på individuel kompetence udvikling. Du skal i fællesskab lede afsnittet med den anden afdelingssygeplejerske og den afsnitskoordinerende overlæge.

Afsnitsledelserne for afdelingens afsnit indgår i et fælles ledelsesteam sammen med ledende lægesekretær, lærestolsprofessor og afdelingsledelsen. Vi er blandt andet optaget af visionen om etablering af Børn og Unge Hospitalet, AUH.

Læs mere om afsnittet og Børn og Unge her.

Vi søger
Vi søger en udviklingsorienteret stærk afdelingssygeplejerske, der sammen med den anden afdelingssygeplejerske og afsnitskoordinerende overlæge kan stå i spidsen for et afsnit med et engageret og dedikeret personale, der brænder for at yde den bedste pleje og behandling til børn og unge og deres familier. En leder med stærke relationelle og samarbejdskompetencer, der har erfaring med og ideer til, hvordan trivsel og fastholdelse kan sikres.

Du skal være med til at sikre
 • arbejdsglæde, motivation og et godt arbejdsmiljø
 • et godt oplæringsforløb og fokus på den enkeltes kompetenceudvikling
 • fastholdelse
 • høj sygeplejefaglig kvalitet og fokus på fortsat udvikling af denne
 • et godt tværfagligt samarbejde.

Vi søger en afdelingssygeplejerske, der
 • har viden og erfaring inden for højtspecialiseret neonatologi
 • kan vise udviklingsresultater inden for introduktion og uddannelse og har erfaring med ansvar for oplæring og kompetenceudvikling inden for det neonatale fagområde
 • praktiserer ordentlighed og rummelighed i sin ledelsesstil
 • arbejder inddragende og involverende
 • er innovativ og har organisatorisk overblik
 • vægter tværfagligt samarbejde
 • har ledelsestalent.

Vi kan tilbyde
 • mulighed for, i makkerskab, at lede et afsnit med visioner og mål for sygeplejen og behandling af højtspecialiserede patientforløb
 • et afsnit der er en del af en stor universitetsafdeling  
 • tværfagligt lederskab sammen med den afsnitskoordinerende overlæge
 • et velfungerende ledelsesteam i Børn og Unge
 • mentormøder med ledelseskollegaer
 • introduktion og supervision for nyansatte ledere på AUH.

Se endvidere "God ledelse og styring i Region Midtjylland” her.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation. 

Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at henvende dig til oversygeplejerske Lone Fredensborg på 5150 0194.

Ansøgningsfristen er torsdag den 24. september 2020. Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den 28. september 2020.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital
 • Kontaktperson
  Lone Fredensborg
  5150 0194
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2020
 • Regionens jobnr.
  23798
 • Quick-nr.
  396685
 • Ansøgningsfrist
  24-09-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Aarhus Universitetshospital
 • Adresse
  Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N
 • Kontaktperson
  Lone Fredensborg
  5150 0194
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Tidsbegrænset periode
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2020
 • Regionens jobnr.
  23798
 • Quick-nr.
  396685
 • Ansøgningsfrist
  24-09-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Afdelingssygeplejerske søges til Nyfødt- og intensivafsnit ved Børn og Unge, Aarhus Universitetshospital"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.