Jobbet "Fysioterapeut til Klassisk Neurologi, Regionshospitalet Viborg, Hospitalsenhed Midt" er udløbet

Region Midtjylland

Neurologi

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Et barselsvikariat som fysioterapeut ved Hospitalsenhed Midt, Klassisk Neurologi,
Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1.november 2020 til 31. juli 2021 eller efter aftale. Stillingen er på 32-37 timer pr. uge. Aften og yderligere weekendarbejde kan forekomme.

Om stillingen
Klassisk Neurologi, søger en fysioterapeut der har erfaring med det akutte
neurologiske område, hvor undersøgelse og vurdering af almene neurologiske
patienter er kerneopgaven.

Arbejdsopgaver som fysioterapeut vil være følgende:
 • Undersøge og vurdere neurologiske patienter i sengeafsnittet, primært almene neurologiske patienter.
 • Bidrage til patientens plan for udskrivelse i tæt samarbejde med det tværfaglige team.
 • Foretage ambulante undersøgelser og vurderinger
 • Udarbejde genoptræningsplaner
 • Dokumentere i i MidtEPJ
 • Indgå i et tæt anerkendende tværfagligt samarbejde om at skabe det sammenhængende patientforløb, hvor patienten er i centrum både i Neurologisk sengeafsnit samt i klinikken
Vi søger en fysioterapeut:
 • Der har erfaring med undersøgelse og vurdering af neurologiske patienter
 • Der har erfaring eller lyst til at indgå i et og respektfuld tværfagligt samarbejde, hvor patienten er i centrum
 • Der har lyst til og trives med korte patientforløb
 • Der har et sikkert personligt ståsted og faglig identitet
 • Der kan planlægge og prioritere arbejdet i samarbejde med monofaglige kollegaer, men samtidig er fleksibel ift. ændringer af dagens opgaver
Vi tilbyder:
 • En varieret hverdag med et højt fagligt niveau
 • Et speciale og en afdeling i konstant udvikling, hvor der konstant sker tilpasning og ændringer af arbejdsopgaverne og patientforløbene
 • Et godt tværfagligt samarbejde, hvor terapeuterne er en integreret del af Neurologi
 • At du bliver en del af et team med 9 andre erfarne og engagerede terapeuter
 • En arbejdstid primært mellem kl.8-16.00. Weekendarbejde hver 6. uge i rul.
Om afdelingen/centret
Neurologi består af to afdelinger, Klassisk Neurologi og Vestdansk Center for
Rygmarvsskade. Klassisk Neurologi består af et sengeafsnit med 16 senge som er
fordelt på 4 apopleksi hovedfunktionssenge og 12 almen neurologiske senge. Desuden
består Klassisk Neurologi af et udgående apopleksiteam, et ambulatorium med en
akutklinik, 10 specialklinikker og et neurofysiologisk afsnit.
I Klassisk Neurologi er der ansat 5 fysioterapeuter og 5 ergoterapeuter, som varetager
opgaverne i sengeafsnittet, det udgående apopleksi team og klinikken.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg,
Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200
ansatte samt et budget på ca. 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig
profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest
specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af
personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel
ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed
Midt, Neurologi.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse oversygeplejerske Ulla Veng på telefon 78446001 eller specialeansvarlig fysioterapeut Laila Elgaard Høgh på telefon 23280485.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig
erfaring skal være os i hænde elektronisk senest den 24. september 2020. Der forventes at blive indkaldt til ansættelsessamtaler i uge 40.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.