Jobbet "To psykologer til spændende 2-årige stillinger i affektivt område" er udløbet

Region Nordjylland

Enhed for Depression

Mølleparkvej 10, 9000 Aalborg

Dit næste skridt
Klinik Psykiatri Syd, Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien, søger 2 psykologer til Enhed for Depression
 
Enhed for depression - Affektivt område
Organisatorisk er området placeret på Mølleparkvej i Aalborg sammen med en lang række øvrige funktioner i Psykiatrien.
 
Ambulante forløb med udredning og behandling
I Enhed for Depression arbejder vi med at undersøge og udrede voksne patienter, der er henvist til os med formodning om, at de har en depression. Henvisninger til forløb i Enhed for Depression kommer typisk fra patientens egen læge, en praktiserende psykiater eller fra en behandler i et andet ambulant tilbud i Psykiatrien. Henvisning kan også ske i forbindelse med afslutning af indlæggelse på et psykiatrisk sengeafsnit.
  
Enhed for Depression modtager patienter fra Aalborg Kommune, Rebild Kommune, Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerland Kommune. Vi har tillige specialiserede forløb for patienter, der har komplicerede symptomer – fx hvis de lider af flere sygdomme. Patienter fra hele regionen kan henvises til disse tilbud.
 
Personalet i området består af overlæger, læger i hoveduddannelse, psykologer, psykologer i specialpsykologuddannelse, ambulantsygeplejersker og lægesekretærer. Den daglige drift varetages af en ambulatorieleder. Fælles for de ambulante tilbud er, at des arbejdes tværfagligt, ofte i samarbejde med pårørende og i et tværsektorielt samarbejde med patienternes professionelle netværk. Behandlingen foregår i videst muligt omfang i Klinik Psykiatri Syd, men ved behov er der mulighed for at køre ud til patienterne.

Det faglige miljø:
Faglig kvalitet og kompetenceudvikling prioriteres højt i enheden. Patientforløbene er tilrettelagt efter forløbspakker, og der arbejdes med evidensbaserede metoder i behandlingen såvel i det individuelle behandlingstilbud som i gruppebehandling. Der arbejdes tværfagligt i specialiserede teams.
 
Vi forventer en medarbejder, som:
 • Har erfaring med og brænder for at arbejde med patienter indenfor enhedens målgruppe
 • Har autorisation (ønskes)
 • Er selvstændigt arbejdende
 • Er fleksibel, har overblik og humor
 • Er god til at samarbejde i en tværfaglig gruppe
 • Er indstillet på at deltage klinikkens konferencer, teamsamarbejde, psykoedukation og psykoterapi for patienter og supervision
 • Har erfaringer med og vil udvikle kompetencer indenfor området psykopatologisk udredning
 
Vi tilbyder:
 • et spændende og udfordrende job i en travl hverdag
 • løbende supervision
 • mange selvstændige opgaver
 • et bredt tværfagligt samarbejde
 • godt kollegialt netværk lokalt som i Klinik Psykiatri Syd
 • mulighed for at indgå i enhedens efteruddannelsestilbud
 
Psykiatrien i Region Nordjylland er i en spændende udvikling med fokus på faglig specialisering og øget ambulant behandling. Kvalitetsudvikling og forskning er centrale elementer ikke mindst på Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien.
 
Klinik Psykiatri Syd er en almenpsykiatrisk klinik med åbne samt intensive sengeafsnit, en psykiatrisk skadestue med modtagelse, retspsykiatri, børne- og ungdomspsykiatri og en omfattende ambulant funktion.
Områderne Akut Psykiatri, Mani og Depression, Angst og Personlighedspsykiatri, Børne- og ungdomspsykiatri samt Retspsykiatrien er samlet på Mølleparkvej i Aalborg, mens Psykose-sygdomme har til huse på Brandevej i Aalborg Ø. En af klinikkens funktioner har til huse i Brønderslev.
Ved Psykiatrien i Region Nordjylland er der etableret en forskningsenhed. Forskning er et fremadrettet fokusområde i Psykiatrien.
 
Praktiske oplysninger om stillingen:
 
Antal stillinger: 2
 
Ansættelse: 1. november 2020 eller snarest derefter.
Stillingerne er tidsbegrænsede – 2-årige.
 
Det er Region Nordjyllands politik, at alle stillinger opslås som fuldtidsstillinger. Såfremt den valgte ansøger ønsker en anden ansættelsesbrøk, kan det aftales.
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
 
Ansøgningsfrist: 24. september 2020.
 
Ansættelsessamtaler forventes afviklet 29. september 2020.
 
I henhold til Region Nordjyllands politik indhentes der straffeattest ved alle ansættelser.
 
Røgfri arbejdstid i Psykiatrien i Region Nordjylland: det betyder, at medarbejdere ikke må ryge i arbejdstiden – hverken inde eller ude.
 
Har ovenstående vakt din interesse ser vi frem til at modtage din ansøgning. Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte Ambulatorieleder for Enhed for Depression og Enhed for Selvmordsforebyggelse Anelia Larsen: 61187482
 
Du kan læse mere om Psykiatrien og Klinik Syd på hjemmesiden www.psykiatri.rn.dk.


Om Region Nordjylland
Region Nordjylland leverer velfærd til 580.000 nordjyder inden for sundhed, regional udvikling og det specialiserede socialområde. Vi er 15.000 medarbejdere om opgaven, heraf 90 % inden for sundhed. Vi vil skabe et godt liv for alle nordjyske borgere og et sammenhængende Nordjylland. Vi gør digital kontakt med sundhedsvæsnet til et nemt og naturligt valg for nordjyderne. Læs mere om regionen på www.rn.dk.