Jobbet "S4 SØGER EN DYGTIG SOSU-ASSISTENT TIL FAST STILLING 37 TIMER UGENTLIGT PR 1.10. eller 1.11.20." er udløbet

Region Midtjylland

ADA Sengeafsnit 4

Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt

Stillingen er i blandede vagter, der må påregnes en del aften og nattevagter.
Man arbejder hver anden weekend i 8 timers vagter eller hver tredje weekend i 12 timers vagter.

S4 modtager patienter med affektive lidelser, herunder patienter med bipolar lidelse, personlighedsforstyrrelser og angstlidelser

Vi ønsker at styrke den faglige udvikling og skabe større SUBSPECIALISERING på de enkelte afsnit.

På S4 er subspecialet MULTISYGE, dvs patienter der udover deres psykiatriske diagnose har flere komplekse somatiske problemstillinger, samt patienter med fødselsdepression.

Vi har plads til 24 patienter.
Vi arbejde´r i 2 teams, men der forventes stor fleksibilitet ift at vi samarbejder på tværs af de 2 teams.

Ud over den medicinske behandling, ECT og magnetstimulation, så er relationsbehandling, kontaktpersonsordning, miljøterapi og skærmning en vigtig del af behandlingen. Man er typisk kontaktperson for 3-5 patienter.

Vi arbejder målrettet med at udvikle vores behandling mhp at kvalificere indlæggelsestiden og nedbringe behovet for brug af tvang, bla vha ”Safe-Ward-modellen” og ”Forbedringsmodellen”.

Desuden er vi igang med at implementere ”Åben Dialog”, ring gerne hvis du vil vide mere.

Vi har et tæt samarbejde med læger, psykolog, peer-medarbejder og andre faggrupper.
Vi har fokus på samarbejdet med de pårørende pårørende og patientinddragelse.
 

Vi søger en social og sundhedsassistent der:

 • har psykiatrisk erfaring eller lyst til at få det

 • er god til at samarbejde

 • kan lide at arbejde tværfagligt

 • bidrager til et godt arbejdsmiljø

 • er god til at skabe relationer

 • kan arbejde selvstændigt
   

Vi kan tilbyde en arbejdsplads med:

 • fælles tværfagligt 7 dages introduktionsprogram

 • derefter individuelt introduktionsprogram på afsnittet

 • faglige og personlige udfordringer

 • engagerede kollegaer

 • en arbejdsplads i udvikling

 • mulighed for at præge hverdagen

 • planlagt supervision

 • mentorordning

 • mulighed for 12 timers vagter hver 3. weekend

Ansøgningsfrist den 25.9.20 samtaler afholdes i uge 40.

Kontakt evt afdelingssygeplejerske Helle Rømer tlfnr 30520082 eller konstitueret sous-chef Marie Nielsen 78472240 for yderligere oplysninger.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.