Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Blegdamsvej 9, 2100 København Ø

Afdelingssygeplejerske til vores højtspecialiserede Ortopædkirurgiske sengeafsnit på Rigshospitalet

Vi søger en afdelingssygeplejerske med en tydelig ledelses- og sygeplejefaglig profil og som mestrer det tværfaglige samarbejde. Du kan arbejde visionært og strategisk men også sikre den daglige drift i forhold til vagtplanlægning og patientflow. Du kan sætte den sygeplejefaglige retning og skabe fagligt engagement og motivation til gavn for både patienter, pårørende og personale.

Vi glæder os til at skulle flytte ind i den nybyggede Nordfløj med smukke og moderne rammer - herunder enestuer, der vil understøtte nogle af vores tanker om pleje og behandling af patienterne samt vores ønske om fælles fokus på kerneopgaven.

Vi søger en afdelingssygeplejerske der:

 • er visionær og arbejder solidt indenfor de 4 områder: strategisk-, faglig-, personale- og driftsledelse
 • får projekterne ”i havn” – du tænker langsigtet og er på forkant med opgaverne
 • arbejder struktureret, løsnings- og handlingsorienteret
 • har erfaring med, hvad der bidrager til at fastholde og rekruttere plejepersonale
 • har fokus på at skabe et trygt og godt arbejdsmiljø med udgangspunkt i åbenhed og tillid
 • sikrer tydelige rammer og tydelighed i forhold til forventninger til personalet
 • sikrer kvalitet i patientforløb sideløbende med et højt patientflow
 • inddrager personalet i udviklingsopgaver og uddelegerer ansvarsområder
 • har erfaring med at sikre kompetenceudvikling af en personalegruppe, som spænder fra nyuddannet til erfaren
 • har praktisk erfaring med vagt- og ferieplanlægning både med udgangspunkt i kompetencer og økonomi
 • sikrer at afsnittet er et attraktivt uddannelsessted for studerende, elever m.fl.
 • indgår aktivt i udviklings- og forandringsprocesser, særligt indflytningen i Nordfløjen og tiden derefter
 • indgår i et positivt samarbejde både tværfagligt og på tværs af afdelinger, hospitaler og sektorer
 • har erfaring med eller viden om driftsmålstyring som et ledelsesredskab.

Dine særlige kompetencer 

 • dansk autorisation som sygeplejerske
 • ledelseserfaring og relevant uddannelse svarende til diplom-, master eller kandidatniveau, der understøtter den ledelsesmæssige og faglige del af ledelsesopgaven
 • dokumenteret erfaring med ledelse af sengeafsnit gerne med både akutte og elektive patientforløb
 • erfaring med beregning af fremmøde og ferieafvikling.

Vi tilbyder blandt andet
Et afsnit i udvikling og en god kollegial personalegruppe. Et afsnit der er i gang med sygeplejefaglig udvikling samt organisering heraf i form af patientforløbsressourcepersoner. Kompetenceudvikling af social- og sundhedsassistenterne er igangsat. Vi har en studie-unit og har forsøgsvis afprøvet Intro-unit med succes. Et ønske om at have fokus på klinisk lederskab og den grundlæggende sygepleje. Tværfagligt samarbejde bl.a. med fokus på stuegang, og undervisning er iværksat.

Om afdelingen 
Afdeling for Led- og Knoglekirurgi er en klinik med ca. 140 ansatte, med 7 daglige operationsstuer, et sengeafsnit med 40 senge, som varetager plejen af både akutte og elektive patienter, samt et stort ambulatorium med både ortopædkirurgiske patienter og brandsårs- og plastikkirurgiske patienter.

Afdeling for Led- og Knoglekirurgi varetager højtspecialiseret behandling og pleje af patienter indenfor følgende 6 fagområder/sektioner indenfor ortopædkirurgien:

 • Traumesektionen, patienter med akutte multiple traumatiske skader
 • Tumorsektionen, patienter med maligne/benigne tumorer i knogler og/eller bløddele
 • Rygsektionen, patienter med rygdeformiteter og rygfrakturer samt tumorer i rygmarven eller metastaser til columna
 • Allosektionen, patienter med komplicerede og ofte inficerede implantater i knæ og hofter
 • Håndkirurgi, patienter med behov fx korrigering af sener og fejlstillinger
 • Børnekirurgi, børn med forskellige ortopædkirurgiske problemstillinger. Børnene er indlagt på børne- og unge kirurgisk afsnit

Herudover har vi

 • 6 Semi-intensive pladser, med komplekse patienter, der er hæmodynamiske eller respiratorisk ustabile med behov for øget monitorering

Organisering 
Du vil indgå i den sygeplejefaglige ledergruppebåde lokalt i afsnittet bestående af dig samt to assisterende afdelingssygeplejersker, samt på afdelingsniveau med den ledende oversygeplejerske, to kliniske sygeplejespecialister, en klinisk underviser, en flyttekoordinator, en afdelingssygeplejerske samt en assisterende afdelingssygeplejerske i ambulatoriet.

Den sygeplejefaglige ledergruppes hovedopgave er at vurdere behovet for sygeplejefaglig udvikling samt planlægge og understøtte denne udvikling. Vi ønsker mere fokus på en evidensbaseret og ensartet praksis, særligt med fokus på den grundlæggende sygepleje.

Herudover indgår du i ledergruppen bestående af ovennævnte samt den ledende overlæge, ledende lægesekretær, 6 sektionsansvarlige overlæger, den uddannelsesansvarlige overlæge og to professorer. Vi har valgt, at der også skal være en afsnitsansvarlig læge og I vil opstarte i jeres funktioner samtidig.

Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.

Stillingen er på 37 timer/uge og er til besættelse den 1. november 2020 eller efter aftale.

Vil du vide mere 
Har du fået lyst til at søge stillingen eller ønsker at høre mere om denne, er du meget velkommen til at kontakte ledende oversygeplejerske Henriette Pauline Pedersen på tlf.nr. 51 63 76 78 eller mail henriette.pauline.pedersen.01@regionh.dk

Se Region Hovedstadens ledelsespolitik, de 4 ansvarsområder – ledelse af medarbejdere via linket her: Region Hovedstadens Leadership Pipeline - "Fokus og sammenhæng i ledelseskæden".

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfristen er den 25. september 2020 kl. 08.00. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 40, 2020. 

Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Kontaktperson
  Henriette Pauline Pedersen
  henriette.pauline.pedersen.01@regionh.dk
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  226620
 • Quick-nr.
  396757
 • Ansøgningsfrist
  25-09-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Rigshospitalet, Blegdamsvej
 • Adresse
  Blegdamsvej 9, 2100 København Ø
 • Kontaktperson
  Henriette Pauline Pedersen
  henriette.pauline.pedersen.01@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Ledende sygeplejerske
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  Snarest muligt
 • Regionens jobnr.
  226620
 • Quick-nr.
  396757
 • Ansøgningsfrist
  25-09-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Afdelingssygeplejerske til vores højtspecialiserede Ortopædkirurgiske sengeafsnit på Rigshospitalet"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.