Jobbet "Social- og sundhedsassistent, 1/2 års vikariat " er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 20, Penthouse 2. sal, 5000 Odense C

Dit næste skridt

 

Måske har du været med i covidindsatsen tidligere og har lyst til at fortsætte?

Infektionsmedicinsk Afdeling Q, sengeafsnit Q1 søger vikar for social- og sundhedsassistent 37 timer/uge eller efter aftale. Ansættelse pr. 1. november 2020, i et ½ årigt vikariat, hvor du skal søge om orlov fra din nuværende stilling. Stillingerne forventes at indebære weekendvagt hver 3. uge. Arbejdstiden tilrettelægges i betydelig grad individuelt og fleksibelt.   

Afdelingen forventer et øget indtag af covidpatienter i løbet af efteråret. Der etableres fysiske covidpladser på Q1 og på J1 som ligger på samme etage. Sygeplejen til covidpatienter er under afdeling Q´s ledelse. Ved mere end 4 patienter på Q1 etableres et samarbejdende covidafsnit med 4-6 pladser på J1 også under afdeling Q´s ledelse og bemandet med Q-personale.

I det omfang der er få eller ingen indlagte covidpatienter indgår du på lige fod med de øvrige ansatte om vagter og opgaver, afstemt efter kompetencer og introduktion. Afdelingen anvender kompetenceløn, som forhandles med dig ved ansættelsen.

Sygepleje til covidpatienter
SARS-CoV-2 virus kan påvirke alle organer i kroppen. Sygeplejen til patienter med COVID-19 består derfor i tæt observation af/og varetagelse af understøttende behandling til alle organsystemer. I forløbende er der desuden stort fokus på den psykiske omsorg, kommunikation og relationelle sygepleje, idet sygeplejen er rettet mod at afbøde de negative psykiske konsekvenser af at være indlagt i isolation med en smitsom sygdom.

Sygepleje på Q1
Hør sygeplejerske Christina fortælle om hverdagen på Q.

Om Infektionsmedicinsk Afdeling Q
Afdeling Q varetager diagnostik, behandling og pleje af patienter med akutte og kroniske infektionssygdomme. I Region Syddanmark er afdelingen ansvarlig for den højtspecialiserede behandling af patienter med alvorlige infektionssygdomme, tropesygdomme, HIV og kronisk virushepatitis. I Q1 er infektionssygdommene oftest meningitis, encefalitis, spondylodiskitis, svær pneumoni og sepsis. Samtidig er vi en del af det medicinske beredskab til håndtering af udbrud af smitsomme sygdomme/epidemier. 

Afdelingens tværfaglige værdigrundlag er "Professionalisme, defineret som høj pleje og behandlingsmæssig kvalitet præget af omsorg, respekt og tillid, hvor faglighed og synlighed er i front -og engagementet i top". Se afdelingens værdigrundlag.  

Afdelingens sengeafsnit Q1 rummer 15 sengepladser - heraf 4 intermediære pladser med overvågningsudstyr samt 2 slusestuer til isolation, det er her covidpatienterne i første omgang placeres.

Introduktion, udvikling og uddannelse
Vi tilbyder bl.a.:  

  • Udførligt introduktionsmateriale, undervisning og simulationstræning med fokus på covidopgaven    
  • Fast månedlig refleksion for nyansatte   

Hvis du er interesseret i at høre mere om afdelingens drift eller se afdelingen, er du vedkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Vibeke Barner Jensen (vibeke.barner.jensen@rsyd.dk eller pr. tlf. 2149 8528) eller udviklingssygeplejerske Nanette Braae Jensen (nanette.braae.jensen@rsyd.dk eller pr. tlf. 23845054 ).

Løn- og Ansættelsesforhold:
Sker i henhold til overenskomst mellem FOA og Regionernes Lønnings- og Takstnævn og er omfattet af Lokal løndannelse.      

Der vil være en prøvetid på 3 måneder, hvis du kommer fra et ansættelsesforhold uden for Region Syddanmark.      

Ansøgningsfrist er den 25. september 2020.  

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 28. september 2020 kl. 12-14.

Vi glæder os til at høre fra dig!