Jobbet "Afdelingsterapeut til Fysio- og Ergoterapiafdelingen, Holbæk Sygehuse" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Smedelundsgade 60, 4300 Holbæk

Dit næste skridt

Søger du et alsidigt lederjob i en stor afdeling med engagerede og dynamiske medarbejdere?

Så er Fysio- og Ergoterapiafdelingen på Holbæk Sygehus en arbejdsplads for dig.

Lidt om os

Holbæk Sygehus er et akutsygehus med mange specialer. Fysio- og Ergoterapiafdelingen samarbejder med alle sygehusets afdelinger og har mange snitflader internt på sygehuset, regionalt og tværsektorielt.

Vi er en ambitiøs og velfungerende afdeling, som er kendt for at være en attraktiv samarbejdspartner. Vores mission er, at hjælpe patienter med at udnytte og styrke egne ressourcer i hverdagsaktiviteter og fysisk udfoldelse og dermed bidrage til, at patienterne får de bedst mulige forløb på Holbæk Sygehus.

Vi varetager fysio- og ergoterapeutfaglig undersøgelse, vurdering, behandling og genoptræning af indlagte patienter på sygehuset. Derudover varetager vi ambulant behandling og specialiseret genoptræning inden for specifikke områder.

Medarbejderne er organiseret i selvstyrende teams, hvor den enkelte medarbejder har høj grad af medbestemmelse. Inddragelse og dialog er i fokus og vi værdsætter en kultur med åben kommunikation, tillid samt et konstruktivt samarbejde mellem lederteam og medarbejdere. 

 

Forventninger til dig

Du vil indgå i et lederteam, som udover dig består af afdelingsfysioterapeuten og den ledende overfysioterapeut. Som en del af lederteamet er du ansvarlig for prioritering og optimering af den daglige drift, personaleadministration og personaleledelse. Du bidrager desuden til at sikre kvalitet og udvikling i afdelingen samt fokuserer på det gode samarbejde monofagligt og tværfagligt.

Du brænder for ledelsesfaget, arbejder struktureret og kan bevare overblikket over mange opgaver. Du er inddragende i din ledelsestilgang, er strategisk tænkende og ser ledelsesarbejdet i en organisatorisk sammenhæng.

 

Dine opgaver vil blandt andet omfatte:

  • Delt personaleledelse for ca. 60 medarbejdere, som omfatter ergoterapeuter, fysioterapeuter, en lægesekretær, en social og sundhedsassistent og en håndværker.

  • Administrative opgaver, alle typer af samtaler, møder og mødeledelse

  • Implementering af strategier og beslutninger i afdelingen

  • At sikre høj faglig standard, kvalitets- og udviklingstiltag i afdelingen

  • At facilitere professionel og hensigtsmæssig kommunikation, adfærd og samarbejde

Du vil som leder arbejde tæt sammen med flere selvstyrende teams med henblik på, at optimere driften, lede forbedrings- og forandringsprocesser og opretholde et godt arbejdsmiljø. Derudover vil du indgå i et samarbejde med afdelingens udviklingsterapeut og ph.d.-studerende.

Vi forventer, at du har flere års klinisk erfaring som ergo- eller fysioterapeut. Det er en fordel, hvis du har ledelseserfaring samt en lederuddannelse. 

 

Vi kan tilbyde dig:

  • En afdeling med engagerede medarbejdere og høj social kapital

  • At blive en del af et dynamisk lederteam med alsidige arbejdsopgaver

  • Mulighed for at arbejde med kvalitet, udvikling og forbedringstiltag

  • At blive en del af en afdeling med høj trivsel og et godt arbejdsmiljø

 

Er du interesseret i at blive vores nye afdelingsterapeut, glæder vi os til at høre fra dig.

Har du spørgsmål til stillingen eller ønsker du at få tilsendt en stillings- og funktionsbeskrivelse, er du velkommen til at henvende dig til Ledende overfysioterapeut Pernille West-Nielsen.

 

Ansøgningsfrist d. 01.11.2020

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 45 og 46. 

 

Om Holbæk Sygehus

Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her.