Jobbet "Social- og sundhedsassistenter til primært nattevagter søges til O2, Regionspsykiatrien Horsens" er udløbet

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Horsens, O2

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
Vi søger social- og sundhedsassistenter med stort fagligt engagement og særlig interesse for tværfagligt samarbejde om den gode patientbehandling uden tvang.
 
Som medarbejder i O2 bliver du en del af et dygtigt og ambitiøst afsnit, hvor dine nattevagter vil være præget af varierende opgaver med særligt fokus på at skabe et roligt og trygt miljø på afsnittet i aften/nattetiden og hjælpe patienterne med finde ro.
 
Vi tilbyder: 
 • Struktureret introduktion og oplæringsperiode, hvor du den første måned ikke indgår i afsnittets normering, men lærer afsnittet og patientgruppen at kende gennem deltagelse i de afsnittets arbejdsgange
 • Mentorordning, fastlagte undervisningsforløb og kompetenceudvikling
 • Supervision 1 gang ugentligt med udgangspunkt i NAU (neuroaffektiv udviklingspsykologi)
 • Mulighed for medbestemmelse ift. arbejdstid
 • Heldags personalemøder 4 gange om året
 
Vi er: 
 • Et afsnit, der vægter faglighed, det tværfaglige samarbejde samt samarbejdet med patienter og pårørende højt - vi sætter positiv og anerkendende tilgang i højsædet
 • Optaget af individuel tilrettelagt sygepleje med fokus på den enkelte patients sygdomsbillede og livssituation
 • En afdeling, der har NAU (neuroaffektiv udviklingspsykologi) som en af grundstenene i vores arbejde
 • Fokuserede på arbejdsmiljø, faglig og personlig udvikling
 • Et afsnit, der er præget af godt humør og ”gå på mod”
 • Et afsnit, hvor 2 dage sjældent er ens
 • Et afsnit med dygtige og engagerede kollegaer
 • Vi arbejder dedikeret med nedbringelse af tvang. Løftestangen er de sidste års kulturændring, kompetenceudvikling, høj faglighed og tværfagligt samarbejde - Det opleves meningsskabende for alle, og vi har STOR SUCCES
 
Om O2
Afsnit O2 er et lukket psykiatrisk sengeafsnit med akut modtagelsesfunktion og tilknytning til psykiatrisk modtagelse.
Målgruppen er bl.a. patienter med diagnoserne skizofreni, akut psykose, bipolar lidelse, depression og emotionel personlighedsforstyrrelse derud over også patienter, der er behandlingsdømte eller surrogat varetægtsfængslede.
 
Ansættelsesvilkår og løn
Stillingerne er faste stillinger som udgangspunkt på 37 timer med primært nattevagter, enkelte månedlige dagvagter og weekendvagter hver 2. uge. Ansættelse er pr. 1. november eller efter aftale.
Løn og ansættelsesforhold fastsættes ift. gældende overenskomst og efter principperne for lokal løndannelse.
 
Attester
Vi indhenter straffeattest i forbindelse med ansættelse.
 
Yderligere oplysninger
Du er velkommen til komme og se afsnittet og høre om hverdagen, hvis du har lyst til det. Kontakt afdelingssygeplejerske Lis Eriksen tlf. 78475023, liserk@rm.dk, eller souschef Jannie Ring tlf. 78475022 for at lave en aftale om besøg, eller hvis du har brug for yderligere information om stillingerne.
 
Ansøgningsfrist og tidspunkt for ansættelsessamtaler
Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest onsdag d. 23. september.
Samtaler afholdes mandag d. 28. september eller efter aftale.
 
Om Regionspsykiatrien Horsens
I Regionspsykiatrien Horsens udreder og behandler vi patienter med alle former for psykiatriske lidelser. Vi er specialeopdelt i 2 klinikker, mens vores 2 sengeafsnit har en bred vifte af alle patientkategorier. Derudover har vi Psykiatrisk Akutenhed med visiterende og udgående funktioner.
Regionspsykiatrien Horsens (RPH) har ca. 200 medarbejdere og er beliggende ved Hospitalsenheden Horsens med satellitter i Skanderborg og Odder. RPH varetager den regionale voksenpsykiatriske behandling til borgere i kommunerne Horsens, Skanderborg, Hedensted og Odder - i alt ca. 223.000 indbyggere.
 
Du kan læse mere om vores afdeling her https://www.psykiatrien.rm.dk/afdelinger/regionspsykiatrien-horsens/.
 
 
 
 
 




















Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.