Jobbet "Uklassificerede reservelæger - Regionspsykiatrien Vest" er udløbet

Region Midtjylland

Regionspsykiatrien Vest Yngre læger Herning

Gl Landevej 61, 7400 Herning

Dit næste skridt
Har du lyst til at blive en del af en dynamisk arbejdsplads, hvor såvel det lægefaglige samt tværfaglige samarbejde vægtes højt?

Vi har 3 uklassificerede stillinger som reservelæger ledige til besættelse pr. 1. december 2020 eller efter aftale.

Hvem er vi:
Regionspsykiatrien Vest er én afdeling fordelt på to matrikler i Holstebro og Herning. Vi er inde i en markant udvikling med forskning og nye behandlingspakker, og vi arbejder målrettet frem mod at flytte fysisk til DNV i Gødstrup i fælles rammer med Hospitalsenheden Vest.

Vi er en travl afdeling, hvor man ofte vil blive nødt til at have flere bolde i luften og kunne manøvrere rundt i mange forskelligartede sammenhænge.

Vi hjælper hinanden – og vores arbejdsmiljø er præget af en flad struktur med stor respekt for hinanden.

Hvad kan vi tilbyde:
Du vil i løbet af din ansættelse få et godt kendskab til både ambulante og døgnindlagte patienter. Der er vide rammer og fleksibilitet i afdelingen.

I det daglige arbejde vil du være tilknyttet enten et ambulant team eller specialeopdelt døgnafsnit.

Stillingen indebærer forvagt – dagtjeneste med efterfølgende døgnvagt i tilstedeværelsesvagt. Der er i vagterne vagtforpligtigelse for et ungdomspsykiatrisk sengeafsnit med 6 senge.

Vi prioriterer undervisning højt, og vi har et veltilrettelagt undervisningsprogram, hvor der hver uge er relevante lægefaglige emner på.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn– og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst

Kun ansøgere med godkendelse til selvstændigt virke som læge i Danmark bliver taget i betragtning til de ledige stillinger.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Janne Rezagi, tlf.: 21544604 eller på afdelingens hjemmeside: www.rv.rm.dk

Du kan søge jobbet ved at klikke på "Send ansøgning". Vedhæft din ansøgning og CV (de vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format).

Ansøgningen skal være os i hænde senest den 27. september 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 40.

Du kan læse mere om os på www.rv.rm.dk

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.