Jobbet "Social- og sundhedsassistent med funktion som praktikvejleder ved Urinvejskirurgi, Aarhus Universitethospital" er udløbet

Region Midtjylland

Urinvejskirurgisk Afdeling K

Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Vil du være med til at udvikle studiemiljøet i vores afdeling? Er du en passioneret vejleder, der brænder for uddannelse og læring i praksis, så har vi en spændende stilling til dig.
 
Vi søger en praktikvejleder, gerne med klinisk erfaring, til vores sengeafsnit. Stillingen er på 37 timer pr. uge med tiltrædelse den 1.november 2020 eller efter aftale. Som praktikvejleder vi du have dagligt ansvar for eleverne i afdelingen. I samarbejde med de andre vejledere skal du kunne planlægge, koordinere og gennemføre læringsaktiviteter samt fordele eleverne i afdelingen. Vores ambition er at bevare og udvikle det gode studiemiljø i afdelingen som du skal være en del af.
 
Vi tilbyder
 • en grundig individuel tilrettelagt introduktion med en erfaren og meget passioneret intro og oplæringsansvarlig sygeplejerske. Hun vil følges med dig på udvalgte dage i din introduktionsperiode, hvor du i dit eget tempo kan lære afdelingen og arbejdsgangene at kende
 • en afdeling hvor undervisning og læring prioriteres højt. Vores tre specialeansvarlige samt udviklingsansvarlige- og uddannelsesansvarlige sygeplejersker sørger løbende for at arrangere kurser og undervisning for personalet i afdelingen.
 • et tæt fagligt samarbejde med to erfarne SOSU assistenter, to vejledere og en uddannelsesansvarlig sygeplejerske
 • afdelingen byder desuden på 45 nærværende og hjælpsomme kollegaer og vores kultur er at give hinanden en hånd både i teams men også på tværs af specialerne
 • indflydelse på egen arbejdsplan
 • en ugentlig vejlederdag
 • ca. otte gange om året arrangeres et heldags vejledermøde med vejlederne og den uddannelsesansvarlige sygeplejerske, hvor der er mulighed for faglig fordybelse
 • to gange om året afholdes der møde mellem vejlederne og ledelsen
 • en nybygget afdeling med en fantastisk udsigt fra 8. sal med gode fysiske rammer for læring og vejledning, bl.a. enestuer til patienter
 • du får mulighed for at deltage i relevante kurser og temadage, herunder Urologisk Basiskursus
 • du får mulighed for sparring og supervision ved den uddannelsesansvarlige sygeplejerske
 
Vi ønsker
 • en praktikvejleder med stærkt faglig drive
 • nytænkende og nysgerrig på at afprøve nye læringsmetoder
 • du må gerne have urologisk erfaring 
 
Om os
Vi har 29 sengepladser, som er organiseret i tre teams, bestående af plejepersonale og læger. I aften- og nattevagt og weekender arbejder de tre teams tæt sammen. Vi har både patientforløb af kort og længere varighed. Afdelingen behandler patienter med cancer i urinvejene og patienter med benigne lidelser.
 
Derudover har vi en akutmodtagelse, som holder åbent i dagtimerne på hverdage. I vagterne modtages akutte patienter direkte i sengeafsnittet.
 
Specialet rummer mulighed for at opnå store selvstændige kompetencer inden for sygeplejen. Vi arbejder ud fra konceptet om tildelt patientpleje og på en typisk arbejdsdag vil du have ansvaret for 2-4 patienter. Vi lægger stor vægt på muligheden for faglig sparring ved daglige teammøder.
 
Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Yderligere informationer kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Mariann Overgaard Mekhael på 2046 0895 eller vores Uddannelsesansvarlige Angela Malic på 3060 4235.
 
Ansøgningsfrist er fredag d. 21. september 2020. Ansættelsessamtaler finder sted fredag d. 25. september 2020.
 
Medarbejdere udtaler:
"Gode fysiske rammer der sikrer godt arbejdsmiljø. Enestuerne med indbyggede senge til pårørende er med sikre patienternes integritet……." 
"En afdeling med empatisk, nærvær og lydhør leder"
"en afdeling med mulighed for udvikling både fagligt og personligt"
(kilde: medarbejdernes udtalelser)
 
Studerende udtaler:
"en mega rar og spændende afdeling "
"et sted med god grobund for egen udvikling og læring…..et sted med tålmodighed og seje sygeplejersker"
"fantastisk praktikplads"
"et sted med et godt læringsmiljø"
"personalet er søde og rare og dygtige vejledere"
"tusind tak for et fantastisk ophold jeg har lært så meget"
"alle er så søde, hjælpsomme og imødekommende"
(kilde:de studerendes postkort)
 
 
 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.