Region Sjælland

Region Sjælland

Lykkebækvej 1, 4600 Køge

Vikar for overlæge med speciale i gastroenterologi og hepatologi til Medicinsk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge

 

Ved Medicinsk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge er et 6 måneders vikariat for overlæge i intern medicin: gastroenterologi og hepatologi ledig til besættelse per 1. oktober 2020.

Vi søger en speciallæge i intern medicin: gastroenterologi og hepatologi. Overlægevikaren forventes at bidrage til udviklingen af det gastroenterologiske og hepatologiske speciale på Sjællands Universitetshospital, og vil blive tilknyttet et af vores gastroenterologiske teams afhængig af kvalifikationer og interesser.

Medicinsk Afdeling

Medicinsk afdeling er organiseret i en gastroenterologisk/hepatologisk sektion, en endokrinologisk sektion samt en intern medicinsk sektion.

Afdelingen har tre sengeafsnit, hvoraf 2 afsnit overvejende behandler patienter indenfor det gastroenterologiske - hepatologiske speciale. Det tredje sengeafsnit varetager behandlingen af de fleste intern medicinske patienter.

Afdelingsledelsen består af den ledende overlæge og den ledende oversygeplejerske.

Den gastroenterologiske sektion

Vi har en stærk gastroenterologisk speciallægegruppe med stor kontaktflade og et veletableret samarbejdsnetværk med kolleger såvel lokalt, regionalt som nationalt. På lægesiden består det gastroenterologiske team af 14 speciallæger, herunder en professor, en ledende overlæge og en specialeansvarlig overlæge.

Afdelingen har alle regionsfunktionerne i medicinsk gastroenterologi/hepatologi som det er specificeret i den seneste specialeplan. Afdelingens højtspecialiseret funktion indenfor tarmsvigt er i samarbejde med Rigshospitalet. Desuden har afdelingen en række samarbejdsaftaler omkring patienter tilknyttet Kirurgisk afdelings regionsfunktioner.

Afdelingen har en betydelig specialiseret ambulant aktivitet med omkring 12.000 årlige medicinsk gastroenterologiske/hepatologiske besøg.

Speciallægerne arbejder overvejende i et eller to af tre teams: et IBD -korttarms team, et lever-pankreas team og et øvre team, der har med tilhørende oesofaguslaboratorium.
 

Den endoskopiske aktivitet foregår i regi af kirurgisk afdeling, der har et af Danmarks største endoskopiafsnit, inklusive regionsfunktion for avanceret endoskopi. De medicinske gastroenterologer udfører gastroskopi, sigmoideoskopi, koloskopi samt efter kvalifikationer også avancerede endoskopiske undersøgelser. Der fortages NAPS endoskopi.
Afdelingens gastroenterologiske speciallæger varetager den centrale visitation af alle gastroenterologiske henvisninger for hele Region Sjælland.

Aktuelle udviklingsområder i den gastroenterologiske funktion omfatter udbygning af tværfagligt samarbejde omkring varetagelse af patienter med kronisk pankreatitis, udvikling i nye kontaktformer og kontrol regimer for IBD patienter, etablering af en leversvigtsklinik, samling af tarmsvigtspatienter samt etablering af tarm-UL.


Undervisning, uddannelse og forskning
Afdelingen er klassificeret som højt specialiseret enhed (HSE) i videreuddannelsen i intern medicin: gastroenterologi/hepatologi.

I et samarbejde med Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet deltager hospitalet og afdelingen i den kliniske uddannelse af medicinstuderende.
Medicinsk Afdeling varetager klinisk og teoretisk undervisning af medicinstuderende og har 8 undervisningslektorater. Til afdelingen er knyttet et lærestolsprofessorat ved Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet i gastroenterologi og hepatologi.

Medicinsk Afdeling har en klinisk forskningsenhed, som er den samlende enhed for al forskning i afdelingen. Enhedens gastroenterologiske forskningsaktivitet falder hovedsagelig inden for mavesyrerelaterede lidelser, IBS, IBD, mikroskopisk kolitis, malabsorption, leversvigt og kronisk hepatitis.

Overlægevikarens funktioner

Overlægen vil afhængig af kvalifikationer og interesseområder blive tilknyttet et relevant team indenfor den gastroenterologiske funktion, men forventes på lige fod med andre speciallæger at deltage i hele afdelingens gastroenterologiske funktion efter behov. Speciallæger i afdelingen behandler også intern medicinske patienter.

Overlægen forventes sammen med de øvrige speciallæger og den specialeansvarlige overlæge at sikre en faglig høj kvalitet i patientbehandlingen og sikre af fagets udvikling kommer vores patienter til gode. Ligeledes forventes, det at overlæge medvirker aktivt i afdelingen kvalitetsudvikling, den formelle og uformelle undervisning/vejledning/supervision af yngre læger og sygeplejersker.

Overlægen vil indtil videre ikke indgå i den medicinske bagvagt eller regionsvagten, men kan efter ønske eller aftale indgå i begge vagtformer.

De gastroenterologiske speciallæger har på skift en døgndækkende regionsvagt i gastroenterologi for Region Sjællands øvrige hospitaler og som sparringspartner for vagthavende kollegaer i egen afdeling. Dette med telefonvagt fra hjemmet.

 

Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde speciallægeautorisation, curriculum vitae og publikationsliste. Publikationer skal ikke medsendes, men både det lægefaglige udvalg og ansættelsesudvalget kan siden hen indhente op til 10 publikationer, som ansøgeren anser for at være de vigtigste. 

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist: 24.09.2020

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, Ole Hamberg, 40 15 55 95, oham@regionsjaelland.dk eller til specialeansvarlig overlæge Lone Madsen, 47 32 24 19, logm@regionsjaelland.dk

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital:

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Køge
 • Kontaktperson
  Ole Hamberg
  oham@regionsjaelland.dk
  47322401
 • Adresse
  Lykkebækvej 1, 4600 Køge
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi
 • Ansættelsesform
  Vikariat
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2020
 • Regionens jobnr.
  010258
 • Quick-nr.
  396866
 • Ansøgningsfrist
  24-09-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Sjællands Universitetshospital, Køge
 • Adresse
  Lykkebækvej 1, 4600 Køge
 • Kontaktperson
  Ole Hamberg
  oham@regionsjaelland.dk
  47322401
 • Stillingstype
  Overlæge
 • Speciale
  Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi
 • Ansættelsesform
  Vikariat
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-10-2020
 • Regionens jobnr.
  010258
 • Quick-nr.
  396866
 • Ansøgningsfrist
  24-09-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Vikar for overlæge med speciale i gastroenterologi og hepatologi til Medicinsk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.