Jobbet "Radiograf/røntgensygeplejerske til Røntgen og Skanning, Brystklinikken, Regionshospitalet Viborg" er udløbet

Region Midtjylland

Røntgen og Skanning

Heibergs Alle 4, 8800 Viborg

Dit næste skridt
Røntgen og Skanning, Brystklinikken, Regionshospitalet Viborg søger radiograf/ røntgensygeplejerske med engagement, fleksibilitet og faglig stolthed til fast stilling med ansættelse pr. 1. november 2020 eller efter aftale.
Stillingerne er på 37 timer pr. uge.

Om dig
Du har autorisation som radiograf eller røntgensygeplejerske.
Du har lyst til at arbejde med kliniske mammografier og andre undersøgelser i et tæt samarbejde med radiologen.
Erfaring med mammaradiologi vil være en fordel.
Du har lyst til at arbejde selvstændigt med høje krav til billedkvalitet i tæt samarbejde med radiologen.
Du trives i et fleksibelt miljø med en uformel omgangstone og er god til at tilpasse dig små og store forandringer.
Du er god til at samarbejde loyalt og respektfuldt i et tværfagligt miljø
Du er positiv og bidrager til et godt arbejdsmiljø, der giver arbejdsglæde og overskud.
Du har lyst til at arbejde et sted, hvor udvikling og kvalitet er i højsæde.
Du har lyst til at engagere dig i uddannelsen af radiografstuderende.
Du kan bevare overblikket i travle situationer.

Vi tilbyder
  • En udfordrende og spændende hverdag, hvor kvalitet og patienter er i centrum.
  • Et arbejdsfællesskab, der er præget af teamwork og samarbejde med dygtige kolleger.
  • Faglig sparring med erfarne kolleger og specialeansvarlig.
  • Mulighed for faglig og personlig udvikling.
  • Vi lægger vægt på åbenhed og trivsel for medarbejderne, hvorfor et psykisk og fysisk arbejdsmiljø prioriteres højt.
  • En afdeling i rivende udvikling.
Arbejdsopgaver
  • Deltage i afvikling af undersøgelser.
  • Deltage i samarbejde omkring det optimale forløb for de patienter, der kommer i afdelingen.
  • Deltage i udviklingen og optimering af Brystklinikken.
  • På sigt vil der være mulighed rotation til screeningsenheden.
Om afdelingen
Mammaradiologien og mammakirurgien for den vestlige og nordøstlige del af regionen er beliggende i Viborg. Brystklinikken i Viborg har et optageområde, der strækker sig fra Ringkøbing i Vest til Grenå i øst. Vi har et godt og nært samarbejde med mammakirurgi, -patologi og onkologi.

Fremtidens Akuthospital i Viborg, Regionshospitalet Viborg, er akuthospital for borgere i Viborg, Silkeborg og Skive kommuner, i alt 241.000 borgere. Det aktuelle radiologiske akutberedskab (24/7) ligger i afdelingens hovedafsnit i Viborg, hvor også de mere specielle undersøgelser og behandlinger foretages – MR, CT, UL, gennemlysning og røntgen med tilhørende interventioner. I Skive foretages CT- og røntgenundersøgelser.

Kræft- o.a. udredningspakker samt elektive undersøgelser fra HE-Midts område og praksis, udføres både i Viborg og i afdelingens afsnit i Skive og i samarbejde med det radiologiske afsnit i Diagnostisk Center i Silkeborg.

Afdelingen er fuldt digitaliseret og arbejder papirløst med fuld integration imellem systemerne inkl. digitalt diktat med talegenkendelse. I Viborg er der allerede fuld digital integration med Midt-EPJ

Relateret til Regionshospitalet Viborgs specialer: Traumatologi, kirurgi, urologi, ortopædi, karkirurgi, mammakirurgi, pædiatri, neurologi, lungemedicin, kardiologi, nefrologi, gastroenterologi, infektionsmedicin, endokrinologi, gynækologi/obstetrik og intensiv terapi samt praksis foretog afdelingen i 2018 137.222 radiologiske undersøgelser og behandlinger (UX- og K-koder) fordelt på konventionelle røntgenundersøgelser, CT-, MR- og UL-skanninger samt interventionelle procedurer.

Vi ser os selv som en attraktiv arbejdsplads, hvor der ses muligheder frem for begrænsninger. Et sted, hvor der er mulighed for udvikling, og hvor alle medarbejdere tager del i at skabe en spændende hverdag ved egen og fælles kraft.
Afdelingen har stor fokus på bæredygtighed og arbejder med mange konkrete indsatser.

Hos os er der mulighed for specialisering, oplæring og kompetenceudvikling. Afdelingens vision er, at der skal lægges større vægt på forskning, hvorfor de også vil være muligt at deltage i små udviklingsprojekter samt større forskningsprojekter. 

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Skive, Regionshospitalet Silkeborg samt Regionshospitalet Hammel Neurocenter og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på 2,3 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland fraset universitetshospitalerne.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.

Vi gør opmærksom på, at indhentning af referencer er en del af vores rekrutteringsprocedure i Region Midt.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Billeddiagnostisk Afdeling.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen og arbejdsforhold kan fås ved henvendelse til afdelingssygeplejerske Heidi Møller Håkansson på tlf.nr. 24643498.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal sendes elektronisk og være os i hænde senest torsdag den 24. september 2020.

Ansættelsessamtaler finder sted mandag den 28. september 2020.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.