Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre

Pædagog eller sundhedsplejerske med erfaring i at arbejde med særlig udsatte familier

Vores pædagog på Børne- og Ungeafdelingen er gået på pension efter mange år i afdelingen. Derfor søger vi dig, som brænder for at være med til at skabe gode sikre indlæggelsesforløb med høj faglig kvalitet for børn, unge og deres familier i vores sengeafsnit med børn og unge mellem 0-18 år.

Sengeafsnittet modtager børn og unge med de fleste typer af sygdomme, både til akut indlæggelse og til planlagt undersøgelse og behandling. Herunder indlægges børn og unge med psykosomatiske problemstillinger f.eks. trivsels- og samspilsproblematikker. Det er indenfor disse patientgrupper, at dine primære arbejdsopgaver vil være. Dit pædagogiske/sundhedsfaglige arbejde vil fortrinsvis bestå i at deltage i observation, udredning, vejledning og rådgivning af forældre og børn. Dette gøres i samarbejde med plejepersonale, læger, psykolog, socialrådgivere, skolelærere, diætist, fys- og ergoterapeuter, - ofte parallelt med et somatisk udredningsforløb. For at sikre gode sammenhængende patientforløb har vi udover det interne tværfaglige samarbejde også samarbejde med Børne- og Ungeafdelingens øvrige afsnit, børne/ungepsykiatri og primærsektoren.

I løbet af 2022 flytter hele Børne- og Ungeafdelingen til nyt flot byggeri, hvor der bliver enestuer til alle familier.

Dine arbejdsopgaver vil udover ovennævnte også være:

 • Vejledning i forhold til mestring f.eks. i forhold til børn med funktionelle lidelser
 • Observere familiedynamik, overvære måltider hos et barn, hjælpe med madbestilling 
 • Iværksætte relevante udviklingsstøttende tiltag, samt evaluering af disse
 • Samtaler og aktivering af de øvrige indlagte børn og unge
 • Tovholder for eksterne samarbejdspartnere ved velgørende aktiviteter, fx i forbindelse med højtider, besøg af Legeheltene eller andet
 • Fagligt ansvar for legetøj på sengestuer og afsnittets fællesarealer; indkøb, rengøring af, oprydning

Vi kan tilbyde dig

 • at blive inkluderet i en afdeling, hvor der er gode udviklingsmuligheder og en engageret tværfaglig personalegruppe, med både unge og erfarne kollegaer, der vægter arbejdsglæde og trivsel
 • et spændende og udfordrende speciale
 • en god kombination af teamsamarbejde og meget selvstændigt arbejde
 • en grundig introduktion, som er tilpasset dine kvalifikationer og efterfølgende løbende kompetenceudvikling
 • fast undervisning i afdelingen
 • deltagelse i et netværk med RegionH’s øvrige hospitalspædagoger 

Vi søger en person

 • der har en pædagogisk eller sundhedsfaglig grunduddannelse med en overbygning/videreuddannelse
 • med bred almen- socialpædagogisk erfaring
 • som vil være med til at præge den faglige udvikling internt i afdelingen og kan vejlede/undervise tværfagligt i fagspecifikke emner og deltage i tværfaglige udviklingstiltag.
 • som trives med at være en del af et team, men som også har tilstrækkelig stærk faglig identitet til at kunne være den eneste i egen faggruppe.
 • som kan have mange bolde i luften og kan navigere i højt tempo, men som også kan fordybe sig i lidt mere komplicerede patientforløb.
 • der er åben, nysgerrig, fleksibel og initiativrig og vægter det gode samarbejde, men også kan arbejde selvstændigt.
 • som gerne har kendskab til at arbejde i sundhedssektoren, men det er ikke et krav.
 • der kan bygge bro til sundheds- og hjemmeplejen      

​Ansættelsesvilkår

Stillingen er på 37 timer ugentlig, eller færre hvis du ønsker det, fortrinsvis i dagstid. Der kan dog i særlige situationer forekomme vagter i aften, nat og weekends, hvis det er hensigtsmæssigt i forhold til et specifikt patientforløb.

Stillingen er fra d. 1. dec. 2020 eller snarest muligt efter aftale.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes ved forhandling mellem Region Hovedstaden og relevant faglig organisation.

Dit fysiske arbejdssted bliver Hvidovre Hospital.

Frist for ansøgning er d 4.oktober 2020 og der bliver afholdt ansættelsessamtaler d. 8. oktober 2020.

Ansættelse er betinget af Børneattest. 

  

Du er velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Carin Adserballe for at høre mere om stillingerne på telefon 24 64 53 52

Læs mere om afdelingen her: https://www.hvidovrehospital.dk/afdelinger-og-klinikker/boerneafdelingen/Boernemodtagelsen/Sider/Boernemodtagelsen.aspx

 

 

Hvidovre Hospital er en spændende arbejdsplads med mange muligheder for uddannelse og faglig udvikling, og hospitalet er et af landets mest forskningsaktive.  

Hvert år udskrives 42.000 patienter fra indlæggelse, der er 275.000 ambulante besøg og over 5000 fødsler.  

Hospitalet er områdehospital i den sydlige del af Region Hovedstaden. Der er godt 2800 fuldtidsstillinger i dag, men det tal bliver større i de kommende år, ligesom hospitalet skal udbygges for at rumme en række nye funktioner og udvidelser.  

Mangfoldighed er en af Hvidovre Hospitals værdier. Derfor opfordres alle til at søge uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold.  

 

 

 

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Hvidovre Hospital
 • Kontaktperson
  Mette Juhl Foghmar
  mette.juhl.foghmar@regionh.dk
 • Adresse
  Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre
 • Stillingstyper
  Sygeplejerske med specialuddannelse
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2020
 • Regionens jobnr.
  226656
 • Quick-nr.
  396906
 • Ansøgningsfrist
  04-10-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Hvidovre Hospital
 • Adresse
  Kettegård Allé 30, 2650 Hvidovre
 • Kontaktperson
  Mette Juhl Foghmar
  mette.juhl.foghmar@regionh.dk
 • Stillingstyper
  Sygeplejerske med specialuddannelse
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2020
 • Regionens jobnr.
  226656
 • Quick-nr.
  396906
 • Ansøgningsfrist
  04-10-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Pædagog eller sundhedsplejerske med erfaring i at arbejde med særlig udsatte familier"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.