Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Digevej 110, 2300 København S

Vi mangler dig og din erfaring som SSA på intensivt døgnafsnit D1 på PC Amager!

Har du flair for deeskalering, og vil du gøre en indsats for at hjælpe os med at gøre endnu mere for at nedbringe brugen af tvang i psykiatrien? Så kig her!

Vi søger en erfaren kollega til blandede vagter på 37 timer med weekendvagt hver 2. weekend. Du skal have mod på at indgå i vores store satsning med en ”D-AVI -vagt” med en tværgående funktion på PC Amager. Vi ser gerne man har vedligeholdelsesuddannelsen.
 

Hvem er vi:

Afsnittet består af 15 døgnpladser og modtager patienter fra København V eller SV, der alle har brug for intensiv psykiatrisk behandling.

Vi har gode fysiske rammer med enestuer samt eget bad og toilet til alle patienter. Vi har desuden et stort motionsrum, et sanserum og en stor sansehave. Alt sammen muligheder der bringes i spil for at bidrage til større sundhed og tilfredshed hos vores patienter.

Vi arbejder for at nedbringe brugen af tvang samt nedsætte angst og aggressioner. Vi er langt, men vi skal endnu længere! Og det er her, at du kommer ind i billedet.

Vi er en tværfaglig personalegruppe på ca. 28 heriblandt plejepersonale, læger, psykologer, socialrådgivere, recovery mentor og en afdelingssygeplejerske. Dertil har vi et aktivitetsteam, bestående af tre ergoterapeuter som går på tværs af D1 og vores naboafsnit C3.
 

Hvad er en D-AVI?:

Vores D-AVI gruppe (Dag-Aften-Vedligeholdes Instruktør) består af 2 ssa’er og 1 spl. De er alle en fast del af vores kontaktpersonsgruppe, samt en del af vores bidrag til gruppen af D-AVI’er som udgår fra de 4 intensive afsnit på PC Amager.

Fokusområderne i 2020 vil være det tværgående arbejde med at bistå i at forebygge tvang på tværs af centeret, eller hvis nødsaget bistå i at hjælpe med at udføre en høj kvalitet og sikkerhed i den tvang der udføres. Vi arbejder bl.a. med forhåndstilkendegivelser og eftersamtaler, samt bistår i undervisningen på både center og i afsnittet i forhold til vedligeholdelsestræning.

Du skal være vores rollemodel i alarmsituationer og hjælpe med at understøtte den udpegede leder i situationen, hjælpe med at udpege en leder, eller ved behov selv overtage rollen for at få ro på eventuelle situationer. På afsnittet skal du være nøgleperson på vores forhåndstilkendegivelser og skal bistå dine kollegaer med at omsætte deres relation og viden om komplekse patienter til håndgribelige og forståelige tiltag og indsatser.

Når du har D-AVI vagt har du base på hele centeret, og er løbende i kontakt med akutmodtagelsen, da patienter der indlægges med politi, eller bliver triageret højt, har brug for, at du er med, som et fast holdepunkt fra ankomst til patienten er godt modtaget i stamafsnittet.
 

Hvad laver vi:
På afsnit D1 samarbejder vi tæt med de øvrige intensive afsnit, og vi arbejder med en række udviklingsopgaver, som du også bliver en del af, samt får indflydelse på.

Vi er et afsnit i rivende udvikling, og vi arbejder løbende på at forbedre os og få nye ideer til, hvordan vi kan øge den faglige kvalitet ud fra patientperspektivet. Dette drejer sig bl.a. om fokus på Recovery, forebyggelse af vold og tvang samt styrkelse af deeskalering og aktiviteter – herunder implementering af Safewards-modellen. Som elementer i disse indsatser arbejder vi med:

 • Etablering af en fast gruppe af vedligeholdes instruktører der går på tværs af alle døgnafsnit i alle aftenvagter.
 • Inddragelse af patienterne i udarbejdelse af behandlingsplaner og evalueringssamtaler efter evt. tvang.
 • Patienttilfredshedsmåling på tablets samt nye arbejdsgange for kvalitetssikring af vores arbejde.
   

Hvad siger patienterne om deres tid hos os?

Vores udskrivelsestræ, som er en hjørnesten i SafeWards, taler for sig selv:

”Jeg elsker livet, alle mennesker skal have det godt, må mørket blive lyst”

”Jeg synes rigtig godt om al personalet for det arbejde og den omsorg, de viser os”

”Jeg synes, at det var dejligt at være her. Og jeg vil gerne være taknemmelig overfor personalet – og Lene psykolog og Andreas”
 

Vi søger en social og sundhedsassistent, som:

 • Har erfaring fra psykiatrien, gerne intensivt eller akut speciale og gerne med uddannelse som vedligeholdelsesinstruktør.
 • Kan indgå som kontaktperson i det tværfaglige team på afsnittet.
 • Vil arbejde med faglige metoder til nedbringelse af tvang, recovery-orientering og øvrige faglige udviklingsområder.
 • Vil bidrage til et godt arbejdsmiljø såvel som et positivt miljø i afsnittet blandt patienterne.
 • Både kan indgå i et team, arbejde selvstændigt og tage beslutninger.
 • Kan bevare overblik og engagement – også i pressede og akutte situationer.
 • Er åben, udadvendt og fleksibel.
   

Vi tilbyder:

 • En spændende stilling med stor mulighed for at præge stillingens indhold, da der er fokus på at kvalitetsudvikle døgnbehandlingen på tværs af centret.
 • Et center, der arbejder systematisk og målrettet med forebyggelse af konflikter og tvang, driftsmålsstyring og forbedringer.
 • Et veltilrettelagt oplærings- og introduktionsprogram med fokus på kompetenceudvikling, supervision én gang om ugen og tværfaglig og lægefaglig undervisning hver uge på tværs af centeret.
 • Et arbejdsmiljø hvor åbenhed, respekt, humor og høj faglighed prioriteres højt, og hvor de fleste deltager i vores sociale arrangementer
 • En leder der har en åben og lyttende ledelsesstil og som opfordrer til at personalet kommer med forbedringsforslag.
   

Løn- og ansættelsesforhold:

Stillingen er en fuldtidsstilling i blandede vagter med weekendvagt hver 2. weekend i ulige uger

Stillingen er til besættelse 1. december 2020 eller snarest muligt.

Du vil blive ansat efter gældende overenskomst indgået mellem forhandlingsberettigede organisation og Regionernes Lønnings- og Takstnævn.
 

Ansøgningsprocedure:

Ansøgningen sendes via linket her på siden og skal indeholde CV, autorisation/eksamensbevis samt oplysninger om tidligere ansættelser.

Ansøgningsfristen er 13. oktober 2020 kl. 12:00. Samtaler forventes afholdt løbende, dog senest i uge 43.

Der indhentes, efter aftale med ansøger, altid referencer forud for endelig ansættelse. Du bedes derfor til samtalen medbringe oplysninger om to referencer med angivelse af navn, stilling og telefonnummer.

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske Mikkel Hemmje på 38641728 og mikkel.hemmje@regionh.dk

Du kan også læse og høre mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  "Job i Psykiatrien".
 

Om Psykiatrisk Center Amager:

Psykiatrisk Center Amager har et optageområde, der på nær Christianshavn dækker hele Amager og Vesterbro inkl. Sydhavnen. Befolkningstallet udgør omkring 250.000 borgere, og der forventes en yderligere befolkningstilvækst.

Centret har såvel døgnafsnit som ambulante funktioner. Der er 129 sengepladser fordelt på fem intensive og fire åbne sengeafsnit, samt et modtageafsnit og dertilhørende psykiatrisk akutmodtagelse.

Psykiatrisk Center Amager er et universitetshospital med uddannelses- og undervisningsaktivitet samt en Forskningsenhed. Centeret er klassificeret til uddannelse af læger i alle stillingskategorier og til uddannelse af specialpsykologer.

Psykiatrisk Center Amager har siden 2011 arbejdet med LEAN som metode til at skabe en forbedringskultur.

 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrisk Center Amager
 • Kontaktperson
  Mikkel Hemmje
  mikkel.hemmje@regionh.dk
  20280055
 • Adresse
  Digevej 110, 2300 København S
 • Stillingstyper
  Social- og sundhedsassistent
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2020
 • Regionens jobnr.
  226681
 • Quick-nr.
  396951
 • Ansøgningsfrist
  13-10-2020


Søg jobbet
 • Fakta

 • Arbejdssted
  Psykiatrisk Center Amager
 • Adresse
  Digevej 110, 2300 København S
 • Kontaktperson
  Mikkel Hemmje
  mikkel.hemmje@regionh.dk
  20280055
 • Stillingstyper
  Social- og sundhedsassistent
 • Ansættelsesform
  Fast ansættelse
 • Ugentlig arbejdstid
  Fuld tid
 • Ansættelsens start
  01-12-2020
 • Regionens jobnr.
  226681
 • Quick-nr.
  396951
 • Ansøgningsfrist
  13-10-2020

Du er ikke logget ind

For at kunne oprette en jobagent på baggrund af dette job skal du først logge ind. Vil du logge ind nu?

Ja, tak! Opret bruger ×
På baggrund af dette job

Del jobbet "Vi mangler dig og din erfaring som SSA på intensivt døgnafsnit D1 på PC Amager!"

×

Sundhedsjobs.dk er en portal, der samler alle regionernes stillingsopslag i sundhedssektoren. Portalen drives af Danske Regioner og de 5 regioner i fællesskab.