Jobbet "Reservelæge i introduktionsstilling" er udløbet

Region Sjælland

Region Sjælland

Sygehusvej 10, 4000 Roskilde

Dit næste skridt
 

Har du færdiggjort KBU, og overvejer du neurologi som dit kommende speciale?

Så har du nu mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med neurologien gennem denne introduktionsstilling.

Ansættelsen vil være på Neurologisk afdeling i Roskilde, hvor fokus vil være på den akutte og ambulante del af neurologien.

Neurologisk afdeling, Roskilde

Vi er en afdeling, hvor uddannelse vægtes højt og er naturligt integreret i det daglige kliniske arbejde.  Vi har eksempelvis:

  • Stuegangsfunktion, hvor du altid arbejder sammen med en erfaren læge

  • Dubleret forvagt døgnet rundt, så du altid har en yngre læge-makker med i vagt. Vi prioriteter at matche mere erfarne med mindre erfarne

  • Foruden de obligatoriske kurser i intro-stillingen så er der mulighed for 3 uddannelsesdage under din ansættelse, hvor du eksempelvis følger din vejleder i ambulatoriet, går med i neuroradiologien, i trombolysen, i neurofysiologien eller anden specialerelevant aktivitet efter eget ønske

  • Faste ugentlige undervisningsseancer for YL, f.eks. artikelpræsentation og patientdemonstration

  • Fast debriefing efter nattevagt med bagvagten

  • Vores afdeling har en god omgangstone og plads til faglig sparring med alle læger.

  • Vi varetager udredning og behandling af neurologiske patienter indenfor alle neurologiske subspecialer, og du får derfor mulighed for en bred introduktion til specialet, både de akutte og de ambulante patientforløb.

Aktuelt er vi et team bestående af 23 overlæger, 4 afdelingslæge og 27 øvrige yngre læger. Afdelingen er forskningsaktiv, har flere ph.d.-forløb, og du vil få mulighed for at stifte bekendtskab med klinisk forskning under din ansættelse, hvis du har kvalifikationer og interesse herfor.

Du kan læse mere om Sjællands Universitetshospital på http://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/roskildesygehus/Sider/default.aspx

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Se film om Sjællands Universitetshospital: