Jobbet "Specialpsykolog til Psykiatrisk Center København Psykoterapeutisk Klinik, Frederiksberg" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Nordre Fasanvej 57, 2000 Frederiksberg

Dit næste skridt

Ved Psykiatrisk Center København, Psykoterapeutisk Klinik, Frederiksberg er en stilling som specialpsykolog ledig til besættelse pr. 1. december 2020.

Psykoterapeutisk Klinik tilbyder hovedfunktionsbehandling til en bred vifte af patienter med ikke-psykotiske lidelser, primært depression, angst, OCD og personlighedsforstyrrelser. Behandlingen er organiseret i pakkeforløb og omfatter primært psykoterapi i gruppe, evt. kombineret med individuelle samtaler af varierende omfang samt medikamentel behandling. Vi anvender evidensbaserede behandlingsmetoder både medikamentelt og psykoterapeutisk og arbejder indenfor rammerne af en kognitiv-adfærdsterapeutisk referenceramme, herunder med metakognitiv og schemafokuseret terapi. 

Psykoterapeutisk Klinik er som en del af Psykiatrisk Center København en ambitiøs arbejdsplads med engagerede medarbejdere og et højt fagligt niveau i patientbehandlingen. Vi betragter faglig og personlig udvikling som en naturlig og nødvendig del af arbejdet og tilbyder supervision svarende til behov/fagligt udviklingstrin. Dertil kommer tilegnelse af viden og erfaring gennem samarbejde med co-terapeuter og deltagelse i konferencer og undervisning.

Det tværfaglige team på Psykoterapeutisk Klinik omfatter læger, psykologer, sygeplejersker, fysioterapeuter og lægesekretærer, i alt 29 medarbejdere. Vi har endvidere psykologistuderende i praktik. Klinikken er beliggende på Frederiksberg Hospital, Nordre Fasanvej 57, Frederiksberg. 

Vi søger en specialpsykolog med bred differentialdiagnostisk viden og erfaring samt grundigt kendskab til målgruppen og erfaring med psykoterapeutisk behandling på kognitiv-adfærdsterapeutisk grundlag. Udover de daglige undersøgelses- og behandlingsopgaver forventes det at specialpsykologen kan varetage opgaver med ledelseskarakter, samt indgå i arbejdet med den fortsatte udvikling af klinikkens behandling, herunder udarbejdelse af behandlingsmanualer. Dertil kommer undervisningsopgaver samt afholdelse af behandlingskonferencer og kliniske konferencer.

Arbejdsopgaverne vil bl.a. omfatte følgende

 • Indledende vurderinger/udredende samtaler
 • Behandlingsplanlægning og konferencedeltagelse
 • Psykoterapi, primært i gruppe
 • Udviklingsopgaver
 • Supervision og faglig sparring 
 • Undervisning
 • Konferenceledelse og andre ledelsesopgaver 

Specialpsykologen indgår endvidere efter nærmere aftale i psykologgruppens opgaveløsning på Psykiatrisk Center København som helhed (f.eks. supervision, krisesamtaler eller testpsykologiske undersøgelser).   

Ønskede kvalifikationer

 • Specialpsykolog i psykiatri
 • Konkret erfaring med vurdering og behandling af patienter med ikke-psykotiske lidelser
 • Grundigt kendskab til kognitiv adfærdsterapi med målgruppen
 • Psykoterapeutisk videreuddannelse indenfor en kognitiv-adfærdsterapeutisk referenceramme

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Region Hovedstadens Psykiatri og Dansk Psykologforening. 

Forud for ansættelse vil der blive indhentet reference fra 1-2 personer om tidligere ansættelsesforhold efter nærmere aftale med den enkelte ansøger.  

Vil du vide mere? 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afsnitsledende overlæge Sebastian Swane, tlf. 38 64 38 88, mail Hans.Sebastian.Swane@regionh.dk eller afdelingssygeplejerske Lone Agerskov, tlf. 38 64 38 83 el. 20 45 69 26, mail Lone.Agerskov@regionh.dk

Find flere informationer om Psykiatrisk Center København på vores hjemmeside www.psykiatri-kobenhavn.dk  

Ansøgning:   
Ansøgning med oplysning om uddannelse, tidligere beskæftigelse samt kopi af relevante uddannelsesbeviser stiles til chefpsykolog Torben Schjødt.

Søg stillingen via link på denne side senest fredag den 2. oktober 2020 kl. 12.00

I Region Hovedstadens Psykiatri ønsker vi et sikkert og sundt arbejdsmiljø, der bidrager til, at alle medarbejdere får de bedste betingelser for at udvikle sig og trives. I den forbindelse tilbyder vi røgfrie arbejdspladser, løbende vedligeholdelsestræning og spændende karriereveje.

Læs og hør mere om dine karrieremuligheder og Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på  "Job i Psykiatrien".