Jobbet "Et-årigt stilling som ergoterapeut ved Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, Skejby, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Psykiatrien" er udløbet

Region Midtjylland

BUA Psykiatrisk klinik for Spiseforstyrrelser

Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N

Dit næste skridt
Et-årigt stilling som ergoterapeut ved Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser, Skejby, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Psykiatrien

Stillingen er på 37 timer og er et 1-årigt barselsvikariat ledig til besættelse den 1. oktober 2020 eller snarest derefter.
Vi søger en ergoterapeut til vores børne- og ungeteam i Skejby. Du vil indgå i et tværfagligt team, som består af læger, psykologer, diætist, socialrådgiver, fysioterapeut, distriktssygeplejersker samt studerende. Børne- og ungeteamet ledes til dagligt af en psykolog og sygeplejerske, der refererer til afsnitsledelsen.

Børne- og ungeteamet er en del af BUA Psykiatrisk Klinik for Spiseforstyrrelser (PKS), som er Aarhus Universitetshospitals specialafsnit med højt specialiseret funktion for behandling af anoreksi og bulimi. PKS er et afsnit i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling under psykiatrien i Region Midtjylland.
PKS varetager den ambulante tværfaglige hospitalsbaserede psykiatriske behandling af moderate til svære spiseforstyrrelser i Region Midtjylland, og i Børne- og ungeteamet udredes og behandles patienter op til 18 år i henholdsvis Herning og Skejby.

Arbejdsmiljøet er fagligt stimulerende med gode muligheder for supervision og faglig udvikling både internt i Klinik for Spiseforstyrrelser og i relation til de øvrige kolleger i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling. Vi tilstræber høj faglig standard og arbejder løbende med at udvikle arbejdsmetoder og kvalitetssikre behandlingen.

Opgaver omfatter:

Støtte og vejlede patienten til normalisering af spisning og vægt
 • Støtte og styrke patientens sunde side
 • Rådgive og undervise patienter og pårørende
 • Understøtte symptommestring via eksponering
 • Samarbejde med pårørende og netværk
 • Deltage i gruppebehandling mhp. symptommestring
 • Deltage i gruppebehandling med fokus på livskvalitet, evt. gennem kreativt behandlingsarbejde
 • Undervise og rådgive samarbejdspartnere
 • Varetage praktiske opgaver som indebærer håndtering af mad sammen med patienterne
 • Sikre hensigtsmæssige overgange mellem indlæggelse og udslusning til anden støtteforanstaltning eller hjemmet.
 • Ressourcevurdere samt støtte patienten i egne ressourcer

Vi tilbyder:
 • Et spændende og udfordrende arbejde med engagererede kollegaer i et godt lærings-og arbejdsmiljø
 • Alsidige arbejdsopgaver og stor grad af selvstændighed, samt mulighed for at sætte eget præg på udvikling af behandlingen.
 • Kerneopgaver i form af motivationsarbejde og måltidstræning
 • Fri weekends og helligdage
 • Et dynamisk tværfagligt team præget af godt kollegialt sammenhold og høj faglighed
 • Mulighed for faglig udvikling i form af kurser og efteruddannelse og der er løbende team-supervision
 • Der tilbydes et grundigt introduktionsprogram samt mentorordning.
Kvalifikationer hos vores nye kollega:

       Autorisation som ergoterapeut
 • Erfaring inden for børne- og ungdomspsykiatri og gerne med spiseforstyrrelser
 • Undervisning- og formidlingserfaring
 • Erfaring med miljøterapi
 • Lyst til at arbejde gruppeorienteret
 • Selvstændig og initiativrig
 • Evne til at planlægge, prioritere og koordinere arbejdsopgaver
 • Rolig og stabil med evne til vedholdenhed
 • Har psykisk robusthed og selvindsigt og lyst til at videreudvikle sig personligt.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst og Ny Løn. Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende autorisation. Til stillingen er knyttet funktionstillæg for ambulant hovedfunktion.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos afdelingssygeplejerske Malene Coulthard, malene.coulthard@rm.dk, tlf. 2920 8513 eller funktionsledende overlæge Michala Høgsgaard, mihoeg@rm.dk, tlf. 21694568.

Du kan læse mere om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på www.buc.rm.dk​​  og www.spiseforstyrrelser.net

Ansøgningsfrist: 26. september 2020
Ansættelsessamtaler: 29. september 2020, formiddag.

Du kan alene søge jobbet ved at klikke på ”Send ansøgning” eller lign. link. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og gældende autorisationsbevis. De vedhæftede filer skal være i pdf- eller word-format.

Om Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
BUA er en afdeling under Psykiatri og Social i Region Midt. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen.
BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Herning samt en forskningsenhed og et sekretariat i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområde er: Småbørn, skolebørn, unge samt Klinik for Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere.  Centeret modtager årligt 4619 eksterne henvisninger og der er kontakt med 7500 unikke cpr.nr.(2016) Centeret har et bruttobudget på 267 mio. kr. og ca. 550 medarbejdere.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.