Jobbet "Vi søger sygeplejerske/SSA i Ortopædkirurgien, RegionsHospitalet Horsens" er udløbet

Region Midtjylland

Ortopædkirurgi

Sundvej 30, 8700 Horsens

Dit næste skridt
Ønsker du et job med stor mulighed for faglig og personlig udvikling blandt engagerede og dygtige kolleger, så har du chancen nu!!

Vi søger pr. 1. december 2020 eller snarest en sygeplejerske eller
Social og Sundhedsassistent til en fast stilling

Den ugentlige arbejdstid er på 37 timer/uge. 

Ortopædkirurgien varetager plejen og behandlingen af patienter med ambulante, elektive og akutte patientproblemstillinger.
Det Ortopædkirurgisk speciale behandler patienter med hofte-, knæ- og skulderalloplastik, hofteskopi, idrætskirurgi, fod og ankelkirurgi samt traume.

Den årlige aktivitet i Ortopædkirurgien er ca. 6.700 operationer og 31.000 ambulante besøg.

Sengeafsnittet er normeret til 29 sengepladser.
Sygeplejegruppen består af ca. 42 medarbejdere og 2 afdelingssygeplejersker.
Du vil desuden indgå i et tæt samarbejde med læger, lægesekretærer samt en lang række tværfaglige samarbejdspartnere, såsom Fysio- og Ergoterapeuter.

Sygeplejen i sengeafsnittet er baseret på tildelt patientpleje, men hvis kapacitetssituationen kræver det, kan plejeformen ændres til rundepleje. Vi arbejder med makkerpar funktion i dagtiden. Dette for at sikre faglig sparring/læring og praktisk hjælp.

Arbejdstilrettelæggelsen er efter vagtplan med fast weekendrul med vagt hver 3. weekend. Derudover skal der påregnes ca. 1 ekstra vagt i weekenden hver 16. uge.
Vi tilstræber at give mulighed for enten dag-aften eller dag-nat. Du skal forvente at arbejde ca. 6 aften eller nattevagter på 4 uger.

Vi tilbyder:
 • Oplæring ud fra faglige kvalifikationer og kompetencer. Individuelt tilpasset introduktionsprogram og introduktionsforløb sammen med en introduktionsansvarlig sygeplejerske. Se mere information om Ortopædkirurgiens introduktion program vha. dette link
 • Et speciale hvor der er fokus på sygeplejefaglig udvikling og læring
 • Vi vægter og prioriterer inddragelse af klinikerne i den kontinuerlige kvalitetsforbedring af specialets pleje og behandling
 • Vi arbejder med den patientoplevende kvalitet og de 8 nationale kvalitetsmål
 • Fokus på tværfaglig og tværorganisatorisk optimering af patientforløb
 • Fokus på kvalitet og patientuddannelse i elektive forløb
 • Klinisk logistik, midtEPJ samt telemedicinske løsninger
 • Vi vægter at arbejdspres, arbejdsliv og privatliv harmonerer
 • Vi vægter et godt arbejdsmiljø- psykisk som fysisk
 • Vi sætter pris på ordentlighed og tillid som en grundværdi
 • Vi vægter humor og socialt samvær 
Vi ønsker:
 • At du har hospitals erfaring
 • At du har gode kommunikative kompetencer
 • At du har et fagligt engagement, er handlekraftig og har overblik
 • At du er villig til udvikling af dine kompetencer og evner at sige fra i situationer hvor dine kompetencer overskrides
 • At du har lyst til at samarbejde både mono-og tværfagligt
 • At du vil bidrage til den gode stemning i afsnittet
 • Har gode IT-kundskaber og kan anvende elektronisk patientjournal

Praktiske oplysninger:
Lønforhold: Løn- og ansættelsesvilkår iht. gældende overenskomst. Stillingen er betinget af en tilfredsstillende børneattest.

Spørgsmål til stillingerne kan rettes til: Afdelingssygeplejerske Berit Falkesgaard Nørgaard på 7842 7275 eller Afdelingssygeplejerske Jane Holm på 78427275.

Ansøgningen sende via nedenstående link senest ansøgningsfrist d. 16/10 2020. Samtaler forventes afholdt i uge 43.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.