Jobbet "Fysioterapeut vikar til Rehabiliteringsafdelingen OUH" er udløbet

Region Syddanmark

Region Syddanmark

J.B. Winsløws Vej 4, 5000 Odense C

Dit næste skridt

Tidsbegrænset stilling som fysioterapeut på 37 timer i Rehabiliteringsafdelingen, Odense Universitetshospital er ledig til besættelse hurtigst muligt og indtil 30.09.2021.

Du ansættes i Rehabiliteringsafdelingen i funktionsområde 4 på Odense matriklen, men der kan forekomme arbejdsopgaver på matriklen i Svendborg . 

Arbejdet foregår primært på hverdage i tidsrummet kl. 7.30 – 18.00.
Du vil indgå i et weekendvagtrul samt varetage helligdagsvagter.

Dine arbejdsopgaver
Du vil indgå i en gruppe bestående af fysio- og ergoterapeuter, som primært arbejder på Geriatrisk Afd. G og Geriatrisk Ambulatorium Faldklinikken, men også dækker opgaver og vagter i afd. S, Y og FAM. I tæt samarbejde med tværfaglige kollegaer skal du vurdere indlagte og ambulante medicinske patienter.

Dine arbejdsopgaver vil typisk være fysioterapeutisk udredning og behandling i form af:

 • Afdækning af tidligere funktionsniveau
 • Afdækning af aktuelle funktionsniveau, herunder mobilisering
 • Respirationsfysioterapi, herunder PEP- og CPAP-behandling
 • Vurdering af behovet for behandlingsredskaber/hjælpemidler under og efter udskrivelse
 • Vurdering af genoptræningsbehov og -potentiale, herunder udarbejdelse af genoptræningsplan
 • Samarbejde med pårørende og primærsektor
 • Faldudredning i Geriatrisk Ambulatorium

Som fysioterapeut deltager man aktivt i tværfaglige konferencer på sengeafdelingen og interne møder i Rehabiliteringsafdelingen samt tager aktivt del i den faglige udvikling inden for specialet.

Alt efter dine forudsætninger vil der finde oplæring sted.

Vi søger en fysioterapeut der

 • har en særlig interesse for at arbejde med geriatriske, medicinske og akutmedicinske patienter
 • har erfaring med det geriatriske og medicinske speciale
 • har viden og forståelse for den geriatriske patients problemstillinger
 • besidder empati og kan udvise rummelighed i kontakten med patienten
 • kan bevare overblikket og roen samt være nærværende i kontakten med patienten i et dynamisk miljø
 • er bevidst om sin terapeutiske rolle og kan indgå i et tæt tværfagligt samarbejde omkring den enkelte patient
 • er ivrig efter at udvikle sin faglighed og at formidle den
 • trives med en omskiftelig hverdag og kan lide at arbejde selvstændigt
 • er ansvarlig og fleksibel og kan prioritere sine arbejdsopgaver
 • udviser engagement og stabilitet
 • har en anerkendende og positiv indgangsvinkel til sine arbejdsopgaver, kollegaer og samarbejdspartnere 
   

Om os 

Rehabiliteringsafdelingen er en selvstændig afdeling med ca. 200 medarbejdere fordelt på 2 matrikler, og med 5 faglige funktionsområder, henholdsvis på OUH i Odense og på OUH Svendborg sygehus. Vi dækker den terapeutiske intervention inden for stort set alle specialer, for såvel ambulante som indlagte patienter.

I Rehabiliteringsafdelingen vil du blive en del af en selvfungerende gruppe, bestående af 10 fysioterapeuter og 6 ergoterapeuter, hvor kulturen er kendetegnet ved stor ansvarsfølelse, højt fagligt engagement og lyst til at gøre en forskel i patientforløbene.

Vi arbejder med en værdi, hvor vi sætter patienten først og det betyder at vi holder vores aftaler med patienten og inddrager patienten i relevante beslutninger.   

Du får et selvstændigt arbejde med høj grad af indflydelse på løbende forbedringer i patientforløbet. Du vil indgå i et team hvor dygtige og engagerede kolleger, har fokus på patienten og opgaveløsningen.


Løn- og ansættelsesforhold

I henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Sundhedskartellet. Der er en prøvetid på 3 måneder, hvis du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark.  
 

Hvis du har spørgsmål 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte:

Funktionsleder Malene Valgreen, telefon 2383 0515, malene.valgreen@rsyd.dk.
Fysioterapeut Louise Kej Murrekilde,
louise.kej.murrekilde@rsyd.dk, telefon 5180 0319  
 

Ansøgningsfrist

Bemærk ansøgningsfristen er mandag den 05.10.20 

Ansættelsessamtaler afholdes fredag den 09.10.20