Jobbet "2 Barselsvikariater til Afdeling for Røntgen og Skanning Gentofte" er udløbet

Region Hovedstaden

Region Hovedstaden

Herlev Ringvej 75, 2730 Herlev

Dit næste skridt

2 barselsvikariater til Røntgen og Skanningsafdelingen på Gentofte Hospital søges.

Vi søger 2 vikariater hver af 1 års varighed, til en afdeling som primært beskæftiger sig med elektive undersøgelser. Arbejdet vil fortrinsvis foregå i konventionelle røntgenrum, som er der hovedvægten af vores undersøgelser er. Afdelingen har syv undersøgelsesrum til knogle og thorx optagelser, tre CT-skannere, 4 MR-skannere samt 5 ultralydsrum.  

Vi er som afdeling kendt for at samarbejde på tværs af rum og arbejder konstant på at udvikle det kollegiale sammenhold til glæde for alle, ikke mindst patienterne. Vi har medarbejdere med et højt fagligt niveau, som er klar til hjælpe dig, uanset din erfaring.

Vikariatet kan være vagtfri hvis det ønskes, men vagter er ikke aktuelt før en grundig oplæring har fundet sted.

Stillingerne kan besættes efter aftale.